3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Αναθεωρήσεις του Firmware και ρύθμιση του υπάρχοντος λειτουργικού συστήματος

Μηχανήματα αρχιτεκτονικής Motorola 680x0 είναι γενικά αυτορυθμιζόμενα και δεν απαιτούν ρύθμιση του firmware. Βεβαιωθείτε όμως ότι έχετε τα κατάλληλα patches για την μνήμη ROM και το σύστημα. Για συστήματα Macintosh, συνίσταται έκδοση του MacOS >= 7.1 γιατι ή έκδοση 7.0.1 περιέχει ένα bug στους οδηγούς της κάρτας οθόνης που εμποδίζει τον φορτωτή εκκίνησης να απενεργοποίηση των διακοπών της κάρτας οθόνης με αποτέλεσμα πάγωμα του μηχανήματος. Σε συστήματα BVM VMEbus θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την αναθεώρηση G ή νεώτερη του BVMBug ROM εκκίνησης. Αυτές δεν έρχονται σαν στάνταρ στα συστήματα BVM αλλά είναι διαθέσιμα αν ζητηθούν χωρίς επιβάρυνση.

3.6.2. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό

Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να λειτουργήσουν την CPU των 90 MHz στα 100 κοκ. Μερικές φορές αυτό δουλέυει, αλλά είναι πολύ ευαίσθητα εξαρτώμενο από την θερμοκρασία και άλλους παράγοντες και μπορεί στην ουσία να καταστρέψει το μηχάνημά σας. Ένας από τους συγγραφείς του κειμένου αυτού υπερ-χρόνισε (over-clocked ) το σύστημά του για έναν ολόκληρο χρόνο αλλά στη συνέχεια το σύστημα άρχισε να τερματίζει το πρόγραμμα gcc με ένα μη αναμενόμενο σήμα κι ενώ έκανε την μεταγλώττιση του πυρήνα. Κατεβάζοντας την συχνότητα της CPU πίσω στην κανονική της τιμή έλυσε το πρόβλημα.

Ο μεταγλωττιστής gcc είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που αρχίζει να παγώνει εξαιτίας κάποιων κακών τμημάτων μνήμης (ή άλλων προβλημάτων υλικού που αλλάζουν δεδομένα κατά μη προβλέψιμο τρόπο) κι αυτό γιατί φτιάχνει τεράστιες δομές από δεδομένα τα οποία διατρέχει επανειλημμένα.Ένα σφάλμα στις δομές αυτές θα το αναγκάσει να εκτελέσει μια μη νόμιμη εντολή/οδηγία ή να προσπαθήσει να προσβεί μια ανύπαρκτη διεύθυνση μνήμης. Το σύμπτωμα αυτής της κατάστασης είναι το σταμάτημα του προγράμματος gcc από ένα απρόσμενο σήμα.

Οι μητρικές μνήμης Atati TT είναι πασίγνωστες για προβλήματα RAM με το Linux. Αν συναντήσετε οποιαδήποτε προβλήματα προσπαθήστε να τρέξετε τουλάχιστον τον πυρήνα σε ST-RAM. Οι χρήστες των Amiga ίσως χρειαστεί να αποτρέψουν την RAM από το να χρησιμοποιεί ένα memfile του εκκινητή.

3.6.2.1. Περισσότερη μνήμη από 64 MB

Ο πυρήνας του Linux δεν μπορεί πάντα να ανιχνεύσει πόση μνήμη RAM έχετε. Αν συμβαίνει αυτό κοιτάξτε στην ενότητα ÔìÞìá 5.2, “Παράμετροι εκκίνησης”.