5.1. Zavedení instalátoru na Motorola 680x0

5.1.1. Výběr instalace

Některé Motorola 680x0 podarchitektury mají k dispozici linuxová jádra řady 2.4 i starší 2.2. Pokud si můžete vybrat, vždy nejprve zkuste instalaci s jádrem 2.4.x. Instalace s jádrem 2.4 by měla být méně náročná na paměť, protože používá tmpfs, zatímco řada 2.2 vyžaduje ramdisk s pevně danou velikostí.

Jestliže používáte linuxové jádro řady 2.2, ujistěte se, používáte odpovídající ramdisk (obvykle initrd22.gz, viz MANIFEST.

Zajistěte, aby se mezi zaváděcími parametry jádra objevil i parametr root=/dev/ram.

Pokud máte s instalací problémy, podívejte se na cts's Motorola 680x0 debian-installer FAQ.

5.1.1.1. Amiga

Jediný způsob instalace na Amigách je zavedením z pevného disku (viz 5.1.2 – „Zavedení z pevného disku“). Jinými slovy: z CD se nedá zavádět.

Amigy momentálně nepracují s boglem, takže pokud uvidíte chyby týkající se boglu, použijte parametr jádra debian-installer/framebuffer=false.

5.1.1.2. Atari

Instalační program pro Atari můžete spustit buď z pevného disku (viz 5.1.2 – „Zavedení z pevného disku“) nebo z disket (viz 5.1.5 – „Zavedení z disket“). Jinými slovy: z CD se nedá zavádět.

Atari momentálně nepracují s boglem, takže pokud uvidíte chyby týkající se boglu, použijte parametr jádra debian-installer/framebuffer=false.

5.1.1.3. BVME6000

Instalaci na BVME6000 můžete spustit z cdrom (viz 5.1.3 – „Zavedení z CD-ROM“), disket (viz 5.1.5 – „Zavedení z disket“) nebo ze sítě (viz 5.1.4 – „Zavedení z TFTP“).

5.1.1.4. Macintosh

Jediný způsob instalace na Macintoshích je zavedením z pevného disku (viz 5.1.2 – „Zavedení z pevného disku“). Jinými slovy: z CD se nedá zavádět. Macintoshe nemají funkční jádro řady 2.4.

Pokud máte SCSI sběrnici založenou na 53c9x, pravděpodobně budete muset použít zaváděcí parametr mac53c9x=1,0. Počítače se dvěma takovými sběrnicemi (např. Quadra 950) by měly použít mac53c9x=2,0. Alternativně můžete též použít parametr mac53c9x=-1,0, což ponechá zapnuté automatické rozpoznávání, ale zakáže SCSI odpojení. Tento parametr je nutný pouze v případě více disků. Bez něj totiž poběží systém rychleji.

5.1.1.5. MVME147 a MVME16x

Instalaci na MVME147 a MVME16x můžete spustit buď z disket (viz 5.1.5 – „Zavedení z disket“) nebo ze sítě (viz 5.1.4 – „Zavedení z TFTP“). Jinými slovy: z CD se nedá zavádět.

5.1.1.6. Q40/Q60

Jediný způsob instalace na Q40/Q60 je zavedením z pevného disku (viz 5.1.2 – „Zavedení z pevného disku“). Jinými slovy: z CD se nedá zavádět.

5.1.2. Zavedení z pevného disku

Zavedení ze stávajícího operačního systému je často pohodlná a pro některé systémy jediná podporovaná možnost instalace.

Abyste mohli zavést systém z pevného disku, musíte již mít přichystané soubory podle 4.4 – „Příprava souborů pro zavedení z pevného disku“.

Pro zavádění z pevného disku můžete použít alespoň šest různých ramdisků (tři metody a každý ve variantě pro jádro řady 2.2 - viz MANIFEST).

Tyto tři ramdisky jsou: cdrom, hd-media a nativehd. Ramdisky se liší pouze tím, kde očekávají instalační balíčky. cdrom používá pro získání zbytku instalačního programu CD mechaniku, hd-media používá obraz CD uložený na pevném disku a konečně nativehd využívá pro instalaci balíků síť.

5.1.2.1. Zavedení z AmigaOS

V programu Workbench zahájíte instalaci dvojitým poklikáním na ikonu StartInstall v adresáři debian.

Poté, co instalační program vypíše nějaká odlaďovací hlášení, byste měli dvakrát stisknout klávesu Enter. Poté vám obrazovka na několik okamžiků zešedne, což může trvat i několik sekund. Následně se objeví černá obrazovka s bílým textem, který roluje rychleji než dokážete číst — to je v pořádku. Po několika sekundách by se měl automaticky nastartovat instalační program, takže můžete přeskočit na 6 – „Používáme instalační program Debianu.

