A.3. Instal·lació

Una vegada l'instal·lador ha començat, voreu la pantalla de benvinguda. Premeu Enter per arrencar, o llegiu les instruccions per seleccionar altres mètodes i paràmetres (vegeu la Secció 5.1, “Paràmetres d'arrencada”).

Al cap d'una mica se ús demanarà que seleccioneu el vostre idioma. Feu ús de les fletxes per seleccionar un idioma i premeu Enter per continuar. A continuació se ús preguntarà el vostre país, amb les eleccions possibles s'inclourà una llista de països on es parla el vostre idioma. Si no es troba a la llista curta, també disposeu d'una llista amb tots els països del mon.

És possible que necessiteu confirmar el vostre mapa de teclat. Escolliu el valor per defecte a no ser que en conegueu un millor.

Ara seieu mentre el debian-installer detecta el vostre maquinari, i carrega la resta de components des del CD, disquet, USB, etc.

Després l'instal·lador intentarà detectar el vostre maquinari de xarxa i configurar la xarxa mitjançant DHCP. Si no esteu en xarxa o no disposeu de DHCP, aleshores podreu configurar manualment la xarxa.

Aquest és el moment de particionar els vostres discs. Primer tindreu l'oportunitat de triar si particionar automàticament el disc sencer, o l'espai buit. Es el que us recomaneu si sou nous usuaris o si teniu pressa, en altre cas, trieu «manual» des del menú.

A la pròxima pantalla voreu la vostra taula de particions, com seran formatades les particions i on es muntaran. Seleccioneu una partició per modificar-la o esborrar-la. Si particioneu automàticament, tan sols podreu escollir Acabar el particionament al menú, per utilitzar les opcions que heu triat. Recordeu d'assignar al menys una partició d'intercanvi i muntar una partició a /. Podeu trobar més informació sobre particionat a Apèndix B, Particionant per a Debian.

Ara el debian-installer formata les vostres particions i comença a instal·lar el sistema base, la qual cosa tardarà una mica. Desprès s'instal·larà el nucli.

L'últim pas és la instal·lació del gestor d'arrencada. Si l'instal·lador detecta altres sistemes operatius al vostre ordinador, els afegirà al menú d'arrencada i ho farà saber.

El debian-installer ús dirà que la instal·lació ha acabat. Traieu el cdrom o qualsevol mitjà d'arrencada que hajau utilitzat i premeu Enter per rearrencar la màquina. Deuria arrencar al següent pas del procés d'instal·lació, com s'explica al Capítol 7, Arrancada en el vostra nou sistema Debian.

Si necessiteu més informació del procés d'instal·lació, vegeu el Capítol 6, Utilització de l'instal·lador de Debian.