3.3. Informació requerida

3.3.1. Documentació

3.3.1.1. Manual d'instal·lació

El document present, el qual és la versió oficial de la Guia d'instal·lació de la versió sarge de Debian; el teniu a l'abast a en diversos formats i llengües.

3.3.1.2. Documentació sobre el maquinari

Sol contenir informació d'utilitat per a la configuració i ús del maquinari.

3.3.2. Fonts d'informació sobre el maquinari

En molts casos, l'instal·lador detectarà automàticament el maquinari. Però en qualsevol cas, és recomanable que us familiaritzeu amb el maquinari abans de la instal·lació.

La informació sobre el maquinari es pot obtenir de:

 • Els manuals que acompanyen el dispositiu.

 • La informació en pantalla del programa de configuració de la BIOS, a què podeu accedir en iniciar l'ordinador prement una combinació de tecles que heu d'esbrinar consultant el manual. Sovint cal prémer la tecla Delete.

 • Els embalatges i les caixes del maquinari.

 • Ordres o eines de sistema d'un altre sistema operatiu, incloent-hi els gestors d'arxius, especialment útils com a font d'informació sobre la RAM i l'espai del disc dur.

 • L'administrador del sistema o el proveïdor del servei d'internet (ISP). Aquestes fonts poden indicar-vos els ajusts que calen per configurar la xarxa i el correu electrònic.

Taula 3.1. Informació sobre el maquinari requerida per a la instal·lació

Maquinari Informació que us pot caldre
Discs durs Quants en teniu.
Quin ordre tenen al sistema.
Si són IDE o SCSI (en la majoria d'ordinadors, IDE).
Quant d'espai lliure hi ha.
Particions.
Particions on hi ha instal·lats altres sistemes operatius.
Monitor Model i fabricant.
Resolucions permeses.
Freqüència de refresc horitzontal.
Freqüència de refresc vertical.
Profunditat del color (nombre de colors) permesa.
Mida de la pantalla.
Ratolí Tipus: sèrie, PS/2 o USB.
Port.
Fabricant.
Nombre de botons.
Xarxa Model i fabricant.
Tipus d'adaptador.
Impressorar Model i fabricant.
Resolucions d'impressió permeses.
Targeta de vídeo Model i fabricant.
Memòria RAM de vídeo disponible.
Resolucions i profunditat del color permeses (s'haurien de tenir en compte les especificacions del monitor).

3.3.3. Compatibilitat del maquinari

Molts productes de marca funcionen en Linux sense cap problema. A més, el maquinari per al Linux millora constantment. Tanmateix, el Linux encara no treballa amb tants tipus diferents de maquinari com altres sistemes operatius.

A fi de comprovar la compatibilitat del maquinari podeu:

 • Cercar controladors al lloc web del fabricant.

 • Examinar llocs web o manuals amb informació sobre emulacions. De vegades, les marques menys conegudes empren els controladors o les configuracions de les més conegudes.

 • Consultar llistes de compatibilitat de maquinari amb el Linux a llocs web dedicats a la vostra arquitectura.

 • Cercar a Internet per aprendre de les experiències d'altres usuaris.

3.3.4. Configuració de la xarxa

Si teniu l'ordinador connectat a una xarxa les 24 hores del dia (és a dir, amb una connexió Ethernet o equivalent — no una PPP), demaneu la informació a l'administrador del sistema de xarxa.

 • El nom de l'ordinador (potser podreu decidir-lo vosaltres mateixos).

 • El nom del domini.

 • L'adreça IP de l'ordinador.

 • La màscara que fa servir la xarxa.

 • L'adreça IP de la passarel·la predeterminada a què us heu de dirigir si la xarxa en té una, de passarel·la.

 • El sistema de la xarxa que heu d'emprar com a servidor DNS (Servei de nom del domini).

D'altra banda, si l'administrador us indica que hi ha un servidor DHCP a l'abast i el recomana, aleshores no us cal aquesta informació ja que el servidor DHCP proporciona la informació directament a l'ordinador durant el procés d'instal·lació.

Si teniu una xarxa sense fils, heu d'esbrinar:

 • L'ESSID de la xarxa.

 • La clau WEP de seguretat (si s'escau).