Capítol 7. Arrancada en el vostra nou sistema Debian

Sumari

7.1. El moment de la veritat
7.1.1. Arrencada en un BVME 6000
7.1.2. Arrencada en un Macintosh
7.2. Configuració (bàsica) de Debian després de l'arrencada
7.2.1. Configurant el fus horari
7.2.2. Configurant usuaris i contrasenyes
7.2.3. Configurant el PPP
7.2.4. Configurant l'APT
7.2.5. Instal·lació de paquets
7.2.6. Preguntes durant la instal·lació del programari
7.2.7. Configurant el vostre agent de transport de correu electrònic
7.3. L'entrada