A.2. Zavedení instalačního programu

Tým debian-cd nabízí obrazy CD s debian-installerem na stránce Debian CD. Více informací o získání CD naleznete v kapitole 4.1 – „Oficiální sada CD-ROM“.

Některé metody instalace vyžadují jiné soubory než obrazy CD. Kapitola 4.2.1 – „Kde se nalézají instalační obrazy?“ vysvětluje, jak najít na zrcadlech Debianu ty správné obrazy.

Následující podkapitoly osvětlují, které obrazy byste měli použít pro který typ instalace.

A.2.1. CDROM

Pro instalaci sarge existují dva různé obrazy „síťových“ CD. Tyto obrazy mají sloužit k zavedení instalačního systému z CD a k instalaci zbytku ze sítě (proto jim říkáme „síťové“). Rozdíl mezi oběma obrazy spočívá v tom, že na plném síťovém obrazu jsou i balíčky se základním systémem, zatímco u menšího síťového CD je musíte stáhnout ze sítě. Pokud byste raději nepoužili síť, můžete si stáhnout i plné (650 MB) CD, které k instalaci síť nepotřebuje. (Z celé sady vám bude stačit pouze první obraz.)

Stáhněte si preferovaný obraz a vypalte jej na CD. Pro zavedení PowerMacu z CD stiskněte během zavádění klávesu c. Další možnosti zavádění z CD naleznete v 5.1.1 – „Zavedení z CD-ROM“.

A.2.2. Diskety

Nemůžete-li zavádět z CD, můžete si stáhnout obrazy disket. Budete potřebovat soubor floppy/boot.img, floppy/root.img a možná některý z obrazů s ovladači.

Zaváděcí disketa bude ta, na kterou zapíšete boot.img. Po zavedení jádra z této diskety budete požádáni o vložení druhé diskety (je na ní obraz root.img).

Chystáte-li se instalovat ze sítě, je lepší si stáhnout i disketu floppy/net-drivers.img, na které se nachází další ovladače síťových karet a podpora pro PCMCIA.

Máte-li CD, ale nemůžete z něj zavádět, zaveďte instalační systém z disket a s pomocí ovladačů na floppy/cd-drivers.img připojte instalační CD. Dále postupujte jako u běžné instalace z CD.

Diskety jsou jedním z nejnespolehlivějších dostupných médií, takže buďte připraveni na možné problémy (viz 5.3.1 – „Spolehlivost disket“). Každý soubor s příponou .img zapište na jednu disketu. K tomu můžete použít příkaz dd, nebo nějaký jiný způsob - viz 4.3 – „Zápis obrazů disků na diskety“. Protože budete mít nejméně dvě diskety, je dobré si je popsat.

A.2.3. USB Memory Stick

Instalovat můžete také z výměnných USB zařízení. Například USB klíčenka je šikovným instalačním zařízením, které můžete nosit stále s sebou a velmi rychle tak rozšiřovat řady počítačů s Debianem.

USB klíčenku připravíte jednoduše. Nejprve stáhněte soubor hd-media/boot.img.gz, rozbalte jej a výsledný obraz zapište přímo na 128 MB klíčenku. Tím samozřejmě zrušíte všechna data, která na ní byla — na jejich místě se nyní usadil souborový systém FAT obsahující několik souborů. Souborový systém připojte a nakopírujte na něj obraz síťového CD. Na jméně obrazu nezáleží, jediná podmínka je, že musí končit na .iso.

Funkční klíčenku s instalačním programem lze vyrobit více cestami, z nichž některé jsou popsány v kapitole 4.4 – „Příprava souborů pro zavedení z USB zařízení“. (Například návod, jak použít klíčenku menší než 128 MB.)

Zavádění systémů Macintosh z USB zařízení vyžaduje ruční zásah do Open Firmwaru. Postup naleznete v 5.1.3 – „Zavedení z USB médií“.

A.2.4. Zavedení ze sítě

Další z možností, jak zavést debian-installer je pomocí sítě. Konkrétní postup závisí na vaší architektuře a síťovém prostředí. Obecně budete potřebovat soubory z adresáře netboot/.

A.2.5. Zavedení z pevného disku

Také je možné spustit instalační systém z pevného disku. Stáhněte si soubory hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz a obraz instalačního CD do kořenového adresáře pevného disku. Ujistěte se, že obraz CD má příponu .iso. Nyní již jen stačí zavést stažené jádro vmlinuz spolu s jeho ramdiskem initrd.