C.2. Dispositius del Linux

En el Linux teniu diversos fitxers especials a /dev, anomenats fitxers de dispositiu. Al món Unix l'accés al maquinari és diferent. Hi teniu un fitxer especial que el que fa és executar un controlador que al seu torn accedeix al maquinari. El fitxer de dispositiu, doncs, és una interfície del component real del sistema. El comportament dels fitxers de /dev és també diferent del dels fitxers ordinaris. A sota hi ha una relació dels fitxers de dispositiu més importants.

fd0 Disquetera primera
fd1 Disquetera segona

hda Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Mestre)
hdb Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Esclau)
hdc Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Mestre)
hdd Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Esclau)
hda1 Primera partició del primer disc dur IDE
hdd15 Quinzena partició del quart disc dur IDE

sda Disc dur SCSI amb la ID d'SCSI més baixa (p.ex. 0)
sdb Disc dur SCSI amb la ID d'SCSI immediatament posterior (p.ex. 1)
sdc Disc dur SCSI amb la ID d'SCSI immediatament posterior (p.ex. 2)
sda1 Primera partició del primer disc dur SCSI
sdd10 Desena partició del quart disc dur SCSI

sr0 CD-ROM SCSI amb la ID d'SCSI més baixa
sr1 CD-ROM SCSI amb la ID d'SCSI immediatament posterior

ttyS0 Port sèrie 0, COM1 sota l'MS-DOS
ttyS1 Port sèrie 1, COM2 sota l'MS-DOS
psaux dispositiu de ratolí PS/2
gpmdata Pseudodispositiu, repetidor de dades procedents del dimoni GPM (ratolí)

cdrom Enllaç simbòlic a la unitat de CD-ROM
mouse Enllaç simbòlic al fitxer de dispositiu del ratolí

null Tot el que apunte a aquest dispositiu desapareixerà, no serà vist.
zero Aquest dispositiu produeix sempre zeros

C.2.1. Configuració del ratolí

EL ratolí pot emprar-se tant a l'intèpret d'ordres del Linux (amb el gpm) com a l'entorn X de finestres. Tots dos usos es poden fer compatibles si el repetidor gpm s'empra de manera que permeta al senyal arribar al servidor X, així:

mouse => /dev/psaux => gpm => /dev/gpmdata -> /dev/mouse => X
     /dev/ttyS0       (repeater)    (symlink)
     /dev/ttyS1

D'una banda, ajusteu el protocol del repetidor a «raw» (a /etc/gpm.conf), i de l'altra, ajusteu l'X al protocol original del ratolí, a /etc/X11/XF86Config o /etc/X11/XF86Config-4.

Aquesta solució per emprar el gpm fins i tot en X té avantatges quan desendolleu el ratolí sense adonar-vos. Només cal tornar a engegar el gpm amb

# /etc/init.d/gpm restart

per tornar a habilitar el ratolí sense haver de tornar a iniciar l'X.

Si el gpm es troba deshabilitat o no s'ha instal·lat, assegureu-vos de configurar l'X perquè llegisca directament del dispositiu del ratolí, p.ex. /dev/psaux. Per a més detalls, consulteu el miniCOM ES FA del ratolí de 3 botons, a /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/3-Button-Mouse.gz, el man gpm, el /usr/share/doc/gpm/FAQ.gz, i el README.mouse.