3.1. Resum del procés d'instal·lació

D'entrada, una nota sobre les reinstal·lacions. En Debian, és ben rar que es done la circumstància d'haver de tornar a fer una instal·lació completa del sistema; la fallada mecànica del disc dur potser siga la causa més comuna.

Nombrosos sistemes operatius d'ús generalitzat poden requerir una instal·lació completa quan es donen fallades crítiques o quan cal actualitzar-los. Fins i tot si no cal una instal·lació completament nova, sovint els programes que empreu s'hauran de tornar a instal·lar perquè funcionen correctament en el nou sistema operatiu.

Sota Debian GNU/Linux, quan les coses van malament és molt més probable que el sistema operatiu s'haja de reparar abans que reemplaçar-lo. Les actualitzacions mai no requereixen una instal·lació completa; sempre podeu actualitzar-hi al sistema estant. A més, els programes són gairebé sempre compatibles amb les noves versions del sistema operatiu. Si una nova versió d'un programa requereix programari nou addicional, el sistema de paquets de Debian garanteix la identificació i la instal·lació automàtiques del programari que cal. És a dir, s'ha posat molta cura a evitar la necessitat de tornar a instal·lar, per tant penseu-hi com a veritable últim recurs. L'instal·lador no s'ha dissenyat per tornar a fer instal·lacions sobre un sistema ja existent.

Aquí hi ha les instruccions amb els passos que es faran durant el procés d'instal·lació.

 1. Feu una còpia de seguretat de qualssevol dades o documents que tingueu al disc dur on voleu fer la instal·lació.

 2. Recopileu informació sobre el vostre ordinador i sobre qualsevulla documentació necessària abans de començar la instal·lació.

 3. Creeu un espai particionable per a la Debian al disc dur.

 4. Localitzeu i/o descarregueu el programari de l'instal·lador i els fitxers de qualsevol controlador que necessite la vostra màquina (tret dels usuaris del CD de Debian).

 5. Configureu les cintes/disquets/llapis USB d'arrencada, o poseu on calga els fitxers d'arrencada (la majoria dels usuaris dels CD de Debian poden arrencar des d'un d'ells).

 6. Arrenqueu el sistema d'instal·lació.

 7. Seleccioneu la llengua d'instal·lació.

 8. Activeu la connexió ethernet de xarxa, si s'escau.

 9. Creeu i munteu les particions en què s'instal·larà la Debian.

 10. Superviseu la descàrrega/instal·lació/configuració automàtiques del sistema base.

 11. Instal·leu un carregador d'arrencada que puga iniciar Debian GNU/Linux i/o un altre sistema que tingueu.

 12. Carregueu per primera vegada el sistema acabat d'instal·lar, i feu-hi alguns ajusts inicials.

 13. Instal·leu programari addicional (tasques i/o paquets), segons us parega.

Si teniu problemes durant la instal·lació, és útil saber quins paquets s'han instal·lat i en quins passos. En el drama de la instal·lació, els actors principals són:

L'instal·lador, el debian-installer, que és l'objecte principal d'aquest manual. Detecta el maquinari i carrega els controladors adients, fa servir el dhcp-client per establir la connexió de xarxa, i executa el debootstrap a fi d'instal·lar els paquets del sistema base. N'hi ha més, d'actors que fan papers menors en aquest procés, però el debian-installer ha complert el seu quan carregueu el nou sistema per primera vegada.

A més de carregar el nou sistema base, el base-config supervisa l'addició d'usuaris, estableix una zona horària (emprant el tzsetup), i configura el sistema d'instal·lació de paquets (emprant l'apt-setup). Després executa el tasksel, el qual es pot fer servir per seleccionar grups grans de programes interrelacionats, i també pot executar l'aptitude, que permet triar paquets de programari un per un.

Quan el debian-installer finalitza, abans de la primera càrrega del sistema, sols disposeu d'un sistema controlat per línia d'ordres molt bàsic. La interfície gràfica que mostra finestres al vostre monitor no s'instal·larà si no la seleccioneu durant els passos finals, bé amb el tasksel o bé amb l'aptitude. Això és opcional perquè nombrosos sistemes Debian GNU/Linux són servidors, els quals no necessiten cap interfície gràfica per funcionar.

Per tant, tingueu en compte que el sistema X està completament separat del debian-installer; de fet, és més complicat que aquest. Tant la instal·lació del sistema X de finestres com els problemes relacionats amb ella estan fora de l'abast d'aquest manual.