3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών

Η κατάτμηση του δίσκου αναφέρεται απλά στην πράξη του χωρισμού του δίσκου σας σε τμήματα. Κάθε τμήμα γίνεται έτσι ανεξάρτητο από τα άλλα. Είναι χονδρικά ισοδύναμο με την τοποθέτηση τοίχων εσωτερικά σε ένα σπίτι. Αν προσθέσετε έπιπλα σε ένα δωμάτιο αυτό δεν θα επηρρεάσει κανένα από τα υπόλοιπα δωμάτια.

Αν έχετε ήδη ένα λειτουργικό σύστημα στο μηχάνημα (Amiga OS, Atari TOS, Mac OS, …) και θέλετε να "κολλήσετε" το Linux στον ίδιο δίσκο θα πρέπει να επανατμήσετε το δίσκο. Το Debian απαιτεί τα δικά του τμήματα δίσκου. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε τμήματα δίσκου των Windows ή του MacOS. Ίσως να μπορεί να μοιραστεί κάποια τμήματα με άλλα συστήματα Linux αλλά κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται εδώ. Στην ελάχιστη περίπτωση θα χρειαστείτε ένα τμήμα δίσκου αφιερωμένη ειδικά στο ριζικό σύστημα του Debian.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα διαμόρφωση των τμημάτων του δίσκου σας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαμέρισης για το υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα , όπως το HD SC Setup, το HDToolBox, ή το SCSITool. Τα εργαλείο διαμέρισης παρέχουν πάντα έναν τρόπο να δείτε τις υπάρχουσες κατατμήσεις χωρίς να κάνετε κάποιες αλλαγές.

Γενικά η αλλαγή μιας κατάτμησης με ένα υπάρχον σύστημα αρχείων ήδη σε αυτήν, θα καταστρέψει οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει σε αυτήν. Κατά συνέπεια θα πρέπει πάντα να σώζετε τα δεδομένα σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επαναδιαμέριση. Χρησιμοποιώντας την αναλογία με ένα σπίτι που είδαμα και πριν, θα θέλατε πιθανότατα να μετακινήσετε όλα τα έπιπλα σας από τη μέση πριν μετακινήσετε οποιονδήποτε τοίχο, διαφορετικά κινδυνεύετε να τα καταστρέψετε.

Αν ο υπολογιστής σας έχει περισσότερους από έναν δίσκους, μπορεί να θελήσετε να αφιερώσετε έναν δίσκο αποκλειστικά στο Debian. Αν αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο τότε δεν χρειάζεται να διαμερίσετε τον δίσκο πριν την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Το πρόγραμμα διαμέρισης που περιλαμβάνει ο εγκαταστάτης μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλά.

Αν το μηχάνημά σας έχει μόνο έναν δίσκο και θα θέλατε να αντικαταστήσετε τελείως το υπάρχον λειτουργικό σύστημά σας με το Debian GNU/Linux, μπορείτε επίσης να περιμένετε να γίνει η διαμέριση σαν μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης ÔìÞìá 6.3.2.1, “Διαμέριση των Δίσκων σας”),μετά την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Όμως αυτό θα δουλέψει μόνο αν σκοπεύετε να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη από ταινίες, CD-ROM ή αρχεία σε κάποιο συνδεδεμένο μηχάνημα. Σκεφθείτε: αν εκκινήσετε από αρχεία που βρίσκονται στον σκληρό δίσκο και μετά διαμερίσετε αυτόν τον ίδιο δίσκο όντας στο σύστημα εγκατάστασης, και συνεπώς διαγράφοντας τα αρχεία εκκίνησης, τότε θα πρέπει να ευχηθείτε ότι η εγκατάσταση θα είναι περυχημένη για πρώτη φορά στα χρονικά! Το λιγότερο που πρέπει να εξασφαλίσετε στην περίπτωση αυτή είναι να έχετε διαθέσιμα κάποια εναλλακτικά μέσα αναζωογόνησης του μηχανήματός σας.όπως για παράδειγμα τις ταινίες ή CD του αρχικού λειτουργικού συστήματος.

