7.3. L'entrada

Després que hàgiu instal·lat els paquets, s'us presentarà un indicador d'entrada (login). Entreu utilitzant el nom d'usuari personal i la contrasenya que hàgiu seleccionat. El vostre sistema és a punt per ésser utilitzat.

Si sou un usuari nou, potser voleu explorar la documentació que ja està instal·lada en el sistema quan comenceu a utilitzar-lo. Actualment hi ha diversos sistemes de documentació; s'està fent feina per integrar els diferents tipus de documentació. Aquí teniu alguns punts de partida.

La documentació que acompanya als programes que teniu instal·lats és a /usr/share/doc/, sota un subdirectori que s'anomena com el programa. Per exemple, la Guia d'usuari de l'APT per utilitzar apt per instal·lar altres programes en el sistema, es troba a /usr/share/doc/apt/guide.html/index.html.

Addicionalment, hi ha algunes carpetes especials dins de la jerarquia de /usr/share/doc/. Els COM ES FA de Linux s'instal·len en format .gz, a /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/. Després d'instal·lar dhelp trobareu un índex de documentació navegable a /usr/share/doc/HTML/index.html.

Una manera senzilla de veure aquests documents és amb cd /usr/share/doc/, i teclejant lynx seguit per un espai i un punt (el punt es referix al directori actual).

També podeu teclejar info ordre o man ordre per veure la documentació de la major part d'ordres disponibles a la línia de comandes. Teclejant help es mostrarà ajuda sobre les ordres de l'intèrpret. I teclejant una ordre seguida de --help es visualitzarà usualment un sumari curt de la utilització de l'ordre. Si el resultat d'una ordre es desplaça passada la part superior de la pantalla, teclegeu | more després de l'ordre per fer que els resultats s'aturin abans de desplaçar-se fora de la pantalla. Per veure una llista de totes les ordres disponibles que comencen amb una certa lletra, teclegeu la lletra i després dos tabuladors.

Per una introducció més completa a Debian i al GNU/Linux, vegeu /usr/share/doc/debian-guide/html/noframes/index.html.