2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 32MB μνήμης και τουλάχιστον 110MB χώρου σκληρού δίσκου. Για ένα ελάχιστο σύστημα κονσόλας (όλα τα συνηθισμένα πακέτα) απαιτούνται 250ΜΒ. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε μια εύλογη ποσότητα λογισμικού, περιλαμβανομένου του συστήματος X Window καθώς και μερικά προγράμματα για ανάπτυξη/προγραμματισμό και βιβλιοθήκες, θα χρειαστείτε τουλάχιστον 400ΜΒ. Για ένα λίγο πολύ πλήρες σύστημα γραφείου θα χρειαστείτε μερικά gigabyte.

Σε συστήματα Amiga το μέγεθος της FastRAM σχετίζεται με τις απαιτήσεις συνολικής μνήμης. Επίσης η χρήση καρτών Zorro με 16-μπιτη RAM δεν υποστηρίζεται. Θα χρειαστείτε 32-μπιτη RAM. To πρόγραμμα amiboot μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε την 16-μπιτη RAM, δείτε το Linux/m68k FAQ. Πρόσφατοι πυρήνες θα απενεργοποιήσουν την 16-μπιτη μνήμη RAM αυτόματα.

Σε συστήματα Atari, τόσο μνήμη ST-RAM όσο και Fast RAM (TT-RAM) χρησιμοποιούνται από το Linux. Αρκετοί χρήστες αναφέρουν προβλήματα με το τρέξιμο του πυρήνα στην ίδια την FastRAM οπότε η bootstrap του Atari θα τοποθετήσει τον πυρήνα στην ST-RAM. Η ελάχιστη απαίτηση για μνήμη ST-RAM είναι 2 ΜΒ. Θα χρειαστείτε επιπλέον 12 ΜΒ ή περισσότερα για TT-RAM.

Σε συστήματα Macintosh, θα πρέπει να ληφθεί προσοχή σε μηχανήματα με μνήμη οθόνης βασισμένη στην RAM (RBV).Το τμήμα της RAM στην φυσική διεύθυνση 0 χρησιμοποιείται σαν μνήμη οθόνης αχρηστεύοντας έτσι την προκαθορισμένη θέση φόρτωσης του πυρήνα. Το εναλλακτικό τμήμα της RAM που θα χρησιμοποιηθεί από τον πυρήνα και τον δίσκο μνήμης RAMdisk πρέπει να είναι τουλάχιστον 4ΜΒ.