5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Motorola 680x0

5.1.1. Επιλέγοντας Μέθοδο Εγκατάστασης

Μερικές υπο-αρχιτεκτονικές της Motorola 680x0 έχουν την επιλογή της εκκίνησης χρησιμοποιώντας είτε έναν πυρήνα 2.4.x είτε έναν 2.2.x. Όταν έχετε μια τέτοια δυνατότητα δοκιμάστε τον πυρήνα 2.4.x. O εγκαταστάτης επιπλέον απαιτεί λιγότερη μνήμη όταν χρησιμοποιεί τον πυρήνα 2.4.x καθώς η υποστήριξη του πυρήνα 2.2.x απαιτεί μια σταθερού μεγέθους ramdisk ενώ ο πυρήνας 2.4.x χρησιμοποιεί tmpfs.

Επίσης, αν χρησιμοποιείτε έναν πυρήνα 2.2.x, τότε σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ramdisk ικανή να ''φιλοξενήσει'' αυτόν τον πυρήνα, δείτε την ενότητα MANIFEST. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε γενικά μια εικόνα ramdisk initrd22.gz από τον αντίστοιχο κατάλογο.

Βεβαιωθείτε ότι η root=/dev/ram είναι μια από τις παραμέτρους του πυρήνα σας.

Αν έχετε πρόβλημα ελέγξτε τις συχνές ερωτήσεις στο cts's Motorola 680x0 debian-installer FAQ.

5.1.1.1. Amiga

Η μόνη διαθέσιμη μέθοδος εγκατάστασης για την amiga είναι από τον σκληρό δίσκο (δείτε το ÔìÞìá 5.1.2, “Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο”). Με άλλα λόγια το cdrom δεν είναι εκκινήσιμο.

Η Amiga δεν δουλεύει προς το παρόν με το bogl, επομένως αν δείτε μηνύματα λάθους από το bogl, θα πρέπει να συμπεριλάβετε την παράμετρο debian-installer/framebuffer=false για τον πυρήνα.

5.1.1.2. Atari

Ο εγκαταστάτης για τον atari μπορεί να ξεκινήσει είτε από τον σκληρό δίσκο (δείτε το ÔìÞìá 5.1.2, “Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο”) ή από δισκέττες (δείτε το ÔìÞìá 5.1.5, “Εκκίνηση από Δισκέττες”). Με άλλα λόγια το cdrom δεν είναι εκκινήσιμο.

Ο Atari δεν δουλεύει προς το παρόν με το bogl, επομένως αν δείτε μηνύματα λάθους από το bogl, θα πρέπει να συμπεριλάβετε την παράμετρο debian-installer/framebuffer=false για τον πυρήνα.

5.1.1.3. BVME6000

Ο εγκαταστάτης για BVME6000 μπορεί να ξεκινήσει είτε από ένα cdrom (δείτε ÔìÞìá 5.1.3, “Εκκίνηση από CD-ROM”), είτε από δισκέττες (δείτε ÔìÞìá 5.1.5, “Εκκίνηση από Δισκέττες”), είτε από το δίκτυο (δείτε ÔìÞìá 5.1.4, “Εκκίνηση μέσω TFTP”).

5.1.1.4. Macintosh

Η μοναδική διαθέσιμη μέθοδος εγκατάστασης στον mac είναι από το σκληρό δίσκο (δείτε ÔìÞìá 5.1.2, “Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο”).Με άλλα λόγια το cdrom δεν είναι εκκινήσιμο. Για τους Mac δεν υπάρχει κάποιος πυρήνας 2.4.x που να δουλεύει.

Εάν το υλικό σας χρησιμοποιεί scsi δίαυλο βασισμένο στο 53c9x, τότε πρέπει να συμπεριλάβετε την παράμετρο πυρήνα mac53c9x=1. Για υλικό με δυο τέτοιους διαύλους scsi, όπως το Quadra 950, θα χρειαστεί αντί της προηγουμένης παραμέτρου την mac53c9x=2. Εναλλακτικά, η παράμετρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν mac53c9x=-1,0 που θα αφήσει ενεργή την αυτόματη ανίχνευση, απενεργοποιώντας, όμως, αποσυνδέσεις των διαύλων SCSI. Σημειώστε ότι ο προσδιορισμός αυτής της παραμέτρου είναι αναγκαίος μόνο αν έχετε περισσότερους από έναν σκληρούς δίσκους. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημά σας θα είναι γενικά γρηγορότερο αν δεν καθορίσετε την συγκεκριμένη παράμετρο.

