5.2. Resolució de problemes del procés d'instal·lació

5.2.1. Configuració de l'arrencada

Si teniu problemes i el nucli es penja durant l'arrencada, no reconeix els perifèrics o les unitats no es reconeixen com cal, cal primer de tot comprovar els paràmetres d'arrencada, tal com s'indica a Secció 5.1, “Paràmetres d'arrencada”.

Si esteu fent servir un nucli configurat per vosaltres en lloc del de l'instal·lador, assegureu-vos que teniu configurat CONFIG_DEVFS. L'instal·lador necessita CONFIG_DEVFS.

Sovint, els problemes desapareixen si traieu maquinari addicional i perifèrics, i proveu aleshores d'arrencar de nou.

Si el sistema té una gran quantitat de memòria, superior a 512 MiB, i l'instal·lador es penja en arrencar el nucli, potser haureu d'indicar un argument d'arrencada a fi de limitar la quantitat de memòria que pot veure el nucli, com ara mem=512m.

5.2.2. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada

Durant la seqüència d'arrencada, podeu veure nombrosos missatges del tipus can't find quelcom , o quelcom not present, can't initialize quelcom, o fins i tot this driver release depends on quelcom. No us heu de preocupar per la majoria d'aquests missatges. Els veieu perquè el nucli dels sistema d'instal·lació s'ha fet perquè funcione a ordinadors amb molts dispositius perifèrics diferents. Òbviament, cap ordinador té tots els dispositius possibles, per tant el sistema operatiu potser es queixarà en cercar perifèrics que no hi ha. Potser veureu també que el sistema fa una pausa momentània. Això ocorre quan s'espera la resposta d'un dispositiu i aquest no hi és. Si trobeu que hi triga massa, podeu fer-vos després un kernel a mida (vegeu Secció 8.4, “Compilant un nou nucli”).

5.2.3. Informes d'error

Si aconseguiu completar la fase inicial d'arrencada però no podeu completar la instal·lació, l'opció Informes d'error del menú pot ser-vos útil. Copia els arxius d'errors del sistema i informació sobre la configuració a un disquet proporcionat per l'usuari. Aquesta informació pot proporcionar-vos pistes sobre què ha anat malament i com arreglar-ho. Si aneu a emetre un informe d'error podeu afegir-hi aquesta informació.

Podeu trobar altres missatges d'instal·lació pertinents a /var/log/ durant la instal·lació, i a /var/log/debian-installer/ després que l'ordinador s'haja arrencat en el sistema ja instal·lat.

5.2.4. Emissió d'informes d'error

Si encara teniu problemes, podeu enviar un informe d'instal·lació. Us animem a enviar també informes en cas que la instal·lació haja reeixit, per poder disposar de la major quantitat d'informació possible sobre el major nombre de configuracions de maquinari.

Empreu aquesta fitxa per als informes d'instal·lació, i emeteu-lo com un informe d'error respecte del pseudopaquet installation-reports, enviant-lo a (en anglès).

Package: installation-reports

Boot method: <Com heu arrencat l'instal·lador Amb un CD? Amb un disquet? En xarxa?>
Image version: <Indiqueu-ne la data i d'on l'heu obtinguda>
Date: <Data i hora de la instal·lació>

Machine: <Descripció de la màquina (p.ex., IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <empreu la informació de l'ordre df -Tl; preferentment la de la taula de particions sense cap format (raw)>

Informació d' lspci i lspci -n:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot worked:  [ ]
Configure network HW:  [ ]
Config network:     [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Create file systems:  [ ]
Mount partitions:    [ ]
Install base system:  [ ]
Install boot loader:  [ ]
Reboot:         [ ]

Comentaris/Problemes:

<Descripció detallada de la instal·lació i qualsevol pensada, comentari
   o idea que hàgeu tingut durant la instal·lació inicial.>

En l'informe de l'error, descriviu el problema, incloent-hi els darrers missatges del nucli si es tracta d'una penjada d'aquest. Descriviu els passos que heu fet que han conduït al sistema a l'estat problemàtic.