2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana el nucli de Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma que s'haja portat el nucli de Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels Ports http://www.debian.org/ports/mipsel/ per obtenir mes detalls dels sistemes on l'arquitectura Mipsel s'ha comprovat amb Debian.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per Mipsel, esta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian 3.1 suporta onze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
basada en Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM i StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
basada en Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura Mipsel. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

2.1.2. Suport de CPU, plaques base i vídeo

Debian en Mipsel suporta ara tres subarquitectures:

  • estacions DEC: hi ha prou models de estacions DEC suportats.

  • Cobalt Microserver: tan sols es cobreixen les màquines Cobalt basades en MIPS. Açò inclou el Cobalt Qube, RaQ, Qube2 i RaQ2, i el Gateway Microserver.

  • Broadcom BCM91250A (SWARM): és una placa ATX Broadcom d'avaluació basada a la seva família de processadors SiByte.

Una informació completa respecte a les màquines mips/mipsel suportades es pot trobar a pàgina de Linux-MIPS. Al que segueix, tan sols es cobrirà els sistemes suportats per l'instal·lador de Debian. Si busqueu suport per altres subarquitectures, contacteu amb la llista de correu de debian-mipsel.

2.1.2.1. Tipus de CPU/màquina

En aquest moment, al sistema d'instal·lació de Debian als MIPS amb little endian tan sols es suporten les estacions DEC amb CPU R3000 i R4000/R4400. El sistema d'instal·lació de Debian funciona a les següents màquines:

Tipus de sistema CPU Nom en clau Subarquitectura de Debian
DECstation 5000/1xx R3000 3MIN r3k-kn02
DECstation 5000/150 R4000 3MIN r4k-kn04
DECstation 5000/200 R3000 3MAX r3k-kn02
DECstation 5000/240 R3000 3MAX+ r3k-kn02
DECstation 5000/260 R4400 3MAX+ r4k-kn04
Personal DECstation 5000/xx R3000 Maxine r3k-kn02
Personal DECstation 5000/50 R4000 Maxine r4k-kn04

Totes les màquines Cobalt amb consola serie estan suportades (que es necessita per la instal·lació).

Les plaques d'avaluació Broadcom BCM91250A venen amb el xip SB1250 amb dos nuclis SB-1 que estan suportats al mode SmP per aquest instal·lador.

2.1.2.2. Opcions de consola suportades

La consola serie està disponible per totes les estacions DEC suportades (9600 bpw, 8N1). Per utilitzar la consola serie, necessiteu arrencar la imatge de l'instal·lador amb el paràmetre del nucli console=ttySx (on x és el nombre del port serie al que esteu connectats per — normalment el 2, o el 0 a les estacions DEC Personal). Als 3MIN i 3MAX+ (estacions DEC 5000/1xx, 5000/240 i 5000/260) la consola local es pot utilitzar amb les opcions gràfiques PMAG-BA i PMAGB-B.

Si teniu un sistema Linux per utilitzar-lo com a terminal serie, una manera fàcil és executar cu[2] en aquest. Exemple:

$ cu -l /dev/ttyS1 -s 9600

on l'opció -l (línia) fixa el port seria a utilitzar i -s (velocitat) fixa la velocitat de la connexió (9600 bits per segon).

Tant Cobalt com Broadcom BCM91250A utilitzen 115200 bps.

2.1.3. Targeta gràfica

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema x11 de XFree86. La majoria de les targes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a XFree86. Podeu trobar detalls dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a http://www.xfree86.org/. Debian 3.1 ve amb la versió 4.3.0 de les XFree86.

El sistema de finestres XFree86 X11 tan sols està suportat a alguns models de DECstation. La placa d'avaluació Broadcom BCM91250A té ranures PCI 3.3v estàndard i suporta emulació VGA o framebuffer de Linux a un rang seleccionat de targes gràfiques. Hi ha disponible una llista de compatibilitats pel BCM91250A.[2] A Woody aquesta ordre és part del paquet uucp, però a les versions posteriors és un paquet separat.