Οδηγός Εγκατάστασης Debian GNU/Linux

Το εγχειρίδιο αυτό είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανείμετε και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Άδειας GNU General Public License. Παρακαλούμε. αναφερθείτε στην άδεια αυτή στη σελίδα ÐáñÜñôçìá E, ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU.

Ðåñßëçøç

Το κείμενο αυτό περιέχει οδηγίες για το σύστημα Debian GNU/Linux 3.1 για την αρχιτεκτονική Mips (“mips”). Περιέχει επίσης δείκτες σε επιπλέον πληροφορίες και πληροφορία σχετικά με το πώς να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καινούριο σας σύστημα Debian.

Ðñïåéäïðïßçóç

Αυτός ο οδηγός εγκατάστασης βασίζεται σε ένα προγενέστερο που γράφτηκε για το παλιό σύστημα εγκατάστασης του Debian (τις “δισκέττες εκκίνησης”), και έχει ενημερωθεί ώστε να περιγράψει τον καινούριο εγκαταστάτη του Debian. Όμως, για την αρχιτεκτονική mips, το εγχειρίδιο δεν έχει ενημερωθεί πλήρως ούτε ελεγχθεί στην πράξη για τον καινούριο εγκαταστάτη. Πιθανόν λοιπόν να υπάρχουν τμήματα του εγχειριδίου που να είναι ελλειπή ή παρωχημένα ή που περιγράφουν τον εγκαταστάτη με τις δισκέττες εκκίνησης. Μια νεώτερη έκδοση του εγχειριδίου, που ίσως καλύπτει καλύτερα την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, μπορεί να βρεθεί στο Διαδίκτυο στη σελίδα debian-installer home page. Εκεί θα βρείτε ίσως και περισσότερες μεταφράσεις.


