2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/m68k/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής Motorola 680x0 που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική Motorola 680x0, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 3.1 υποστηρίζει έντεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
Macintosh 68k mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM και StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Βασισμένη σε Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική Motorola 680x0. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόνεμα συστήματα (m68k) που βασίζονται στην αρχιτεκτονική M68000 μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Linux/m68k FAQ. Η παρούσα ενότητα περιγράφει μόνο τα βασικά.

Η υλοποίηση του Linux στην αρχιτεκτονική m68k τρέχει σε οποιονδήποτε επεξεργαστή 680x0 με PMMU (Paged Memory Management Unit) και FPU (floating-point unit). Αυτό περιλαμβάνει και τους επεξεργαστές 68020 με εξωτερική 68851 PMMU, τους επεξεργαστές 68030 ή νεώτερους αλλά όχι την σειρά “EC” των επεξεργαστών 680x0 . Δείτε την σελίδα m68kγια πλήρεις λεπτομέρειες.

Υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη υποστηριζόμενων αρχιτεκτονικών m68k: μηχανήματα Amiga Atari Macintosh και VME. Τα Amiga και Atari ήταν τα πρώτα μηχανήματα στα οποία υλοποιήθηκε το Linux. Είναι ακόμα οι δυο υλοποιήσεις με την καλλίτερη υποστήριξη. Η γραμμή των Macintosh έχει μάλλον ελλιπή υποστήριξη, τόσο από το Debian όσο και τον πυρήνα Linux. Δείτε τη σελίδα Linux m68k for Macintosh σχετικά με την κατάσταση του project και το υποστηριζόμενο υλικό. Οι υπολογιστές BVM και Motorola single board VMEbus είναι οι πιο πρόσφατες προσθήκες στη λίστα των μηχανημάτων που υποστηρίζονται από το Debian. Υλοποιήσεις σε άλλες αρχιτεκτονικές της m68k όπως οι Sun3 και το NeXT black box είναι στη διαδικασία να ακολουθήσουν αλλά δεν υποστηρίζονται ακόμα αυτή τη στιγμή από το Debian.

2.1.3. Κάρτα Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά interface καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του XFree86. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI και PCIe δουλεύουν με το XFree86. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, bus (διαγωγούς), οθόνες και συσκευές pointing μπορούν να βρεθούν στο http://www.xfree86.org/. Το Debian 3.1 έρχεται με την έκδοση 4.3.0 του XFree86.