C.3. Espai requerit per a les tasques

La instal·lació bàsica per a l'i386 amb el nucli 2.4, incloent-hi tots els paquets estàndard, requereix 573 MiB d'espai de disc.

La següent taula enumera les mides indicades per l'aptitude que calen per a les tasques llistades en el tasksel. Tingueu en compte que algunes d'aquestes comparteixen components, per tant la mida total de la instal·lació conjunta de dues d'elles pot resultar inferior al total de la suma indicat.

Tingueu en compte que cal afegir les mides de la taula a la de la instal·lació bàsica a l'hora de determinar la mida de les particions. La major part de la mida identificada com a “Mida de la instal·lació” l'ocuparà /usr; la mida identificada com a “Mida de la descàrrega” cal tenir-la a l'abast (temporalment) a /var.

Tasca Mida de la instal·lació (MiB) Mida de la descàrrega (MiB) Espai requerit per a la instal·lació (MiB)
Escriptori 1392 460 1852
Servidor web 36 12 48
Servidor d'impressió 168 58 226
Servidor del DNS 2 1 3
Servidor de fitxers 47 24 71
Servidor de correu 10 3 13
Base de dades SQL 66 21 87

Nota

La tasca Desktop instal·larà els entorns d'escriptori Gnome i KDE.

Si la llengua emprada no és l'anglès, el tasksel potser instal·larà automàticament una tasca de localització si n'hi ha cap a l'abast per a la vostra llengua. Les necessitats d'espai canvien segons la llengua; heu de reservar uns 200 MiB en total per a la descàrrega i la instal·lació.