2.4. Compra de maquinari específic per a GNU/Linux

Hi ha diversos fabricants que venen sistemes amb Debian o altres distribucions de GNU/Linux preinstal·lades. Potser heu de pagar més per a aquest privilegi, però així compreu pau espiritual, ja que podeu estar segurs que el maquinari funciona bé a GNU/Linux.

Tant si compreu un sistema amb Linux preinstal·lat com si no, o fins i tot si compreu un sistema de segona mà, és important que comproveu que el vostre maquinari funciona amb el nucli Linux. Comproveu si el vostre maquinari està llistat a les referències que es troben a continuació. Feu saber al vostre venedor que voleu comprar per a un sistema Linux. Recolzeu els fabricants de maquinari que funciona amb Linux.

2.4.1. Eviteu el maquinari propietari o tancat

Alguns fabricants de maquinari simplement no ens diuen com escriure controladors per al seu maquinari. Altres no ens permeten l'accés a la documentació sense un acord de no divulgació que ens impediria alliberar el codi font de Linux.

Com que no ens han donat permís per a accedir a la documentació d'aquests dispositius, simplement no funcionen amb Linux. Podeu ajudar demanant als fabricants d'aquest maquinari que alliberin la documentació. Si ho demana prou gent, llavors s'adonaran que la comunitat del programari lliure és un mercat important.

2.4.2. RAM de paritat falsa o “virtual

Si demaneu RAM de paritat en una botiga d'informàtica, probablement us donaran mòduls de memòria de paritat falsa en lloc de mòduls de paritat real. Els SIMMs de paritat virtual sovint (però no sempre) es poden distingir perquè només tenen un xip més que els equivalents de no paritat, i aquest xip addicional és més petit que tots els altres. Els SIMMs de paritat virtual funcionen exactament com els SIMMs de no paritat. No poden detectar quan hi ha un error d'un únic bit de la RAM de la mateixa manera que ho fan els SIMMs de paritat real en una placa base que implementa la paritat. Mai pagueu més per un SIMM de paritat virtual que per un de no paritat. Espereu haver de pagar una mica més per a SIMMs de paritat real, ja que realment esteu comprant un bit més de memòria per cada 8 bits.

Si voleu informació completa sobre qüestions de la RAM en màquines Mipsel, i quina és la millor RAM per comprar, consulteu la PC Hardware FAQ.