Příloha D. Administrivia

Obsah

D.1. O tomto dokumentu
D.2. Jak přispět k tomuto návodu
D.3. Hlavní spoluautoři
D.4. Český překlad
D.5. Ochranné známky