D.4. Český překlad

Tento dokument smí být šířen za podmínek uvedených v GNU General Public License. Vlastníkem autorských práv k překladu je Miroslav Kuře a historicky též Jiří Mašík a Vilém Vychodil .