4.6. Automatická Instalace

Pokud spravujete více obdobných počítačů, můžete využít plně automatickou instalaci. Příslušné balíky se jmenují fai, replicator, systemimager, autoinstall a samozřejmě debian-installer

4.6.1. debian-installer

Instalační program Debianu podporuje automatické instalace pomocí předkonfiguračních souborů. Předkonfigurační soubor obsahuje odpovědi na otázky, které se debian-installer ptá během instalace. Tento soubor můžete nahrát ze sítě nebo z vyměnitelného média.

Touto metodou můžete přednastavit hodnoty pro většinu dialogů v debian-installer, ale existuje několik výjimek. Můžete použít volné místo nebo rozdělit celý disk, ale nemůžete využít stávající oblasti. Momentálně také nelze přednastavit RAID a LVM. S výjimkou síťových modulů nelze nastavit ani parametry modulů jádra.

Předkonfigurační soubor má stejný formát jako používá příkaz debconf-set-selections. Dobře dokumentovaný funkční příklad takového souboru naleznete v dodatku C.1 – „Příklad předkonfiguračního souboru“. Další možností je projít ruční instalací a poté příkazem debconf-get-selections (z balíku debconf-utils) uložit databáze debconfu a cdebconfu (/var/log/debian-installer/cdebconf) do jediného souboru:

$ debconf-get-selections --installer > soubor
$ debconf-get-selections >> soubor

Takto vytvořený soubor však bude obsahovat položky, které by neměly být přednastaveny a ty mohou způsobit problémy. Soubor z dodatku C.1 – „Příklad předkonfiguračního souboru“ je pro většinu uživatelů lepší volba.

Předkonfigurační soubor pak můžete upravit dle potřeb a nahrát na webový server nebo umístit na zaváděcí média debian-installeru. V obou případech však budete muset sdělit instalačnímu programu, kde má soubor hledat.

Aby se předkonfigurační soubor stáhl ze sítě, přidejte k zaváděcím parametrům preseed/url=http://url/k/preseed.cfg. Je zřejmé, že předkonfigurace začne fungovat až poté, co zprovozníte síť. Z tohoto pohledu je dobré, když můžete nastavit síť přes DHCP bez zbytečných otázek. Chcete-li potlačit otázky během konfigurace sítě, nastavte prioritu otázek na kritickou. Viz 5.2.1 – „Parametry instalačního programu“.

Při umístění předkonfiguračního souboru na CD budete muset vytvořit nový ISO obraz CD. Podrobnosti naleznete v manuálové stránce mkisofs(8). Volitelně můžete soubor umístit na disketu a použít preseed/file=/floppy/preseed.cfg.