2.4. Αγοράζοντας υλικό ειδικά για το GNU/Linux

Υπάρχουν αρκετοί προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά συστήματα με προεγκατεστημένο το Debian ή άλλες διανομές GNU/Linux . ίσως πληρώσετε κάτι παραπάνω για αυτό το προνόμιο, αλλά αυτό σας δίνει ταυτόχρονα μια σχετική ηρεμία με τη σιγουριά ότι το υλικό σας είναι καλά υποστηριζόμενο από το GNU/Linux.

Δυστυχώς είναι πολύ σπάνιο να βρείτε κάποιον κατασκευαστή που να προσφέρει οποιαδήποτε καινούρια μηχανήματα Motorola 680x0 .

Άσχετα από το αν έχετε αγοράσει ένα σύστημα που έρχεται με Linux ή ακόμα και ένα χρησιμοποιημένο σύστημα, είναι πάντα σημαντικό να ελέγξετε ότι το υλικό σας υποστηρίζεται από τον πυρήνα του Linux. Ελέγξτε αν το υλικό σας καταγράφεται στις αναφορές που βρήκατα παραπάνω. Πληροφορήστε τον πωλητή σας ότι θέλετε να αγοράσετε ένα σύστημα Linux. Υποστηρίξτε προμηθευτές που είναι φιλικοί προς το Linux.

2.4.1. Αποφύγετε κλειστό ή Proprietary υλικό

Μερικοί κατασκευαστές υλικού απλά δεν μας λένε πώς να γράψουμε οδηγούς για υλικό αυτό.Άλλοι δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση στην τεκμηρίωσή τους αν δεν υπογράψουμε προηγουμένως μια συμφωνία μη-αποκάλυψης (non-disclosure) που δεν θα μας επέτρεπε να διανείμουμε τον πηγαίο κώδικα σε Linux.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ιδιόκτητο-κλειστό υλικό στην γραμμή των παλιότερων μηχανημάτων Macintosh. Στην πραγματικότητα καμμιά τεκμηρίωση ή προδιαγραφές δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ για οποιοδήποτε υλικό από Macintosh, ιδιαίτερα για τον ελεγκτή ADB (που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγια και το ποντίκι), τον ελεγκτή δισκέττας και την επιτάχυνση και την διαχείριση CLUT του υλικού της οθόνης (αν και τώρα υποστηρίζουμε διαχείριση CLUT σε όλα σχεδόν τα εσωτερικά τσιπ οθόνης). Με λίγα λόγια, αυτό εξηγεί γιατί η υλοποίηση του Linux σε Macintosh υστερεί σχετικά με άλλες υλοποιήσεις του Linux.

Αφού δεν έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στην τεκνηρίωση αυτών των συσκευών αυτές απλά δεν θα λειτουργήσουν στο Linux.Μπορείτε να βοηθήσετε ζητώντας από τους κατασκευαστές τέτοιου υλικού να διανείμουν την τεκμηρίωση. Αν το ζητήσουν αυτο αρκετοί χρήστες, οι κατασκευαστές θα συνειδητοποιήσουν ότι η κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού είναι μια σημαντική αγορά.

2.4.2. Ψευδής ή “Εικονική” Ομότιμη RAM

Αν ζητήσετε Parity RAM σε ένα κατάστημα υπολογιστών, θα πάρετε πιθανόν κομμάτια εικονικής μνήμης parity αντί για πραγματική μνήμη parity. SIMM εικονικής μνήμης parity μπορεί συνήθως (αλλά όχι πάντα) να ξεχωρίσουν γιατί έχουν μόνο ένα επιπλέον τσιπ από ισοδύναμα SIMM non-parity μνήμης, και αυτό το επιπλέον τσιπ είναι μικρότερο από τα υπόλοιπα. SIMM εικονικής parity δουλεύουν ακριβώς όπως αυτά της μνήμης non-parity. Μπορούν να σας πουν πότε έχετε ένα σφάλμα μνήμης RAM ακόμα και σε ένα-μπιτ ακριβώς όπως και τσιπ SIMM πραγματικής parity σε μια μητρική που υλοποιεί την ομοτιμία. Μην πληρώσετε ποτέ περισσότερο για μια virtual-parity SIMM από ότι για μια non-parity. Περιμένετε να πληρώσετε λίγο περισσότερο για SIMM πραγματικής parity γιατί στην πραγματικότητα ένα παραπάνω μπιτ μνήμης για κάθε 8 μπιτ.

Αν θέλετε ολοκληρωμένες πληροφορίες για ζητήματα μνήμης RAM στην αρχιτεκτονική Motorola 680x0 και για το ποια είναι η καλλίτερη μνήμη RAM για να αγοράσετε, δείτε το PC Hardware FAQ.