Αν το μηχάνημά σας έχει ήδη αρκετές κατατμήσεις και μπορεί να δημιουργηθεί αρκετός χώρος διαγράφοντας ή αντικαθιστώντας μια ή περισσότερες από αυτές, τότε μπορείτε επίσης να περιμένετε να γίνει η διαμέριση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα διαμέρισης του εγκαταστάτη. Παρόλα αυτά συνεχίστε το διάβασμα στις παρακάτω ενότητες γιατί μπορεί σαν αποτέλεσμα κάποιων ειδικών περιστάσεων όπως η διάταξη των υπαρχουσών κατατμήσεων μέσα στον πίνακα διαμέρισης, να σας υποχρεώσουν να κάνετε έτσι κι αλλιώς τη διαμέριση πριν την εγκατάσταση.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή σας, θα χρειαστεί να διαμερίσετε το δίσκο σας πριν την έναρξη της εγκατάστασης ώστε να δημιουργήσετε τον κατάλληλα διαμερίσιμο χώρο για το Debian. Αν κάποιες καταμήσεις θα ανήκουν σε άλλα λειτουργικά συστήματα τότε θα ήταν καλίτερο να δημιουργήσετε αυτές τις κατατμήσεις με κάποια προγράμματα διαμέρισης από τα ίδια τα λειτουργικά αυτά. Συνιστούμε έντονα να μην προσπαθήσετε να φτιάξετε κάποιες κατατμήσεις για το Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας εργαλεία κάποιου άλλου λειτουργικού συστήματος. Αντίθετα θα πρέπει με αυτά να δημιουργήσετε μόνο τις κατατμήσεις για το αρχικό λειτουργικό σύστημα που θέλετε να διατηρήσετε.

Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο ίδιο μηχάνημα. θα πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα άλλα λειτουργικά πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του Linux. Η εγκατάσταση των Windows ή άλλων λειτουργικών μπορεί να καταστρέψουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το Linux ή να σας ενθαρρύνουν να επαναδιαμορφώσετε κάποιες μη-φυσικές κατατμήσεις.

Μπορείτε να επανέλθετε από τέτοιες ενέργειες ή να τις αποφύγετε, αλλά η εγκατάσταση πριν από ο,τιδήποτε άλλο του αρχικού λειτουργικού σας γλιτώνει από πολλά προβλήματα.

Αν έχετε αυτή τη στιγμή έναν σκληρό δίσκο με μια κατάτμηση (μια συνηθισμένη περίπτωση για υπολογιστές γραφείου) και θέλετε να έχετε πολλαπλή εκκίνηση με το αρχικό λειτουργικό σύστημα και το Debian, θα πρέπει να:

 1. Κάνετε αντίγραφα ασφαλείας για ο,τιδήποτε υπάρχει στον υπολογιστή σας.

 2. Εκκινήστε με τα μέσα εγκατάστασης του αρχικού λειτουργικού συστήματος, πχ. CD-ROM ή ταινίες.

 3. Χρησιμοποιήστε εργαλεία του ίδιου του αρχικού λειτουργικού για να δημιουργήσετε κατατμήσεις για αυτό. Αφήστε είτε έναν χώρο "υποδοχής" ή απλά ελεύθερο χώρο για το Debian GNU/Linux.

 4. Εγκαταστήσετε το προτιμητέο λειτουργικό σύστημα στο καινούριο τμήμα δίσκου που του αντιστοιχεί.

 5. Επανεκκινήστε στο παλιό σας λειτουργικό για να ελέγξετε ότι όλα είναι ενταξει και για να κατεβάσετε τα αρχεία εκκίνησης του Debian installer.

 6. Ξεκινήστε τον εγκαταστάτη του Debian για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του Debian.

3.5.1. Κατάτμηση σε AmigaOS

Αν τρέχετε AmigaOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα HDToolBox για να προσαρμόσετε τις αρχικές σας κατατμήσεις πριν την εγκατάσταση.

3.5.2. Κατάτμηση σε Atari TOS

Τα διακριτικά ID στο Atari για τις κατατμήσεις είναι τρεις ASCII χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε “LNX” για δεδομένα και “SWP” για κατάτμηση swap. Αν χρησιμοποιήσετε την μέθοδο εγκατάστασης με λίγη μνήμη θα χρειαστείτε επίσης μια μικρή κατάτμηση Minix (περίπου 2 MB) για την οποία το ID είναι “MNX”. Αποτυχία να βάλετε σωστά τα ID των κατατμήσεων όχι μόνο εμποδίζει τη διαδικασία εγκατάστασης του Debian αλλά επιπλέον έχει σαν αποτέλεσμα να προσπαθεί το TOS να χρησιμοποιήσει τις κατατμήσεις του Linux, γεγονός που μπερδεύει τον οδηγό του δίσκου και καθιστά τον ίδιο το δίσκο μη προσβάσιμο.

Υπάρχει αρκετα ανεξάρτητα εργαλεία διαμέρισης διαθέσιμα (το βοηθητικό πρόγραμμα του Atari harddisk δεν επιτρέπει την αλλαγή του ID της κατάτμησης). Δεν μπορούμε να δώσουμε στο εγχειρίδιο αυτό αναλυτική περιγραφή για το καθένα από αυτά. Η περιγραφή που ακολουθεί καλύπτει το SCSITool (από την εταιρεία Hard+Soft GmBH).

