C.4. Instal·lant Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux

Aquesta secció explica com instal·lar Debian GNU/Linux des d'un Unix o Linux, sense utilitzar el sistema de menús de l'instal·lador com s'explica a tot aquest manual. Aquest COM ES FA d'“instal·lació creuada” l'han demanat usuaris de Red Hat, Mandrake i SuSE que migren a Debian GNU/Linux. En aquesta secció es pressuposa una certa familiaritat amb la introducció d'ordres *nix i la navegació pel sistema de fitxers. En aquesta secció, $ significa que l'ordre s'ha d'introduir a sistema actual de l'usuari, i # significa que l'ordre s'ha d'introduir al chroot de Debian.

Una vegada tingueu configurat el sistema Debian a la vostra mida, podreu migrar totes les dades existents (si hi ha alguna) i continuar treballant. Aquesta és per tant una instal·lació Debian GNU/Linux amb “temps de fora de servei zero”. També és una manera intel·ligent de treballar amb maquinari que d'altra manera no vol funcionar bé amb diferents arrencades o mitjans d'instal·lació.

C.4.1. Començant

Amb les actuals eines *nix, es necessita reparticionar el disc, creant al menys un sistema de fitxers i una partició d'intercanvi. Necessitareu al menys 150 MiB d'espai per una instal·lació de consola, o bé al menys 300 MiB si voleu instal·lar X.

Per exemple, per crear un sistema de fitxers ext3 a la partició /dev/hda6 (que és el nostre exemple per la partició arrel):

# mke2fs -j /dev/hda6

Si voleu crear un sistema de fitxers ext2, ometeu -j.

Inicialitzeu i activeu l'intercanvi (substituïu el nombre de la partició per la vostra partició d'intercanvi de Debian):

# mkswap /dev/hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/hda5

Munteu la partició a /mnt/debinst (el lloc d'instal·lació, per ser l'arrel (/) del sistema de fitxers del nou sistema). El punt de muntatge és arbitrari, i se'n farà ús desprès.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst

Nota

Si voleu tenir parts del vostre sistema de fitxers (p.ex. /usr) muntats en particions separades, haureu de crear i muntar aquests directoris manualment abans de procedir amb la següent fase.

C.4.2. Instal·lar debootstrap

L'eina que utilitza l'instal·lador de Debian, que és reconeguda oficialment com la manera d'instal·lar un sistema base de Debian, és debootstrap. Fa ús de wget i ar, i per altra part tan sols depèn de /bin/sh. Instal·leu wget i ar si no hi són ara al vostre sistema, i descarregueu i instal·leu debootstrap.

Si el vostre sistema està basat en rpm, podeu fer ús d'alien per convertir el .deb a .rpm, o descarregar una versió en rpm des de http://people.debian.org/~blade/install/debootstrap

Podeu també utilitzar el procediment següent per fer la instal·lació de forma manual. Creeu un directori de treball per extreure els .deb dins:

# mkdir work
# cd work

El binari de debootstrap el podeu trobar a l'arxiu de Debian (assegureu-vos de seleccionar l'arxiu correcte per la vostra arquitectura). Descarregueu el .deb debootstrap del repositori, copieu el paquet al directori i extraieu els fitxers del binari. Necessitareu tenir privilegis de root per instal·lar els binaris.

# ar -x debootstrap_0.X.X_arch.deb
# cd /
# zcat /full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

Tingueu en compte que executant debootstrap pot requerir que tingueu una versió mínima de glibc instal·lada (actualment GLIBC_2.3). debootstrap és un guió d'intèrpret d'ordres, però crida diverses utilitats que requereixen glibc.

C.4.3. Executar debootstrap

Podeu descarregar els fitxers que necessiteu del debootstrap directament de l'arxiu quan l'executeu. Podeu substituir ftp.es.debian.org/debian per qualsevol rèplica de l'arxiu a l'ordre de l'exemple de baix, preferiblement per un que estigui a prop vostre. Teniu una llista de less rèpliques a http://www.debian.org/misc/README.mirrors.

Si teniu un CD de Debian GNU/Linux sarge muntat a /cdrom, podeu substituir l'adreça del http per: file:/cdrom/debian/

Substituïu una de les següents per ARCH a l'ordre debootstrap: alpha, arm, hppa, i386, ia64, m68k, mips, mipsel, powerpc, s390 o sparc.

# /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH sarge \
   /mnt/debinst http://ftp.es.debian.org/debian

C.4.4. Configurar el sistema base

Ara ja teniu un sistema Debian real al disc, això si, molt petit. Feu chroot:

# LANG= chroot /mnt/debinst /bin/bash

C.4.4.1. Muntatge de les particions

Necessitareu crear el fitxer /etc/fstab.

