Οδηγός Εγκατάστασης Debian GNU/Linux

Το εγχειρίδιο αυτό είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανείμετε και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Άδειας GNU General Public License. Παρακαλούμε. αναφερθείτε στην άδεια αυτή στη σελίδα ÐáñÜñôçìá E, ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU.

Ðåñßëçøç

Το κείμενο αυτό περιέχει οδηγίες για το σύστημα Debian GNU/Linux 3.1 για την αρχιτεκτονική Motorola 680x0 (“m68k”). Περιέχει επίσης δείκτες σε επιπλέον πληροφορίες και πληροφορία σχετικά με το πώς να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καινούριο σας σύστημα Debian.

Óçìåßùóç

Αν και ο παρών οδηγός εγκατάστασης για την αρχιτεκτονική m68k είναι ως επί το πλείστον ενημερωμένος, σχεδιάζουμε να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές και να αναδιοργανώσουμε μέρη του εγχειριδίου μετά την επίσημη κυκλοφορία της έκδοσης sarge. Μια νεώτερη έκδοση του εγχειριδίου μπορεί να βρεθεί στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση debian-installer home page. Εκεί θα βρείτε επίσης και περισσότερες μεταφράσεις.


Ðßíáêáò Ðåñéå÷ïìÝíùí

Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux 3.1 για την αρχιτεκτονική m68k
1. Καλώς ήλθατε στο Debian
1.1. Τι είναι το Debian;
1.2. Τι είναι το GNU/Linux;
1.3. Τι είναι το Debian GNU/Linux?
1.4. Αποκτώντας το Debian
1.5. Αποκτώντας την νεώτερη έκδοση αυτού του κειμένου
1.6. Οργάνωση αυτού του κειμένου
1.7. Σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα και τις Άδειες Χρήσης
2. Απαιτήσεις Συστήματος
2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό
2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές
2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video
2.1.3. Κάρτα Γραφικών
2.2. Μέσα Εγκατάστασης
2.2.1. Δισκέττες
2.2.2. CD-ROM/DVD-ROM
2.2.3. Σκληρός Δίσκος
2.2.4. Δίκτυο
2.2.5. Σύστημα Un*x ή GNU
2.2.6. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης
2.3. Περιφερειακά και άλλο Υλικό
2.4. Αγοράζοντας υλικό ειδικά για το GNU/Linux
2.4.1. Αποφύγετε κλειστό ή Proprietary υλικό
2.4.2. Ψευδής ή “Εικονική” Ομότιμη RAM
2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου
2.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης
3. Πριν την εγκατάσταση του Debian
3.1. Επισκόπηση της Διαδικασίας Εγκατάστασης
3.2. Σώστε τα Υπάρχοντα Δεδομένα σας!
3.3. Πληροφορίες που θα χρειαστείτε
3.3.1. Τεκμηρίωση
3.3.2. Βρίσκοντας πηγές για πληροφορίες σχετικά με το Υλικό σας
3.3.3. Συμβατότητα Υλικού
3.3.4. Ρυθμίσεις Δικτύου
3.4. Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού
3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών
3.5.1. Κατάτμηση σε AmigaOS
3.5.2. Κατάτμηση σε Atari TOS
3.5.3. Κατάτμηση σε MacOS
3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση
3.6.1. Αναθεωρήσεις του Firmware και ρύθμιση του υπάρχοντος λειτουργικού συστήματος
3.6.2. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό
4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος
4.1. Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης
4.3. Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών
4.3.1. Γράφοντας Είδωλα Δισκεττών από ένα σύστημα Linux ή Unix
4.3.2. Γράφοντας είδωλα δισκεττών σε DOS, Windows, ή OS/2
4.3.3. Εγγραφή ειδώλων δισκέττας σε συστήματα Atari
4.3.4. Εγγραφή ειδώλων δισκεττών σε συστήματα Macintosh
4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο
4.5. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.5.1. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή RARP
4.5.2. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή BOOTP
