3.4. Satisfer els requisits mínims de maquinari

Un cop hàgiu recollit la informació necessària sobre el maquinari del vostre ordinador, comproveu que aquest us permet fer el tipus d'instal·lació que voleu.

Depenent de les vostres necessitats, podeu aconseguir-ho amb menys maquinari del que es recomana a la taula que trobareu a continuació. De tota manera, la majoria d'usuaris s'arrisquen a tenir frustracions si ignoren aquests suggeriments.

Taula 3.2. Requisits mínims del sistema recomanats

Tipus d'instal·lació RAM Disc dur
Sense escriptori 24 MiB 450 GiB
Amb escriptori 64 MiB 1 GiB
Servidor 128 MiB 4 GiB

Aquí hi ha una mostra de configuracions usuals en sistemes Debian. Podeu fer-vos una idea de l'espai de disc utilitzat per grups de programes relacionats referint-vos a Secció C.3, “Espai requerit per a les tasques”

Servidor estàndard

Aquest és un perfil de servidor petit, útil per a servidors mínims que no tenen massa funcionalitats per a usuaris d'intèrpret d'ordres. Inclou un servidor FTP, un servidor web, DNS, NIS i POP. Per a aquests, 100 MiB d'espai de disc serien suficients, i després caldria afegir l'espai per a les dades que es volen servir.

Escriptori

Un sistema d'escriptori estàndard, inclosos el sistema X Window, un entorn d'escriptori complet, so, editors, etc. Necessitareu uns 2 GiB utilitzant la tasca d'escriptori estàndard, tot i que es pot fer amb molt menys.

Consola de treball

Una màquina d'usuari encara més reduïda, sense el sistema X Window o aplicacions d'X. Possiblement adient per a portàtils o ordinadors mòbils. La grandària és al voltant de 140 MiB.

Desenvolupador

Una configuració d'escriptori amb tots els paquets de desenvolupament, com ara Perl, C, C++, etc. La grandària és al voltant de 475 MiB. Suposant que afegireu l'X11 i alguns paquets addicionals per a altres usos, hauríeu de planificar uns 800 MiB per a aquest tipus de màquina.

Recordeu que aquestes mides no inclouen tota la resta de materials que s'acostumen a trobar, com ara fitxers d'usuaris, correu, i dades. Sempre és millor ser generós quan s'està considerant l'espai per als propis fitxers i dades. Notablement, la partició /var conté molta informació d'estat específica de Debian, a més del contingut habitual com els fitxers de registre. Els fitxers de l'ordre dpkg (amb informació de tots els paquets instal·lats) fàcilment pot ocupar 20 MiB. A més, apt-get posa allà els paquets descarregats abans d'instal·lar-los. Hauríeu d'assignar com a mínim 100 MiB per a /var.