 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα SCSITool και διαλέξτε τον δίσκο που θέλετε να διαμερίσετε: στο μενού Disk, είναι η επιλογή select).

 2. Από το μενού Partition , διαλέξτε είτε New για να προσθέσετε καινούριες κατατμήσεις ή για να αλλάξετε το μέγεθος αυτών που ήδη υπάρχουν, ή Change για να αλλάξετε μια συγκεκριμένη κατάτμηση. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη κατατμήσεις με τα σωστά μεγέθη και απλά θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό ID της κατάτμησης τότε η επιλογή New είναι πιθανότατα η καλίτερη.

 3. Αν η επιλογή σας είναι η Newτότε διαλέξτε existing στο πλαίσιο διαλόγου που προτρέπει για τις αρχικές ρυθμίσεις. Το επόμενο παράθυρο δείχνει μια λίστα από τις υπάρχουσες κατατμήσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας την κουμπιά κύλισης ή κλικάροντας στις γραφικές μπάρες.Η πρώτη στήλη στην λίστα των κατατμήσεων είναι ο τύπος της κατάτμησης. Πατήστε απλά το πεδίο κειμένου για να το αλλάξετε. Όταν τελειώσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις των κατατμήσεων, σώστε τις αλλαγές βγαίνοντας από το παράθυρο με το κουμπί OK.

 4. Για την επιλογή Change, διαλέξτε την κατάτμηση που θέλετε να αλλάξετε από την λίστα επιλογής και επιλέξτε other systems στο πλαίσιο διαλόγου. Το επόμενο παράθυρο αναφέρει λεπτομερειακές πληροφορίες για την κατάτμηση και σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε το ID της. Σώστε τις αλλαγές βγαίνοντας από το παράθυρο με το κουμπί OK.

 5. Καταγράψτε καπου τα ονόματα στο Linux για κάθε μια από τις κατατμήσεις που δημιουργήσατε ή αλλάξατε για χρήση με το Linux — κοιτάξτε και το ÔìÞìá B.4, “Ονόματα συσκευών στο Linux”.

 6. Βγείτε από το SCSITool με την επιλογή Quit από το μενού File.Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί για να βεβαιωθείτε ότι ο αλλαγμένος πίνακας διαμέρισης χρησιμοποιείται από το TOS, Αν αλλάξατε κάποιες από τις κατατμήσεις TOS/GEM αυτές θα καταστούν ανενεργές και θα πρέπει να επαναρχικοποιηθούν (σας είπαμε να σώστε όλα σας τα δεδομένα στο δίσκο, έτσι δεν είναι:!).

Υπάρχει ένα εργαλείο διαμέρισης για το Linux/m68k που ονομάζεται atari-fdisk στο σύστημα εγκατάστασης, αλλά προς το παρόν συνιστούμε να διαμερίσετε τον δίσκο σας με έναν εκδότη κατατμήσεων του TOS ή κάποιο εργαλείο δίσκων. Αν ο εκδότης των κατατμήσεων δεν σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε τον τύπο των κατατμήσεων, μπορείτε να κάνετε αυτό το κρίσιμο βήμα έτσι κι αλλίως αργότερα (από την προσωρινή εγκατάσταση της RAMdisk κατά την εκκίνηση). Το SCSITool είναι μόνο ένα από τους εκδότες διαμέρισης που ξέρουμε ότι υποστηρίζει την επιλογή τύπων κατατμήσεων με διάφορους τύπους. Πιθανόν να υπάρχουν κι άλλοι, διαλέξτε αυτόν που ταιριάζει σε σας.

3.5.3. Κατάτμηση σε MacOS

Εργαλεία διαμέρισης για το MacOS που έχουν δοκιμαστεί είναι τα pdisk, HD SC Setup 7.3.5 (Apple), HDT 1.8 (FWB), SilverLining (LaCie), και τα DiskTool (Tim Endres, GPL). Πλήρεις εκδόσεις χρειάζονται για τα HDT και SilverLining. Το Apple tool απαιτεί ένα patch για να αναγωρίσει δίσκους από τρίτα μέρη (μια περιγραφή του πώς να τροποποιήσετε το HD SC Setup χρησιμοποιώντας την εντολή ResEdit μπορεί να βρεθεί στο http://www.euronet.nl/users/ernstoud/patch.html).

Για συστήματα Mac με δίσκους IDE, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Apple Drive Setup για να δημιουργήσετε κενό χώρο για τις κατατμήσεις του Linux και να ολοκληρώσετε την διαμέριση αργότερα μέσα από το Linux., ή να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του pdisk για το MacOS που είναι διαθέσιμο από τον FTP server του MkLinux.