[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ B ] [ další ]


Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 3.1 (,,sarge''), Mipsel
Dodatek A - Aktualizace jádra


V následujícím se krok za krokem dozvíte jak nainstalovat novější jádro.

Stáhněte a nainstalujte potřebné balíky

Pomocí APTu; Pokud jste tak ještě neučinili, upravte soubor sources.list, aby se odkazoval na sarge (viz Příprava zdrojů pro APT, Oddíl 4.3), aktualizujte seznamy balíků a nainstalujte balík kernel-image odpovídající vašemu počítači. Seznam dostupných jader získáte následujícím příkazem:

     apt-cache search ^kernel-image

Během instalace si balíček může stěžovat na neshodu modulů a následně se zeptat, zda se má instalace ukončit. Odpovězte Ne, protože neshoda modulů se vyřeší okamžitě po restartu do nového jádra.

s dpkg: z oblíbeného zrcadla si stáhněte balíček s aktuálním jádrem. Možnosti jsou:

Poté nainstalujte balík příkazem dpkg -i. Balík si může stěžovat na neshodu modulů a následně se zeptat, zda se má instalace ukončit. Odpovězte Ne, protože neshoda modulů se vyřeší okamžitě po restartu do nového jádra.

Zatím své staré jádro nemažte

...alespoň do doby, než si ověříte, že se nové jádro zavede a že funguje veškerý hardware nutný pro aktualizaci (např. síťový adaptér).

Nastavte zavádění nového systému

Používáte-li raidtools2, měli byste si před restartem přečíst Přechod z raidtools2 na mdadm, Oddíl 4.5.2

Restartujte s novým jádrem
Zkontrolujte svůj systém

Zkontrolujte obzvláště vstupní zařízení, zobrazovací zařízení, zařízení nutná pro přístup k balíčkům pro sarge (tj. síťové karty, CD mechaniky, apod.). Některé moduly s ovladači mohly být přejmenovány, některé ovladače zakompilované přímo do jádra se nyní mohou vyskytovat ve formě modulů, ...


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ B ] [ další ]


Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 3.1 (,,sarge''), Mipsel

$Id: release-notes.cs.sgml,v 1.9 2005/06/18 08:42:39 fjp Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop
debian-doc@lists.debian.org