# editor /etc/fstab

Aquest és un exemple que podeu modificar per que s'ajuste a los vostres necessitats:

# /etc/fstab: informació estàtica del sistema de fitxers.
#
# s. fitxers  punt muntatge tipus  opcions         dump passades
/dev/XXX     /       ext3  defaults         0  1
/dev/XXX     /boot     ext3  ro,nosuid,nodev     0  2

/dev/XXX     none     swap  sw            0  0
proc       /proc     proc  defaults         0  0

/dev/fd0     /mnt/floppy  auto  noauto,rw,sync,user,exec 0  0
/dev/cdrom    /mnt/cdrom  iso9660 noauto,ro,user,exec   0  0

/dev/XXX     /tmp     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /var     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /usr     ext3  rw,nodev         0  2
/dev/XXX     /home     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2

Utilitzeu mount -a per muntar tot el sistema de fitxers que heu especificat al vostre /etc/fstab, o bé munteu cada sistema de fitxers de forma individual:

# mount /path  # e.g.: mount /usr

Podeu muntar el sistema de fitxers proc varies vegades i a llocs arbitraris, però s'espera tenir el /proc. Si no utilitzeu mount -a, assegureu-vos de muntar proc abans de continuar:

# mount -t proc proc /proc

L'ordre ls /proc ha de mostrar ara un directori no buit. Si això fallés, podeu provar de muntar proc des de fora del chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

C.4.4.2. Configurar el teclat

Per configurar el vostre teclat:

# dpkg-reconfigure console-data

Tingueu en compte que no es pot establir el teclat mentre esteu dins del chroot, però serà configurat per al següent reinici.

C.4.4.3. Configurar la xarxa

Per configurar la xarxa, editeu /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf i /etc/hostname.

# editor /etc/network/interfaces

Ací teniu alguns exemples senzills de /usr/share/doc/ifupdown/examples:

######################################################################
# /etc/network/interfaces -- fitxer de configuració per ifup(8), ifdown(8)
# Llegiu la pàgina del manual de interfaces(5) per veure quines
# opcions teniu al vostre abast.
######################################################################

# Sempre voldrem l'interfície loopback
#
auto lo
iface lo inet loopback

# Per utilitzar dhcp:
#
# auto eth0
# iface eth0 inet dhcp

# Un exemple de configuració amb IP estàtica (broadcast i gateway són
# opcionals):
#
# auto eth0
# iface eth0 inet static
#   address 192.168.0.42
#   network 192.168.0.0
#   netmask 255.255.255.0
#   broadcast 192.168.0.255
#   gateway 192.168.0.1

Introduïu el nom del(s) vostre(s) servidor(s) de noms a /etc/resolv.conf:

# editor /etc/resolv.conf

Un exemple senzill de /etc/resolv.conf:

search hqdom.local\000
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Introduïu el nom del vostre sistema (de 2 a 63 caràcters):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

Si teniu vàries targes de xarxa, ordeneu els noms dels mòduls dels controladors al fitxer /etc/modules amb l'ordre desitjat. A l'arrencada, cada targeta s'associarà amb el nom de l'interfície (eth0, eth1, etc.) que esperàveu.

C.4.4.4. Configurar la zona horària, usuaris i APT

Configureu la vostra zona horària, afegiu un usuari normal i escolliu els fonts per l'apt executant

# /usr/sbin/base-config new

C.4.4.5. Configurar locals

Per configurar els vostres paràmetres locals per utilitzar un idioma que no sigui l'anglès, instal·leu el paquet per suportar els locals i configureu-lo:

# apt-get install locales
# dpkg-reconfigure locales

AVÍS: L'apt s'ha de configurar abans, es a dir a la fase base-config. Abans d'utilitzar locals amb altres conjunts de caràcters diferents de ASCII o latin1, consulteu el COM ES FA de localització apropiat.

C.4.5. Instal·lar un nucli

Si intenteu arrencar aquest sistema, probablement voldreu un nucli Linux i una carregador d'arrencada. Identifiqueu si hi ha algun nucli pre-empaquetat amb

# apt-cache search kernel-image

Aleshores instal·leu la vostra elecció utilitzant el nom del paquet.

# apt-get install kernel-image-2.X.X-arch-etc

C.4.6. Configurant el carregador d'arrencada

Per fer que el vostre sistema Debian GNU/Linux es pugui arrencar, configureu el vostre carregador d'arrencada per que carregui el nucli instal·lat a la vostra nova partició arrel. Adoneu-vos que el debootstrap no instal·la un carregador d'arrencada, encara que podeu utilitzar l'apt-get dins del vostre chroot per fer-ho.