5.1.2.2. Zavedení z Atari TOS

V GEM desktopu spusťte instalační proces dvojitým kliknutím na ikonu bootstra.prg v adresáři debian. V dialogovém okně pro nastavení programu klikněte na Ok.

Poté, co instalační program vypíše nějaká odlaďovací hlášení, byste měli dvakrát stisknout klávesu Enter. Poté vám obrazovka na několik okamžiků zešedne, což může trvat i několik sekund. Následně se objeví černá obrazovka s bílým textem, který roluje rychleji než dokážete číst — to je v pořádku. Po několika sekundách by se měl automaticky nastartovat instalační program, takže můžete přeskočit na 6 – „Používáme instalační program Debianu.

5.1.2.3. Zavedení z 68k MacOS

V případě Macintoshů musíte zachovat původní operační systém a zavádět z něj. Je důležité, abyste při zavádění MacOS za účelem spuštění zavaděče Penguin drželi stisknutou klávesu Shift. Tím totiž zabráníte nahrání rozšíření, která mohou způsobit běžícímu linuxovému jádru náhodné problémy. Pokud používáte MacOS pouze pro zavedení Linuxu, můžete stejného výsledku dosáhnout odstraněním všech rozšíření a ovládacích panelů ze systémové složky MacOS.

Macy vyžadují zavaděč Penguin. Pokud nemůžete pracovat se Stuffit archivy, můžete použít .../current/images/mac/penguin19.hfs , což je obraz hfs disku s rozbaleným Penguinem. Jak tento obraz dostanete na disketu se dozvíte v kapitole 4.3 – „Zápis obrazů disků na diskety“.

Na MacOS desktopu spusťte instalační proces dvojitým poklikáním na ikonu Penguin Prefs v adresáři Penguin. Tím se spustí zavaděč Penguin. Jděte do nabídky Settings v menu File a klikněte na záložku Kernel. Vyberte obrazy jádra (vmlinuz) a RAMdisku (initrd.gz) tím, že kliknete na odpovídající tlačítka v pravém horním rohu a pomocí následujícího dialogu si soubory dohledáte.

Chcete-li nastavit zaváděcí parametry, vyberte menu File -> Settings... a přepněte se do záložky Options. Zde můžete zadat potřebné parametry do textového pole. Pokud chcete tyto parametry použít i příště, vyberte File -> Save Settings as Default.

Zavřete dialog Settings, uložte nastavení a spusťte zaváděcí proces kliknutím na Boot Now v menu File.

Zavaděč Penguin vypíše nějaká odlaďovací hlášení. Potom vám obrazovka na několik okamžiků zešedne, což může trvat i několik sekund. Potom se objeví černá obrazovka s bílým textem, který se roluje rychleji než dokážete číst — to je v pořádku. Po několika sekundách by se měl automaticky spustit instalační program, takže můžete přeskočit na 6 – „Používáme instalační program Debianu.

5.1.2.4. Zavedení na Q40/Q60

Instalační program by se měl spustit automaticky, takže můžete pokračovat rovnou kapitolou 6 – „Používáme instalační program Debianu.

5.1.3. Zavedení z CD-ROM

Momentálně jediná podarchitektura Motorola 680x0 podporující zavádění z CD-ROM je BVME6000.

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu debianích CD. Pokud tuto sadu máte a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést systém přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.3 – „Problémy s instalačním systémem“.

5.1.4. Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení, funkční TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastavení zavádení ze sítě je popsáno v 4.5 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

Po zavedení systému VMEbus se zobrazí LILO prompt Boot:. Linux zavedete jednou z následujících řádek, čímž zahájíte normální instalaci za použití emulace terminálu vt102:

  • pro instalaci na BVME4000/6000 napište

    i6000 Enter

  • pro instalaci na MVME162 napište

    i162 Enter

  • pro instalaci na MVME166/167 napište

    i167 Enter

Jestliže chcete emulovat jiný terminál, třeba vt100, přidejte ještě řetězec

TERM=vt100

. (Celá řádka pak vypadá třeba takto:

i6000 TERM=vt100 Enter

.)

5.1.5. Zavedení z disket

Pro většinu počítačů založených na architektuře Motorola 680x0 se doporučuje zavést instalační systém z lokálního souborového systému.

Zavedení z diskety momentálně podporují jenom Atari a VME (VME pouze se SCSI disketovou mechanikou).