5.1.1.5. MVME147 και MVME16x

O εγκαταστάτης για MVEM147 και MVEM16x μπορεί να ξεκινήσει είτε από δισκέττες (δείτε ÔìÞìá 5.1.5, “Εκκίνηση από Δισκέττες”) ή από το δίκτυο (δείτε ÔìÞìá 5.1.4, “Εκκίνηση μέσω TFTP”). Με άλλα λόγια το cdrom δεν είναι εκκινήσιμο.

5.1.1.6. Q40/Q60

Η μόνη διαθέσιμη μέθοδος εγκατάστασης για Q40/Q60 είναι από το σκληρό δίσκο (δείτε ÔìÞìá 5.1.2, “Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο”).Με άλλα λόγια το cdrom δεν είναι εκκινήσιμο.

5.1.2. Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο

Η εκκίνηση από ένα υπάρχον λειτουργικό σύστημα είναι συχνά μια βολική μέθοδος. Για κάποια συστήματα είναι η μοναδική υποστηριζόμενη μέθοδος εγκατάστασης.

Για να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη από ένα σκληρό δίσκο, θα πρέπει να έχετε ήδη ολοκληρώσει το κατέβασμα και την τοποθέτηση των απαραίτητων αρχείων στο ÔìÞìá 4.4, “Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο”.

Τουλάχιστον έξι διαφορετικές ramdisk μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκκίνηση από το σκληρό δίσκο, τρεις διαφορετικοί τύποι κάθε ένας με κα χωρίς υποστήριξη για έναν πυρήνα 2.2.x (δείτε το MANIFEST για λεπτομέρειες).

Οι τρεις διαφορετικοί τύποι ramdisk είναι οι cdrom, hd-media, και nativehd. Αυτοί διαφέρουν μόνο στην πηγή τους για τα πακέτα της εγκατάστασης. Η cdrom ramdisk χρησιμοποιεί ένα cdrom για την απόκτηση των πακέτων του debian-installer. Η hd-media ramdisk χρησιμοποιεί το αρχείο μιας εικόνας iso ενός cdrom που βρίσκεται σε έναν σκληρό δίσκο. Τέλος, η nativehd ramdisk χρησιμοποιεί το δίκτυο για την εγκατάσταση των πακέτων.

5.1.2.1. Εκκίνηση από το AmigaOS

Ευρισκόμενοι στο Workbench, ξεκινήστε τη διαδικασία της εγκατάστασης του Linux με διπλό κλικ στο εικονίδιο StartInstall στον κατάλογο debian.

Ίσως να πρέπει να πατήσετε το Enter μετά την εμφάνιση σε ένα παράθυρο πληροφορίας αποσφαλμάτωσης από το πρόγραμμα του εγκαταστάτη στην Amiga. Μετά από αυτό η οθόνη θα γίνει γκρι, και θα υπάρξει μια καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια μαύρη οθόνη με άσπρο κείμενο που εμφανίζει κάθε είδους πληροφορία αποσφαλμάτωσης από την εκκίνηση του πυρήνα. Τα μηνύματα αυτά πιθανόν να τρέχουν πολυ γρήγορα για να τα διαβάσετε αλλά αυτό είναι εντάξει. Μετά από ένα-δύο δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα οπότε μπορείτε να συνεχίσετε παρακάτω στο ÊåöÜëáéï 6, Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian .

5.1.2.2. Ξεκινώντας από το Atari TOS

Στο περιβάλλον εργασίας GEM, ξεκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης του Linux με διπλό-κλικ στο εικονίδιο bootstra.prg στον κατάλογο debian και πληκτρολογώντας Ok στο πλαίσιο διαλόγου των επιλογών του προγράμματος.