4.5.3. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.5.4. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.5.5. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.6. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.6.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer
5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης
5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Motorola 680x0
5.1.1. Επιλέγοντας Μέθοδο Εγκατάστασης
5.1.2. Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο
5.1.3. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.4. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.5. Εκκίνηση από Δισκέττες
5.2. Παράμετροι εκκίνησης
5.2.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.3.1. Αξιοπιστία των δισκετών
5.3.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.3.3. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.3.4. Αναφορά σφαλμάτων
5.3.5. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης
6. Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian
6.1. Πώς λειτουργεί ο Εγκαταστάτης
6.2. Εισαγωγή στα συστατικά
6.3. Χρήση επιμέρους συστατικών
6.3.1. Έναρξη του Εγκαταστάτη του Debian και Ρύθμιση του Υλικού
6.3.2. Διαμέριση και Επιλογή Σημείων Προσάρτησης
6.3.3. Εγκατάσταση του Βασικού Συστήματος
6.3.4. Καθιστώντας το Σύστημα Εκκινήσιμο
6.3.5. Ολοκλήρωση του Πρώτου Σταδίου
6.3.6. Διάφορα
7. Μπαίνοντας στο καινούριο Debian Σύστημά σας
7.1. Η στιγμή της αλήθειας
7.1.1. Εκκίνηση συστήματος BVME 6000
7.1.2. Εκκίνηση ενός Macintosh
7.2. Ρύθμιση του Debian Μετά την Εκκίνηση (Βασική)
7.2.1. Ρύθμιση της Χρονικής Ζώνης
7.2.2. Ρύθμιση των Χρηστών και των Κωδικών Πρόσβασης
7.2.3. Ρύθμιση του PPP
7.2.4. Ρύθμιση του APT
7.2.5. Εγκατάσταση πακέτων
7.2.6. Διάφορα προτρεπτικά κατά την εγκατάσταση λογισμικού
7.2.7. Ρύθμιση του Πράκτορα Μεταφοράς Αλληλογραφίας (MTA)
7.3. Είσοδος στο Σύστημα
8. Επόμενα βήματα και πού να πάτε από δω κι ύστερα
8.1. Αν είσαστε καινούριος στο Unix
8.2. Προσανατολιστείτε στο Debian
8.2.1. Το σύστημα πακέτων του Debian
8.2.2. Διαχείριση των εκδόσεων των Εφαρμογών
8.2.3. Διαχείριση Περιοδικών εργασιών
8.3. Παραπέρα Διάβασμα και Πληροφορίες
8.4. Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα
8.4.1. Διαχείρισης της Εικόνας του Πυρήνα
A. Οδηγός εγκατάστασης
A.1. Προκαταρκτικά
A.2. Ξεκινώντας τον Εγκαταστάτη
A.2.1. CDROM
A.2.2. Δισκέττα (floppy)
A.2.3. Εκκίνηση από δίκτυο
A.2.4. Εκκίνηση από σκληρό δίσκο
A.3. Εγκατάσταση
A.4. Στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης
A.5. Και τέλος..
B. Δημιουργία κατατμήσεων για το Debian
B.1. Αποφασίζοντας για τις κατατμήσεις στο Debian και τα μεγέθη τους
B.2. Το Δέντρο των Καταλόγων
B.3. Προτεινόμενο Σχήμα Διαμέρισης
B.4. Ονόματα συσκευών στο Linux
B.5. Προγράμματα Διαμέρισης στο Debian
C. Διάφορα
C.1. Παράδειγμα αρχείου προρύθμισης
C.2. Συσκευές Linux
C.2.1. Ρύθμιση του ποντικιού
C.3. Χώρος στο δίσκο που χρειάζεται για τις διάφορες Εργασίες
C.4. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux από ένα Σύστημα Unix/Linux
C.4.1. Ξεκινώντας
C.4.2. Εγκαθιστώντας με το debootstrap
C.4.3. Τρέξτε το debootstrap
C.4.4. Ρύθμιση του βασικού συστήματος
C.4.5. Εγκατάσταση ενός Πυρήνα
C.4.6. Ρύθμιση του Φορτωτή Εκκίνησης (Boot Loader)
D. Administrivia
D.1. Σχετικά με αυτό το κείμενο
D.2. Συνεισφορά στο Κείμενο
D.3. Κυριότερες Συνεισφορές
D.4. Μνεία Εμπορικών Σημάτων
E. ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
E.1. Εισαγωγή
E.2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
E.3. Τρόπος εφαρμογής των όρων στα νέα Προγράμματα

ÊáôÜëïãïò ÐéíÜêùí

3.1. Πληροφορίες για το υλικό σας που χρειάζονται για μια εγκατάσταση
3.2. Προτεινόμενες ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος