5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Mips

5.1.1. Arrencada amb el TFTP

5.1.1.1. Arrencada amb el TFTP en SGI Indy

Després d'entrar al monitor d'ordres, utilitzeu

bootp():

en màquines SGI Indy per arrencar linux i començar la instal·lació del programari de Debian. Per tal que això funcioni, potser haureu de desactivar la variable d'entorn netaddr. Per fer-ho teclegeu

unsetenv netaddr

al monitor d'ordres.

5.1.1.2. Arrencada amb el TFTP en Broadcom BCM91250A

En plaques d'avaluació Broadcom BCM91250A, haureu de carregar el carregador d'arrencada SiByl, i aquest s'encarregarà aleshores d'iniciar l'instal·lador de Debian. En la majoria de casos, primer obtindreu l'adreça IP mitjançant DHCP, però també és possible configurar una adreça estàtica. Per usar DHCP, podeu introduir l'ordre següent a l'indicador CFE:

ifconfig eth0 -auto

Una vegada heu obtingut una adreça IP, podeu carregar SiByl amb l'ordre següent:

boot 192.168.1.1:/boot/sibyl

Haureu de substituir l'adreça IP de l'exemple pel nom o l'adreça del vostre servidor TFTP. Tan bon punt s'executi l'ordre, l'instal·lador es carregarà automàticament.

5.1.2. Paràmetres d'arrencada

5.1.2.1. Arrencada amb el TFTP en SGI Indy

En SGI Indy, podeu afegir paràmetres d'arrencada a l'ordre bootp(): del monitor d'ordres.

Seguint l'ordre bootp():, podeu indicar el camí i el nom del fitxer per arrencar en cas que no ho hàgiu fet explícitament mitjançant el servidor bootp/dhcp. Exemple:

bootp():/boot/tftpboot.img

També es poden passar altres paràmetres del nucli amb append:

bootp(): append="root=/dev/sda1"

5.1.2.2. Arrencada amb el TFTP en Broadcom BCM91250A

No podeu passar cap paràmetre d'arrencada directament des de l'indicador CFE. En comptes d'això, haureu d'editar el fitxer /boot/sibyl.conf al servidor TFTP i afegir els paràmetres desitjats a la variable extra_args.