Ίσως να πρέπει να πατήσετε το Enter μετά την εμφάνιση σε ένα παράθυρο πληροφορίας αποσφαλμάτωσης από το πρόγραμμα του εγκαταστάτη στον Atari. Μετά από αυτό η οθόνη θα γίνει γκρι, και θα υπάρξει μια καθυστέρηση μερικώνδευτερολέπτων. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια μαύρη οθόνη με άσπρο κείμενο που εμφανίζει κάθε είδους πληροφορία αποσφαλμάτωσης από την εκκίνηση του πυρήνα. Τα μηνύματα αυτά πιθανόν να τρέχουν πολυ γρήγορα για να τα διαβάσετε αλλά αυτό είναι εντάξει. Μετά από ένα-δύο δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα οπότε μπορείτε να συνεχίσετε παρακάτω στο ÊåöÜëáéï 6, Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian .

5.1.2.3. Ξεκινώντας από το MacOS

Πρέπει να διατηρήσετε το αρχικό Mac σύστημα και να εκκινήσετε από αυτό. Είναι ουσιώδες όταν ξεκινάτε το MacOS προετοιμάζοντας την εκκίνηση του φορτωτή Penguin linux, να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο shift ώστε να αποτρέψετε το φόρτωμα των επεκτάσεων του MacOS. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το MacOS παρά μόνο για το φόρτωμα του linux, μπορείτε να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα απομακρύνοντας όλες τις επεκτάσεις και τα πάνελ ρυθμίσεων από τον φάκελο Συστήματος του Mac. Διαφορετικά είναι πιθανό οι επεκτάσεις να εξακολουθούν να τρέχουν προκαλώντας έτσι απρόβλεπτα προβλήματα με τον τρέχοντα πυρήνα του linux.

Οι Mac απαιτούν τον φορτωτή εκκίνησης Penguin. Αν δεν έχετε τα εργαλεία για το χειρισμό ενός αρχείου Stuffit, το .../current/images/mac/penguin19.hfs είναι μια εικόνα δίσκου hfs με αποσυμπιεσμένο τον φορτωτή Penguin. Η ενότητα ÔìÞìá 4.3, “Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών” περιγράφει πώς μπορείτε νααντιγράψετε αυτή την εικόνα σε μια δισκέττα.

Ενώ είσαστε στο MacOS desktop, ξεκινήστε τη διαδικασία της εγκατάστασης του Linux με διπλό-κλικ στο εικονίδιο Penguin Prefs στον κατάλογο Penguin. Ο φορτωτής Penguin θα ξεκινήσει. Πηγαίνετε στο αντικείμενο Settings στο μενού File, και πατήστε το Kernel tab. Επιλέξτε τον πυρήνα (vmlinuz) και τις εικόνες ramdisk (initrd.gz) στον κατάλογο install πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά στην πάνω δεξιάγωνία και κινούμενοι ανάμεσα στους διαλόγους επιλογής αρχείων για να εντοπίσετε τα συγκεκριμένα αρχεία.

Για να θέσετε τις παραμέτρους εκκίνησης στο Penguin, επιλέξτε File -> Settings..., και μετά πηγαίνετε στο Options tab. Οι παράμετροι εκκίνησης μπορούν να τυπωθούν στην περιοχή εισόδου κειμένου. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε μόνιμα αυτές τις ρυθμίσεις επιλέξτε File -> Save Settings as Default.

Κλείστε το διάλογο Settings dialog, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και ξεκινήστε την διαδικασία εκκίνησης χρησιμοποιώντας το αντικείμενο Boot Now στο μενού File.

Ο φορτωτής Penguin θα εμφανίσει κάποιες πληροφορίες αποσφαλμάτωσης σε ένα παράθυρο. Μετά από αυτό η οθόνη θα γίνει γκρι, και θα υπάρξει μια καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια μαύρη οθόνη με άσπρο κείμενο που εμφανίζει κάθε είδους πληροφορία αποσφαλμάτωσης από την εκκίνηση του πυρήνα. Τα μηνύματα αυτά πιθανόν να τρέχουν πολυ γρήγορα για να τα διαβάσετε αλλά αυτό είναι εντάξει. Μετά από ένα-δύο δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα οπότε μπορείτε να συνεχίσετε παρακάτω στο ÊåöÜëáéï 6, Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian .

5.1.2.4. Ξεκινώντας από το Q40/Q60

ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΜΕ

Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα οπότε μπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω στο ÊåöÜëáéï 6, Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian .

5.1.3. Εκκίνηση από CD-ROM

Προς το παρόν η μόνη Motorola 680x0 υπο-αρχιτεκτονική που υποστηρίζει εκκίνηση από CD-ROM είναι η BVME6000.

Ο ευκολότερος τρόπος για τους περισσότερους χρήστες είναι να χρησιμοποιήσουν ένα σετ με τα CD του Debian. Αν έχετε ένα τέτοιο σετ και αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει απευθείας εκκίνηση από το CD τότε είστε εντάξει! Απλά βάλτε το CD σας στη συσκευή, επανεκκινήστε και προχωρήστε στο επόμενο κεφάλαιο.

Σημειώστε ότι κάποιες συσκευές CD πιθανόν να απαιτούν συγκεκριμένους οδηγούς και έτσι να μην είναι προσβάσιμες στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης. Αν συμβεί λοιπόν ο συνηθισμένος τρόπος εκκίνησης από το CD να μην δουλέψει για το σύστημά σας,ξαναεπισκεφθείτε το κεφάλαιο αυτό και διαβάστε για πιθανούς εναλλακτικούς πυρήνες και μεθόδους εγκατάστασης που ίσως δουλέψουν στην περίπτωσή σας.

Ακόμα και αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε από το CD-ROM, έχετε τη δυνατότητα ίσως να εγκαταστήσετε μέρη του Debian συστήματος και οποιαδήποτε πακέτα θέλετε από το CD-ROM. Απλά εκκινήστε χρησιμοποιώντας ένα άλλο μέσο, όπως δισκέττες. Όταν έρθει η στιγμή για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, το βασικό σύστημα και οποιαδήποτε επιπλέον πακέτα θα πρέπει να υποδείξετε στο σύστημα εγκατάστασης να χρησιμοποιήσει τον οδηγό του CD-ROM.

Αν έχετε προβλήματα κατά την εκκίνηση, δείτε το ÔìÞìá 5.3, “Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης ”.

5.1.4. Εκκίνηση μέσω TFTP

H εκκίνηση από το δίκτυο προαπαιτεί ότι διαθέτετε μια δικτυακή σύνδεση και έναν δικτυακό TFTP server εκκίνησης (DHCP, RARP, ή BOOTP).

Η μέθοδος εγκατάστασης με υποστήριξη δικτυακής εκκίνησης περιγράφεται στην ενότητα ÔìÞìá 4.5, “Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP”.

Μετά την εκκίνηση των συστημάτων VMEbus θα βρεθείτε μπροστά στο προτρεπτικό Boot: του LILO. Εκεί πληκτρολογήσετε ένα από τα ακόλουθα για να εκκινήσετε το Linux και να αρχίσετε την κανονική διαδικασία εγκατάστασης τουλογισμικού του Debian χρησιμοποιώντας προσομοίωση τερματικού vt102:

 • πληκτρολογήστε

  i6000 Enter

  για εγκατάσταση σε ένα BVME4000/6000

 • πληκτρολογήστε

  i162 Enter

  για εγκατάσταση σε ένα MVME162

 • πληκτρολογήστε

  i167 Enter

  για εγκατάσταση σε ένα MVME166/167

Μπορείτε επιπρόσθετα να παραθέσετε τη συμβολοσειρά

TERM=vt100

για χρήση προσομοίωσης τερματικού vt100, πχ.,

i6000 TERM=vt100 Enter

.

5.1.5. Εκκίνηση από Δισκέττες

Για τις περισσότερες Motorola 680x0 υπο-αρχιτεκτονικές, η εκκίνηση από ένα τοπικό σύστημα αρχείων είναι η προτεινόμενη μέθοδος.

Αυτή τη στιγμή εκκίνηση από δισκέττα υποστηρίζεται μόνο για Atari και VME (με έναν οδηγό SCSI για δισκέττα στην VME).