6.2. Introducció als elements

Aquí hi ha una llista dels elements de l'instal·lador amb una breu descripció de la tasca de cada element. Els detalls que podeu necessitar per saber com utilitzar un element en particular els podeu trobar a Secció 6.3, “Utilització dels elements individualment”.

main-menu

Mostra la llista d'elements durant l'operació de l'instal·lador i inicia un element quan se selecciona. Les preguntes del menú principal tenen assignada una prioritat mitjana, si la vostra prioritat està definida a alta o crítica (alta és el valor per predeterminat), no veureu el menú. D'altra banda, si hi hagués un error que requerís la vostra intervenció, la prioritat de les qüestions es pot baixar temporalment per permetre resoldre el problema i, en aquest cas, pot aparèixer el menú.

Podeu arribar al menú principal seleccionant el botó "Endarrere" repetidament, per retrocedir tot el camí fet per l'element en execució.

languagechooser

Mostra una llista d'idiomes i variants d'idiomes. L'instal·lador mostrarà els missatges en l'idioma triat si no és que la traducció per aquell idioma és incompleta. Quan una traducció no és completa es mostraran missatges en anglès.

countrychooser

Mostra una llista de països. L'usuari pot triar el país on viu.

kbd-chooser

Mostra una llista de teclats dels quals l'usuari tria el model que es correspon amb el seu.

hw-detect

Detecta automàticament la major part de maquinari del sistema, incloent targes de xarxa, unitats de disc i PCMCIA.

cdrom-detect

Cerca i munta un CD d'instal·lació de Debian.

netcfg

Configura les connexions de xarxa de l'ordinador perquè que es pugui comunicar a través de la Internet.

iso-scan

Cerca sistema de fitxers ISO, que poden ésser a un CD-ROM o al disc dur.

choose-mirror

Presenta una llista de rèpliques de l'arxiu de Debian. L'usuari pot triar la font dels seus paquets d'instal·lació.

cdrom-checker

Comprova la integritat d'un CD-ROM. D'aquesta manera, l'usuari pot estar segur que el CD-ROM d'instal·lació no està corromput.

lowmem

El «lowmem» intenta detectar sistema amb poca memòria, en aquest cas realitza diversos trucs per treure parts innecessàries del debian-installer de la memòria (a canvi de perdre algunes funcions).

anna

Anna's Not Nearly APT (l'Anna casi no és l'APT). Instal·la paquets que s'han obtingut de la rèplica o CD triat.

partman

Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al sistema, crear sistemes de fitxers a les particions seleccionades, i adjuntar-los als punts de muntatge. També s'inclouen funcions interessants com un mode completament automàtic i suport per LVM. Aquesta és l'eina de gestió de particions preferida a Debian.

autopartkit

Fa particions a un disc complet automàticament d'acord amb les preferències preestablertes de l'usuari.

partitioner

Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al sistema. S'elegeix un programa de particions apropiat per a l'arquitectura del vostre ordinador.

partconf

Visualitza una llista de particions i crea sistemes de fitxers a les particions seleccionades segons les instruccions de l'usuari.

lvmcfg

Ajuda a l'usuari a configurar el LVM (Logical Volume Manager, gestor de volums lògics).

mdcfg

Permet a l'usuari configurar el programari RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks, matriu redundant de discs barats). Aquest programari RAID normalment és superior als barats controladors RAID IDE (pseudomaquinari) que es troben a les plaques bases més noves.

base-installer

Instal·la el conjunt de paquets més bàsic que permeten a l'ordinador funcionar sota Linux quan es torna a arrencar.

os-prober

Detecta els sistemes operatius instal·lats actualment a l'ordinador i passa aquesta informació al bootloader-installer (instal·lador del carregador d'arrencada), que pot oferir la capacitat d'afegir els sistemes operatius descoberts al menú d'inici del carregador d'arrencada. D'aquesta manera, l'usuari pot triar fàcilment, durant l'arrencada, quin sistema operatiu iniciar.

bootloader-installer

Instal·la un programa carregador d'arrencada al disc dur, que és necessari perquè l'ordinador pugui arrencar el Linux sense utilitzar un disquet o CD-ROM. Molts carregadors d'arrencada permeten a l'usuari triar un sistema operatiu alternatiu cada vegada que s'arrenca l'ordinador.

base-config

Proporciona diàlegs per configurar els paquets bàsics del sistema segons les preferències de l'usuari. Aquesta possibilitat es realitza, normalment, després de tornar a arrencar l'ordinador, és la «primera execució» del nou sistema Debian.

shell

Permet a l'usuari executar un intèrpret d'ordres des del menú o en una segona consola.

bugreporter

Proporciona un mètode perquè l'usuari pugui registrar informació en disquet quan es troba algun problema. Posteriorment i de forma acurada, pot informar als desenvolupadors de Debian dels problemes amb el programari d'instal·lació.