1.6. Οργάνωση αυτού του κειμένου

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να χρησιμεύσει σαν ένα εγχειρίδιο για τους χρήστες που πρωτο χρησιμμοποιούν το Debian. Κάνει έτσι όσο το δυνατόν λιγότερες υποθέσεις σχετικά με το επίπεδο των ικανοτήτων που έχετε. Παρόλα αυτά υποθέτουμε ότι έχετε μια γενική γνώση για το πώς λειτουργεί το hardware στον υπολογιστή σας.

Οι έμπειροι χρήστες μπορούν επίσης να βρουν στο κείμενο αυτό ενδιαφέρουσες αναφορές, όπως ελάχιστα μεγέθη για μια εγκατάσταση, λεπτομέρειες για το hardware που υποστηρίζεται από το σύστημα εγκατάστασης του Debian κ.ο.κ. Ενθαρρύνουμε τους έμπειρους χρήστες να ρίξουν μια ματιά στο κείμενο.

Γενικά, το κείμενο ακολουθεί μια γραμμική διάταξη, οδηγώντας σας στη διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή ως το τέλος. Εδώ είναι τα βήματα της εγκατάστασης του Debian GNU/Linux, και οι ενότητες του κειμένου που σχετίζονται με κάθε βήμα:

  1. Αποφασίστε αν το hardware ικανοποιεί τις απαιτήσεις της χρήσης του συστήματος εγκατάστασης, στο ÊåöÜëáéï 2, Απαιτήσεις Συστήματος.

  2. Κάντε Backup στο σύστημά σας, κάντε κάθε απαραίτητο σχεδιασμό και ρύθμιση του hardware πριν την εγκατάσταση του Debian, στο ÊåöÜëáéï 3, Πριν την εγκατάσταση του Debian. Αν προετοιμάζετε ένα σύστημα με πολλά λειτουργικά συστήματα, ίσως να χρειαστεί να κατατμήσετε το σκληρό σας δίσκο για να χρησιμοποιηθεί από το Debian.

  3. Στο ÊåöÜëáéï 4, Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος, θα βρείτε τα απαραίτητα αρχεία για τη μέθοδο εγκατάστασης που θέλετε.

  4. ÊåöÜëáéï 5, Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης στο σύστημα εγκατάστασης. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει επίσης διαδικασίες επίλυσης επιπλοκών σε περίπτωση προβλημάτων σε αυτό το βήμα.

  5. Κάντε την πραγματική εγκατάσταση σύμφωνα με το κεφάλαιο ÊåöÜëáéï 6, Χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη του Debian . Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή της γλώσσας σας, την ρύθμιση των αρθρωμάτων για τους οδηγούς περιφερειακών, ρύθμιση της δικτυακής σύνδεσης σας, ώστε τα υπόλοιπα αρχεία εγκατάστασης να μπορούν να ληφθούν από έναν Debian server (αν δεν κάνετε την εγκατάσταση από ένα CD), διαμέριση των σκληρών δίσκων σας και εγκατάσταση ενός ελάχιστου χρηστικού συστήματος. (Κάποιο υπόβαθρο για την διαμόρφωση των κατατμήσεων για το σύστημά σας Debian δίνεται στο κεφάλαιο ÐáñÜñôçìá B, Δημιουργία κατατμήσεων για το Debian.)

  6. Εκκινήσετε στο μόλις εγκατεστημένο σύστημά σας και εκτελέστε μερικά ακόμα επιπρόσθετα καθήκοντα ρύθμισης , από το κεφάλαιο ÊåöÜëáéï 7, Μπαίνοντας στο καινούριο Debian Σύστημά σας.

  7. Εγκαταστήστε επιπρόσθετο λογισμικό στο ÔìÞìá 7.2.5, “Εγκατάσταση πακέτων”.

Όταν έχετε εγκαταστήσει το σύστημά σας, μπορείτε να διαβάσετε το ÊåöÜëáéï 8, Επόμενα βήματα και πού να πάτε από δω κι ύστερα. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί που να κοιτάξετε για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Unix και το Debian, και πώς να αντικαταστήσετε τον πυρήνα σας.

Τέλος, πληροφορίες σχετικά με το κείμενο αυτό και το πώς να συνεισφέρετε σε αυτό μπορείτε να βρείτε στο ÐáñÜñôçìá D, Administrivia.