4.3. Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP

Si teniu una màquina connectada a una xarxa d'àrea local, podeu arrencar-la des d'una altra màquina de la xarxa fent servir TFTP. Si voleu arrencar el sistema d'instal·lació des d'una altra màquina, els fitxers d'arrencada hauran de col·locar-se a llocs específics d'aquesta, la qual ha de configurar-se a fi de permetre l'arrencada de la vostra.

Heu d'instal·lar un servidor TFTP, i en nombroses màquines, cal també un servidor BOOTP , o un servidor DHCP.

El DHCP (Protocol de configuració dinàmica d'ordinadors centrals) és una extensió més flexible, i compatible, del BOOTP. Alguns sistemes sols es poden configurar fent servir el DHCP.

El protocol de transferència trivial de fitxers (TFTP) s'empra per posar a disposició del client la imatge d'arrencada. En teoria, es pot usar qualsevol servidor de qualsevol plataforma que implemente aquests protocols. Els exemples d'aquesta secció ofereixen instruccions per al SunOS 4.x, el SunOS 5.x (i.e. Solaris), i el GNU/Linux.

4.3.1. Configurar un servidor DHCP

Un servidor que es programari gratuït de DHCP és el dhcpd d'ISC. A Debian GNU/Linux, podeu trobar-lo al paquet dhcp. Hi ha un fitxer d'exemple de configuració per utilitzar-lo (normalment /etc/dhcpd.conf):

option domain-name "example.com";
option domain-name-servers ns1.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
server-name "servername";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.200 192.168.1.253;
  option routers 192.168.1.1;
}

host clientname {
  filename "/tftpboot/tftpboot.img";
  server-name "servername";
  next-server servername;
  hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
  fixed-address 192.168.1.90;
}

Avís: el paquet nou de dhcp3 (i preferible), fa servir /etc/dhcp3/dhcpd.conf.

En aquest exemple, hi ha un servidor servername que fa tota la feina del servidor DHCP, servidor de TFTP, i passarel·la de xarxa. És casi segur que necessitareu canviar les opcions nom-de-domini, i també el nom del servidor i l'adreça màquina del client. L'opció filename hauria de ser el nom del fitxer que es descarregarà per TFTP.

Desprès d'editar el fitxer de configuració del dhcpd, reengegueu-lo amb /etc/init.d/dhcpd restart.

4.3.2. Habilitació del servidor TFTP

Per a posar en marxa el servidor TFTP, assegureu-vos primer que teniu activat el tftpd. Per fer-ho, el fitxer /etc/inetd.conf ha de tenir quelcom semblant a la línia següent:

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpboot

Els paquets Debian solen configurar-ho per defecte correctament.

Examineu el fitxer i recordeu el directori que heu indicat com a argument de l'in.tftpd; us caldrà després. En algunes versions de l'in.tftpd, l'argument -l fa que s'arxiven tots els fitxers de registre de peticions al sistema; això és d'utilitat a l'hora de fer comprovacions d'errors d'arrencada. Si heu hagut de canviar el /etc/inetd.conf, cal que indiqueu al procés actiu inetd que el fitxer ha canviat. En màquines Debian s'ha d'executar /etc/init.d/inetd reload; en d'altres, esbrineu la identitat (ID) del procés inetd i executeu kill -HUP pid-d'inetd.

Si aneu a instal·lar Debian en una màquina SGI i el servidor TFTP empra GNU/Linux amb Linux 2.4, heu de posar això al servidor:

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc

per desactivar la funcionalitat Path MTU discovery, altrament la PROM d'Indy no podrà descarregar el nucli. A més, assegureu-vos que els paquets TFTP s'envien des d'un port origen no major que el 32767, o la descàrrega s'estancarà després del primer paquet. Per evitar aquest error de la PROM amb el Linux 2.4.X, feu el següent,

# echo "2048 32767" > /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

a fi d'ajustar el rang de ports origen que empra el servidor TFTP de Linux.

4.3.3. Poseu les imatges del TFTP al seu lloc

Després, col·loqueu la imatge d'arrencada TFTP que us calga, i que figura a Secció 4.2.1, “On trobar imatges d'instal·lació”, al directori d'imatges d'arrencada del tftpd. Normalment, el directori té el nom /tftpboot. Haureu de fer un enllaç des d'aquest fitxer al fitxer que emprarà el tftpd per arrencar un client determinat. Malauradament, el nom del fitxer el determina el client TFTP, i no hi existeix cap norma ben establerta.

4.3.3.1. Arrencada TFTP dels SGI Indys

En els SGI Indys el bootpd proporciona el nom del fitxer TFTP. Es dóna o com a bf= en /etc/bootptab o com a opció filename= en /etc/dhcpd.conf.

4.3.3.2. Arrencada TFTP del Broadcom BCM91250A

No cal que configureu el DHCP de manera especial perquè passareu el camí complet del fitxer al carregat al CFE.