5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Motorola 680x0

5.1.1. Escollint el mètode d'instal·lació

Algunes subarquitectures de Motorola 680x0 tenen l'opció d'arrencar utilitzant un nucli del linux 2.4.x o bé 2.2.x. Quan tingueu esta opció, escolliu el nucli 2.4.x. L'instal·lador necessitarà menys memòria quan s'utilitza un nucli de linux 2.4.x ja que el suport per 2.2.x necessita d'un ramdisk amb mida fixa i el 2.4.x utilitza tmpfs.

Però, si esteu utilitzant un nucli de linux 2.2.x, assegureu-vos que esteu utilitzant un ramdisk per allotjar-lo, vegeu MANIFEST. En general, açò significa que necessiteu utilitzar el ramdisk initrd22.gz des del directori corresponent.

Assegureu-vos que root=/dev/ram és un dels vostres paràmetres del nucli.

Si teniu problemes, llegiu cts's Motorola 680x0 debian-installer FAQ.

5.1.1.1. Amiga

L'únic mètode d'instal·lació de que es disposa als amiga és el disc dur (vegeu Secció 5.1.2, “Arrencada des d'un disc dur”). En altres paraules, no es pot arrencar des del cdrom.

L'Amiga no funciona amb bogl, així que si vegeu errors de bogl, necessitareu afegir el paràmetre del nucli debian-installer/framebuffer=false.

5.1.1.2. Atari

L'instal·lador per Atari es pot engegar des del disc dur (vegeu Secció 5.1.2, “Arrencada des d'un disc dur”) o des de disquets (vegeu Secció 5.1.5, “Arrencada des de disquets”). En altres paraules, no es possible arrencar des de cdrom.

L'Atari no funciona amb bogl, així que si vegeu errors de bogl, necessitareu afegir el paràmetre del nucli debian-installer/framebuffer=false.

5.1.1.3. BVME6000

L'instal·lador del BVME6000 es pot arrencar des de cdrom (vegeu Secció 5.1.3, “Arrencada des d'un CD-ROM”), disquets (vegeu Secció 5.1.5, “Arrencada des de disquets”), o des de la xarxa (vegeu Secció 5.1.4, “Arrencada amb el TFTP”).

5.1.1.4. Macintosh

L'únic mètode d'instal·lació que es disposa als mac és des de disc dur (vegeu Secció 5.1.2, “Arrencada des d'un disc dur”). En altres paraules, no es pot arrencar des de cdrom. Els macs no disposen d'un nucli 2.4.x.

Si el vostre maquinari utilitza un bus scsi basat en 53c9x, aleshores necessitareu incloure el paràmetre mac53c9x=1,0. que deixa engegada l'autodetecció, però que deshabilita la desconnexió del SCSI. Adoneu-vos que especificar aquest paràmetre tan sols és necessari si disposeu de més d'un disc dur; en altre cas, el sistema funcionarà de forma més ràpida si no l'especifiqueu.

5.1.1.5. MVME147 i MVME16x

L'instal·lador pel MVME147 i MVME16 es pot engegar des de disquets (vegeu Secció 5.1.5, “Arrencada des de disquets”) o des de la xarxa (vegeu Secció 5.1.4, “Arrencada amb el TFTP”). En altres paraules, no es pot engegar des de cdrom.

5.1.1.6. Q40/Q60

L'únic mètode d'instal·lació de que es disposa al Q40/Q60 és des del disc dur (vegeu Secció 5.1.2, “Arrencada des d'un disc dur”). En altres paraules, no es pot engegar des de cdrom.

5.1.2. Arrencada des d'un disc dur

L'arrencada des d'un sistema operatiu existent sovint és una opció convenient. Per a alguns sistemes és l'únic mètode d'instal·lació suportat.

Per arrencar l'instal·lador des d'un disc dur, prèviament haureu d'haver baixat els fitxers necessaris Secció 4.4, “Preparant els fitxers per arrencar des del disc dur”.

Es poden utilitzar al menys sis ramdisks diferents per arrencar des del disc dur, cadascun dels tres diferents, amb i sense suport pel nucli linux 2.2.x (per més detalls, vegeu el MANIFEST).

Els tres tipus distints de ramdisk són cdrom, hd-media i nativehd. Estos es diferencien tan sols en la seva font d'instal·lació dels paquets. El ramdisk cdrom utilitza un cdrom per aconseguir els paquets del debian-installer. El ramdisk hd-media utilitza una imatge iso d'un cdrom que és a un disc dur. Per últim, el ramdisk nativehd utilitza la xarxa per instal·lar els paquets.

5.1.2.1. Arrencada des d'AmigaOS

Al Workbench, s'engega la instal·lació de Linux fent doble clic a la icona StartInstall al directori debian.

Heu de prémer Enter dues vegades desprès que el programa instal·lador de l'Amiga haja mostrat informació de depuració a una finestra. Desprès d'açò, la pantalla es farà grisa, i s'apagarà uns segons. A continuació, una pantalla negra amb el text en blanc apareixerà, mostrant tot tipus d'informació de depuració del nucli. Aquests missatges es desplaçaran massa de pressa per llegir-los, però és normal. Desprès d'un parell de segons, el programa d'instal·lació s'engegarà automàticament, així que podreu continuar desprès a Capítol 6, Utilització de l'instal·lador de Debian.

5.1.2.2. Arrencada des d'Atari TOS

A l'escriptori GEM, engegueu el procés d'instal·lació de Linux fent doble clic a la icona bootstra.prg al directori debian i fent clic l'Ok a la caixa de diàleg de les opcions del programa.

Heu de prémer la tecla Enter desprès que el programa d'arrencada de l'Atari haja mostrat informació de depuració a una finestra. Desprès d'açò, la pantalla es farà grisa, i es pararà uns segons. A continuació una pantalla negra amb el text en blanc s'obrirà, mostrant tot tipus d'informació de depuració del nucli. Aquestos missatges es desplaçaran massa de pressa per llegir-los, però és normal. Desprès d'un parell de segons, el programa d'instal·lació s'hauria d'engegar automàticament, ara podeu continuar a Capítol 6, Utilització de l'instal·lador de Debian.

5.1.2.3. Arrencada des de MacOS

Heu de conservar el sistema Mac original i arrencar des d'ell. És essencial que, quan arrenqueu el MacOS per preparar l'arrencada del carregador Penguin, podeu aconseguir el mateix esborrant les extensions i els panells de control des del sistema de carpetes del Mac. Si no ho feu, les extensions podrien quedar executant-se i provocar problemes aleatoris amb el nucli de linux que s'executa.

Els Macs necessiten del carregador Penguin. Si no teniu les eines per gestionar un arxiu Stuffit, .../current/images/mac/penguin19.hfs és una imatge de disc amb Penguin descomprimida. A Secció 4.3, “Creació de disquets a partir d'imatges de disquet” es descriu com copiar la imatge al disquet.

A l'escriptori MacOS, engegueu el Procés d'instal·lació de Linux fent doble clic a la icona Penguin Prefs al directori Penguin. L'arrencador Penguin s'engegarà. Aneu al punt Settings al menú File i cliqueu la pestanya Kernel. Seleccioneu les imatges del nucli (vmlinuz) i del ramdisk (initrd.gz) al directori install clicant als botons corresponents a la part superior dreta, i navegant seleccioneu els diàlegs per trobar els fitxers.

Per assignar els paràmetres d'arrencada al Penguin, escolliu File -> Settings..., i canvieu a la pestanya Options. Els paràmetres d'arrencada es poden escriure a l'àrea d'entrada de text. Si voleu utilitzar sempre aquests paràmetres, seleccioneu File -> Save Settings as Default.

Tanqueu el diàleg Settings, deseu el paràmetres i arrenqueu utilitzant l'element Boot Now al menú File.

L'arrencador Penguin mostrarà alguna informació de depuració a una finestra. Desprès, la pantalla es farà gris, i hi haurà uns segons de retràs. A continuació s'obrirà una pantalla negra amb el text en blanc, mostrant tot tipus d'informació de depuració del nucli. Aquests missatges poden desplaçar-se de forma molt ràpida per que es pugui llegir, però açò és normal. Desprès d'un parell de segons, el programa d'instal·lació hauria d'engegar-se automàticament, així que podeu continuar a Capítol 6, Utilització de l'instal·lador de Debian.

5.1.2.4. Arrencada des de Q40/Q60

FIXME

El programa d'instal·lació s'hauria d'engegar automàticament, així que continueu baix a Capítol 6, Utilització de l'instal·lador de Debian.

5.1.3. Arrencada des d'un CD-ROM

En aquest moment, tan sols l'única subarquitectura de Motorola 680x0 que suporta arrencar des de CD-ROM és la BVME6000.

La manera més fàcil per a la majoria de la gent serà utilitzar un conjunt de CD de Debian. Si disposeu d'un conjunt de CD i el vostre ordinador permet arrencar directament des del CD, fantàstic! Només inseriu el CD, reinicieu l'ordinador i passeu al següent capítol.

Recordeu que alguns dispositius de CD poden necessitar controladors especials i pot ser que aquests no siguin accessibles en els primers passos de la instal·lació. Si el mètode estàndard d'arrencada des d'un CD no us funciona al vostre ordinador, torneu a repassar el capítol i pareu atenció a la utilització de nuclis i mètodes d'instal·lació alternatius que probablement us funcionin.

Tot i que no pugueu arrencar des d'un CD, probablement podeu utilitzar-lo per instal·lar els components del sistema debian i qualsevol paquet. Simplement heu d'arrencar utilitzant un altre mitjà com podria ser un disc. A l'hora d'instal·lar el sistema operatiu, el sistema base i qualsevol paquet addicional, enllaceu el sistema d'instal·lació amb el dispositiu CD-ROM.

Si teniu problemes en l'arrencada, vegeu Secció 5.3, “Resolució de problemes del procés d'instal·lació”.

5.1.4. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP (DHCP, RARP o BOOTP).

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa és descriu a Secció 4.5, “Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP”.

Desprès d'arrencar els sistemes VMEbus voreu l'indicador del LILO Boot:. A l'indicador introduïu una de les opcions següents per arrencar Linux i començar la instal·lació corresponent dels programes de Debian utilitzant l'emulació de terminal vt102:

 • escriviu

  i6000 Enter

  per instal·lar un BVME4000/6000

 • escriviu

  i162 Enter

  per instal·lar un MVME162

 • escriviu

  i167 Enter

  per instal·lar un MVME166/167

A més a més podeu afegir la cadena

TERM=vt100

per utilitzar la emulació de terminal vt100, p.ex.,

i6000 TERM=vt100 Enter

.

5.1.5. Arrencada des de disquets

Per la majoria d'arquitectures Motorola 680x0, el mètode d'arrencada recomanat és arrencar des del sistema de fitxers local.

En aquest moment, l'arrencada des de disquet tan sols està suportat per l'Atari i el VME (amb disquetera SCSI al VME).