Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Motorola 680x0
5.1.1. Escollint el mètode d'instal·lació
5.1.2. Arrencada des d'un disc dur
5.1.3. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.4. Arrencada amb el TFTP
5.1.5. Arrencada des de disquets
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat dels disquets
5.3.2. Configuració de l'arrencada
5.3.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.4. Informes d'error
5.3.5. Emissió d'informes d'error