Příloha B. Poznámky k rozdělování disku

Obsah

B.1. Počet a velikost oblastí
B.2. Strom adresářů
B.3. Doporučené rozdělení disku
B.4. Jak Linux pojmenovává pevné disky
B.5. Dělící programy v Debianu
B.5.1. Dělení disku na novějších Macintoshích

Menu „Rozdělit pevný disk“ vám nabídne disky k rozdělení a spustí program, který provede záznam do tabulky oddílů. Musíte vytvořit alespoň jeden oddíl „Linux native“ a nejspíš budete chtít vytvořit i oddíl „Linux swap“ pro virtuální paměť.