1.1. Τι είναι το Debian;

Το Debian είναι ένας εξ ολοκλήρου εθελοντικός οργανισμός αφιερωμένος στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού και στην προώθηση των ιδεωδών του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού(FSF).Το Debian Project ξεκίνησε το 1993, όταν ο Ian Murdock εξέδωσε μια ανοιχτή πρόσκληση σε δημιουργούς λογισμικού να συμβάλλουν σε μια πλήρη και συνεκτική διανομή λογισμικού βασιζόμενη στον σχετικά νέο τότε πυρήνα Linux. Αυτή η σχετικά μικρή και ενθουσιώδης ομάδα αφοσιωμένων ανθρώπων, που χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Free Software Foundation και επηρεάστηκε από τη φιλοσοφία του Σχεδίου GNU, αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε έναν οργανισμό με περίπου 900 Debian Developers.

Οι Developers του Debian εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων την διαχείριση των Web και FTP δικτυακών τόπων, γραφικό σχεδιασμό, νομική ανάλυση των αδειών λογισμικού, γράψιμο τεκμηρίωσης, και, φυσικά, την συντήρηση των πακέτων του λογισμικού.

Για την προώθηση της φιλοσοφίας μας και την προσέλκυση προγραμματιστών που πιστεύουν στις αρχές που το Debian αντιπροσωπεύει, το Σχέδιο Debian έχει δημοσιεύσει έναν αριθμό κειμένων που σκιαγραφούν τις αξίες μας και χρησιμεύουν σαν οδηγοί του τι σημαίνει να είναι κάποιος προγραμματιστής του Debian:

Οι προγραμματιστές του Debian συμμετέχουν επίσης και σε διάφορα άλλα project;μερικά αφορούν συγκεκριμένα το Debian, μερικά άλλα περιλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο της κοινότητας του Linux. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα:

Για γενικότερες πληροφορίες σχετικά με το Debian, δείτε το Debian FAQ.