3.1. Επισκόπηση της Διαδικασίας Εγκατάστασης

Καταρχήν μια σημείωση για τις επανεγκαταστάσεις. Με το Debian είναι πολύ σπάνια η περίπτωση που θα χρειαστείτε να κάνετε μια πλήρη επανεγκατάσταση του συστήματός σας. Τις περισσότερες φορές μια βλάβη του σκληρού δίσκου είναι η πιο κοινή αιτία.

Αρκετά άλλα γνωστά λειτουργικά συστήματα μπορεί να απαιτούν μια πλήρη εγκατάσταση μετά από κάποιες κρίσιμες βλάβες ή όταν πρέπει να γίνει αναβάθμιση σε μια καινούρια έκδοση του λειτουργικού. Ακόμα κι αν δεν χρειαστεί να κάνετε μια καινούρια εγκατάσταση, συχνά τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε πρέπει να επανεγκατασταθούν για να δουλέψουν σωστά με το καινούριο λειτουργικό σύστημα.

Με το Debian GNU/Linux, είναι πολύ πιο πιθανό ότι το λειτουργικό σας μπορεί να επιδιορθωθεί μάλλον και όχι να αντικατασταθεί αν κάτι πάει λάθος. Οι αναβαθμίσεις ποτέ δεν απαιτούν μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση και μπορείτε πάντα να κάνετε επί τόπου αναβάθμιση. Τα προγράμματα είναι επίσης σχεδόν πάντα συμβατά με διαδοχικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος.Αν μια καινούρια έκδοση ενός προγράμματος απαιτεί πιο πρόσφατο λογισμικό υποστήριξης, το σύστημα πακέτων του Debian σιγουρεύει ότι όλο το απαραίτητο λογισμικό ταυτοποιείται και εγκαθίσταται αυτόματα. Και το γεγονός είναι ότι έχει αφιερωθεί πολύς κόπος ακριβώς στο να μην υπάρχει ανάγκη για επανεγκαταστάσεις, οπότε θεωρήστε την πραγματικά σαν την τελευταία σας λύση. Ο εγκαταστάτης δεν έχει σχεδιαστέι για επανεγκατάσταση πάνω από ένα υπάρχον σύστημα.

Αυτό είναι ένα διάγραμμα των βημάτων που θα κάνετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

 1. Σώστε οποιαδήποτε δεδομένα ή αρχεία που υπάρχουν ήδη στο δίσκο όπου σκοπεύετε να κάνετε την εγκατάσταση.

 2. Μαζέψτε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και οποιαδήποτε απαραίτητη τεκμηρίωση πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

 3. Δημιουργήστε για το Debian έναν διαμερίσιμο χώρο στο δίσκο σας.

 4. Εντοπίστε και/ή κατεβάστε το λογισμικό του εγκαταστάτη μαζί με οποιουσδήποτε ειδικούς οδηγούς που πιθανόν απαιτεί το σύστημά σας (όχι για τους χρήστες των CD του Debian).

 5. Ρυθμίστε ταινίες/δισκέττες/USB sticks εκκίνησης ή τοποθετήστε τα αρχεία εκκίνησης (οι περισσότεροι χρήστες των Debian CD μπορούν να ξεκινήσουν από ένα από τα CD).

 6. Ξεκινήστε το σύστημα εγκατάστασης.

 7. Επιλέξτε γλώσσα εγκατάστασης.

 8. Ενεργοποιήστε, αν είναι διαθέσιμη, την σύνδεση του δικτύου Ethernet.

 9. Δημιουργήστε και προσαρτήστε τα τμήματα δίσκου στα οποία θα εγκατασταθεί το Debian.

 10. Παρακολουθήστε το αυτόματα κατέβασμα/εγκατάσταση/ρύθμιση του βασικού συστήματος.

 11. Εγκαταστήστε έναν φορτωτή εκκίνησης.που μπορεί να ξεκινήσει το Debian GNU/Linux και/ή το υπάρχον σύστημά σας.

 12. Φορτώστε το μόλις εγκατεστημένο σύστημα για πρώτη φορά και κάντε κάποιες αρχικές ρυθμίσεις συστήματος.

 13. Εγκαταστήστε επιπρόσθετο λογισμικό (καθήκοντα/tasks και/ή πακέτα), κατά τη θέλησή σας.

Αν έχετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση βοηθάει να ξέρει κανείς ποια πακέτα εμπλέκονται και σε ποια βήματα. Ας παρουσιάσουμε λοιπόν τα προγράμματα-πρωταγωνιστές σε αυτό το "έργο" της εγκατάστασης:

Ο εγκαταστάτης, debian-installer, είναι το κύριο μέλημα αυτού του εγχειριδίου. Ανιχνεύει το υλικό του συστήματος και φορτώνει τους κατάλληλους οδηγούς, χρησιμοποιεί το dhcp-client για να δημιουργήσει μια δικτυακή σύνδεση και τρέχει το debootstrap για να εγκαταστήσει τα πακέτα του βασικού συστήματος. Πολλοί ακόμα ηθοποιοί παίζουν μικρότερους ρόλους στη διαδικασία αυτή αλλά ο debian-installer έχει ολοκληρώσει το καθήκον του όταν φορτώσετε το καινούριο σύστημά σας για πρώτη φορά.

Κατά το ξεκίνημα του καινούριου συστήματος, το base-config επιβλέπει την προσθήκη χρηστών, την ρύθμιση της χρονικής ζώνης (μέσω του tzsetup), και την ρύθμιση του συστήματος εγκατάστασης πακέτων.(χρησιμοποιώντας το apt-setup).Στη συνέχεια ξεκινά το tasksel που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή μεγάλων ομάδων σχετιζόμενων πακέτων, ενώ μπορεί να τρέξει στη συνέχεια και το aptitudeπου σας επιτρέπει να διαλέξετε μεμονωμένα πακέτα λογισμικού.

Όταν τελειώσει ο debian-installer και πριν την πρώτη εκκίνηση του συστήματος, αυτό που έχετε στη διάθεσή σας είναι μόνο ένα πολύ βασικό σύστημα που καθοδηγείται από την γραμμή εντολών. Το γραφικό περιβάλλον που απεικονίζει παράθυρα στην οθόνη σας δεν θα εγκατασταθεί αν δεν το επιλέξετε κατά τα τελευταία βήματα, είτε με το tasksel είτε με το aptitude. Είναι προαιρετικό γιατί πολλά συστήματα Debian GNU/Linux είναι server που δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα κάποιο γραφικό περιβάλλον για να κάνουν τη δουλειά τους.

Απλά λοιπόν να έχετε υπόψη σας ότι το σύστημα Χ είναι τελείως ανεξάρτητο από τον debian-installer, και στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Η εγκατάσταση και η επίλυση προβλημάτων του συστήματος Χ window δεν είναι στους σκοπούς αυτού του εγχειριδίου.