3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació

Aquesta secció explica el procés de configuració prèvia a la instal·lació del maquinari, si s'escau, que cal fer abans d'instal·lar Debian. Normalment es tracta de fer comprovacions dels ajusts del firmware del sistema, i de vegades de canviar-los. El “firmware” és el programari bàsic emprat pel maquinari; és absolutament necessari durant el procés d'arrencada (després d'engegar l'ordinador). Els problemes de maquinari coneguts que afecten la fiabilitat de Debian GNU/Linux en el vostre sistema també s'indiquen.

3.6.1. Revisions del firmware i configuració del SO existent

Les màquines Motorola 680x0 normalment es configuren automàticament i no necessiten configurar el firmware. Per altra banda, hauríeu d'assegurar-vos que teniu la ROM i els pedaços del sistema apropiats. Als Macintosh, es recomana una versió >= 7.1 de MacOS perquè la versió 7.0.1 conté un error als controladors de vídeo que impedeixen al carregador de desactivar les interrupcions de vídeo, que provoquen que l'arrencada es quedi penjada. Als sistemes BVM VMbus hauríeu d'assegurar-vos que esteu utilitzant una ROM d'arrencada amb revisió G o posterior del BVMBug. Les ROM d'arrencada de BVMBug no venen de manera predeterminada als sistemes BVM però les podeu aconseguir de BVM demanant-les sense càrrec.

3.6.2. Aspectes del maquinari que cal tenir en compte

Molta gent ha provat de fer funcionar llurs CPU de 90 MHz a 100 MHz, etc. Això funciona de vegades, però n'afecta la temperatura i altres factors, i pot espatllar realment el vostre sistema. Un dels autors d'aquest document va forçar durant un any la freqüència de treball del seu sistema, i després, en iniciar-se aquest, el programa gcc s'avortava amb un senyal inesperat mentre es compilava el nucli del sistema operatiu. En tornar a baixar la freqüència de la CPU al nivell recomanat va desaparèixer el problema.

El compilador gcc és sovint el primer element que no funciona a causa del mal estat dels mòduls de memòria (o d'altres problemes de maquinari que modifiquen les dades de manera indeterminable) ja que construeix estructures de dades enormes i les recorre de manera repetida. Un error en aquestes estructures farà que s'execute una instrucció il·legal o que s'accedisca a una adreça inexistent. Símptoma d'això és l'acabament del gcc amb un senyal inesperat.

Els problemes de les plaques RAM Atari TT amb el Linux són coneguts; si hi teniu cap problema estrany, proveu d'executar, si més no, el nucli en una ST-RAM. Els usuaris d'Amiga potser hagen de descartar RAM fent servir un fitxer de memòria per a l'arrencador.

3.6.2.1. Més de 64 MiB de RAM

El nucli del Linux no sempre pot detectar la quantitat de RAM. Si és aquest el cas vegeu Secció 5.2, “Paràmetres d'arrencada”.