Ðßíáêáò Ðåñéå÷ïìÝíùí

Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux 3.1 για την αρχιτεκτονική mips
1. Καλώς ήλθατε στο Debian
1.1. Τι είναι το Debian;
1.2. Τι είναι το GNU/Linux;
1.3. Τι είναι το Debian GNU/Linux?
1.4. Αποκτώντας το Debian
1.5. Αποκτώντας την νεώτερη έκδοση αυτού του κειμένου
1.6. Οργάνωση αυτού του κειμένου
1.7. Σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα και τις Άδειες Χρήσης
2. Απαιτήσεις Συστήματος
2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό
2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές
2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video
2.1.3. Κάρτα Γραφικών
2.2. Μέσα Εγκατάστασης
2.2.1. CD-ROM/DVD-ROM
2.2.2. Σκληρός Δίσκος
2.2.3. Δίκτυο
2.2.4. Σύστημα Un*x ή GNU
2.2.5. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης
2.3. Περιφερειακά και άλλο Υλικό
2.4. Αγοράζοντας υλικό ειδικά για το GNU/Linux
2.4.1. Αποφύγετε κλειστό ή Proprietary υλικό
2.4.2. Ψευδής ή “Εικονική” Ομότιμη RAM
2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου
2.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης
3. Πριν την εγκατάσταση του Debian
3.1. Επισκόπηση της Διαδικασίας Εγκατάστασης
3.2. Σώστε τα Υπάρχοντα Δεδομένα σας!
3.3. Πληροφορίες που θα χρειαστείτε
3.3.1. Τεκμηρίωση
3.3.2. Βρίσκοντας πηγές για πληροφορίες σχετικά με το Υλικό σας
3.3.3. Συμβατότητα Υλικού
3.3.4. Ρυθμίσεις Δικτύου
3.4. Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού
3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών
3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση
3.6.1. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό
4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος
4.1. Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης
4.3. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.3.1. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.3.2. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.3.3. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.4. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.4.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer
5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης
5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Mips
5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.2. Παράμετροι εκκίνησης
5.2. Παράμετροι εκκίνησης
5.2.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.3.1. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.3.2. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.3.3. Αναφορά σφαλμάτων
5.3.4. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης
6. Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian
6.1. Πώς λειτουργεί ο Εγκαταστάτης
6.2. Εισαγωγή στα συστατικά
6.3. Χρήση επιμέρους συστατικών
6.3.1. Έναρξη του Εγκαταστάτη του Debian και Ρύθμιση του Υλικού
6.3.2. Διαμέριση και Επιλογή Σημείων Προσάρτησης
6.3.3. Εγκατάσταση του Βασικού Συστήματος
6.3.4. Καθιστώντας το Σύστημα Εκκινήσιμο
6.3.5. Ολοκλήρωση του Πρώτου Σταδίου
6.3.6. Διάφορα
7. Μπαίνοντας στο καινούριο Debian Σύστημά σας
7.1. Η στιγμή της αλήθειας
7.2. Ρύθμιση του Debian Μετά την Εκκίνηση (Βασική)
7.2.1. Ρύθμιση της Χρονικής Ζώνης
7.2.2. Ρύθμιση των Χρηστών και των Κωδικών Πρόσβασης
7.2.3. Ρύθμιση του PPP
7.2.4. Ρύθμιση του APT
7.2.5. Εγκατάσταση πακέτων
7.2.6. Διάφορα προτρεπτικά κατά την εγκατάσταση λογισμικού
7.2.7. Ρύθμιση του Πράκτορα Μεταφοράς Αλληλογραφίας (MTA)
7.3. Είσοδος στο Σύστημα
8. Επόμενα βήματα και πού να πάτε από δω κι ύστερα
8.1. Αν είσαστε καινούριος στο Unix
8.2. Προσανατολιστείτε στο Debian
8.2.1. Το σύστημα πακέτων του Debian
8.2.2. Διαχείριση των εκδόσεων των Εφαρμογών
8.2.3. Διαχείριση Περιοδικών εργασιών
8.3. Παραπέρα Διάβασμα και Πληροφορίες
8.4. Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα
8.4.1. Διαχείρισης της Εικόνας του Πυρήνα
A. Οδηγός εγκατάστασης
A.1. Προκαταρκτικά
A.2. Ξεκινώντας τον Εγκαταστάτη
A.2.1. CDROM
A.2.2. Εκκίνηση από δίκτυο
A.2.3. Εκκίνηση από σκληρό δίσκο
A.3. Εγκατάσταση
A.4. Στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης
A.5. Και τέλος..
B. Δημιουργία κατατμήσεων για το Debian
B.1. Αποφασίζοντας για τις κατατμήσεις στο Debian και τα μεγέθη τους
B.2. Το Δέντρο των Καταλόγων
B.3. Προτεινόμενο Σχήμα Διαμέρισης
B.4. Ονόματα συσκευών στο Linux
B.5. Προγράμματα Διαμέρισης στο Debian
B.5.1. Διαμέριση για την αρχιτεκτονική Mips
C. Διάφορα
C.1. Παράδειγμα αρχείου προρύθμισης
C.2. Συσκευές Linux
C.2.1. Ρύθμιση του ποντικιού
C.3. Χώρος στο δίσκο που χρειάζεται για τις διάφορες Εργασίες
C.4. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux από ένα Σύστημα Unix/Linux
C.4.1. Ξεκινώντας
C.4.2. Εγκαθιστώντας με το debootstrap
C.4.3. Τρέξτε το debootstrap
C.4.4. Ρύθμιση του βασικού συστήματος
C.4.5. Εγκατάσταση ενός Πυρήνα
C.4.6. Ρύθμιση του Φορτωτή Εκκίνησης (Boot Loader)
D. Administrivia
D.1. Σχετικά με αυτό το κείμενο
D.2. Συνεισφορά στο Κείμενο
D.3. Κυριότερες Συνεισφορές
D.4. Μνεία Εμπορικών Σημάτων
E. ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
E.1. Εισαγωγή
E.2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
E.3. Τρόπος εφαρμογής των όρων στα νέα Προγράμματα

ÊáôÜëïãïò ÐéíÜêùí

3.1. Πληροφορίες για το υλικό σας που χρειάζονται για μια εγκατάσταση
3.2. Προτεινόμενες ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος