2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes

A causa de limitacions en el nucli, sols funcionen les interfícies de xarxa integrades en la placa de les DECstations; l'opció per a les TurboChannel no funciona actualment.