Apèndix C. Informació variada

Sumari

C.1. Exemple de fitxer de configuració prèvia
C.2. Dispositius del Linux
C.2.1. Configuració del ratolí
C.3. Espai requerit per a les tasques
C.4. Instal·lant Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux
C.4.1. Començant
C.4.2. Instal·lar debootstrap
C.4.3. Executar debootstrap
C.4.4. Configurar el sistema base
C.4.5. Instal·lar un nucli
C.4.6. Configurant el carregador d'arrencada