2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana el nucli de Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma que s'haja portat el nucli de Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels Ports http://www.debian.org/ports/powerpc/ per obtenir mes detalls dels sistemes on l'arquitectura PowerPC s'ha comprovat amb Debian.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per PowerPC, esta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian 3.1 suporta onze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
basada en Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM i StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
basada en Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura PowerPC. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

2.1.2. Suport de CPU, plaques base i vídeo

Hi ha quatre grans subarquitectures de powerpc: PMac (Power-Macintosh), PReP, APUS (Amiga Power-UP System), i les màquines CHRP. Cada subarquitectura té el seu propi mètode d'arrencada. A més, hi ha quatre variants del nucli, que funcionen amb variants de CPU diferents.

Ports a altres arquitectures powerpc, com ara l'arquitectura Be-Box i MBX, estant en marxa però encara no estan disponibles a Debian. És probable que en el futur hi hagi un port de 64 bits.

2.1.2.1. Variants del nucli

Hi ha quatre variants del nucli per a PowerPC a Debian, segons el tipus de CPU:

powerpc

La majoria de sistemes utilitzen aquesta variant, que funciona amb els processadors PowerPC 601, 603, 604, 740, 750 i 7400. Tots els sistemes Apple Power Macintosh fins al G4 inclòs utilitzen un d'aquests processadors.

power3

El processador POWER3 s'utilitza en servidors IBM de 64 bits més antics: els models coneguts inclouen l'IntelliStation POWER Model 265, els pSeries 610 i 640, i el RS/6000 7044-170, 7043-260, i 7044-270.

power4

El processador POWER4 s'utilitza en servidor IBM de 64 bits més recents: els models coneguts inclouen els pSeries 615, 630, 650, 655, 670, i 690.

L'Apple G5 també es basa en l'arquitectura POWER4, i utilitza aquesta variant del nucli.

apus

L'Amiga Power-UP System funciona amb aquesta variant del nucli.

2.1.2.2. Subarquitectura Power Macintosh (pmac)

Apple (i alguns altres fabricants — Power Computing, per exemple) fabriquen unes sèries d'ordinadors Macintosh basats en el prcessadors PowerPC. Estan categoritzats com a NuBus, OldWorld PCI i NewWorld.

Els ordinadors Macintosh que utilitzen la sèrie de processadors 680x0 no estan incloses en la família PowerPC, sinó a la m68k. Aquests models comencen amb “Mac II” o tenen un número de model de 3 dígits com ara Centris 650 o Quadra 950. Els números dels models PowerPC d'Apple anteriors a l'iMac tenen quatre dígits.

Els sistemes NuBus actualment no funcionen amb debian/powerpc. L'arquitectura monolítica del nucli Linux/PPC no permet l'ús d'aquestes màquines. En canvi, heu d'utilitzar el micronucli Mach MkLinux, el qual encara no funciona amb Debian. Aquestes màquines inclouen les següents:

  • Power Macintosh 6100, 7100, 8100

  • Performa 5200, 6200, 6300

  • Powerbook 1400, 2300 i 5300

  • Workgroup Server 6150, 8150, 9150

Un nucli de Linux per a aquestes màquines i suport limitat és disponible a: http://nubus-pmac.sourceforge.net/

Els sistemes OldWorld són la majoria de Power Macintosh amb una disquetera i un bus PCI. La majoria dels Power Macintosh basats en 603, 603e, 604 i 604e són màquines OldWorld. Els sistemes G3 de color beix també són OldWorld.

Els anomenats NewWorld PowerMacs són qualsevol PowerMac en caixes de plàstic de color translúcid. Això inclou tots els iMacs, iBooks, sistemes G4, sistemes G3 de color blau, i la majoria de PowerBooks fabricats durant i després del 1999. Els NewWorld PowerMacs també són coneguts per utilitzar el sistema “ROM en RAM” per a MacOS, i van ser fabricats des de la meitat de 1998 cap endavant.

Les especificacions per al maquinari Apple són disponibles a AppleSpec, i, per a maquinari més antic, AppleSpec Legacy.

Model nom/número Generació
Apple iMac Bondi Blue, 5 Flavors, Slot Loading NewWorld
iMac Summer 2000, Early 2001 NewWorld
iMac G5 NewWorld
iBook, iBook SE, iBook Dual USB NewWorld
iBook2 NewWorld
iBook G4 NewWorld
Power Macintosh Blue and White (B&W) G3 NewWorld
Power Macintosh G4 PCI, AGP, Cube NewWorld
Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet NewWorld
Power Macintosh G4 Digital Audio, Quicksilver NewWorld
Power Macintosh G5 NewWorld
PowerBook G3 FireWire Pismo (2000) NewWorld
PowerBook G3 Lombard (1999) NewWorld
PowerBook G4 Titanium NewWorld
PowerBook G4 Aluminum NewWorld
Xserve G5 NewWorld
Performa 4400, 54xx, 5500 OldWorld
Performa 6360, 6400, 6500 OldWorld
Power Macintosh 4400, 5400 OldWorld
Power Macintosh 7200, 7300, 7500, 7600 OldWorld
Power Macintosh 8200, 8500, 8600 OldWorld
Power Macintosh 9500, 9600 OldWorld
Power Macintosh (Beige) G3 Minitower OldWorld
Power Macintosh (Beige) Desktop, All-in-One OldWorld  
PowerBook 2400, 3400, 3500 OldWorld  
PowerBook G3 Wallstreet (1998) OldWorld  
Twentieth Anniversary Macintosh OldWorld  
Workgroup Server 7250, 7350, 8550, 9650, G3 OldWorld  
Power Computing PowerBase, PowerTower / Pro, PowerWave OldWorld
PowerCenter / Pro, PowerCurve OldWorld
UMAX C500, C600, J700, S900 OldWorld
APS APS Tech M*Power 604e/2000 OldWorld
Motorola Starmax 3000, 4000, 5000, 5500 OldWorld

2.1.2.3. Subarquitectura PReP

Model nom/número
Motorola Firepower, PowerStack Series E, PowerStack II
MPC 7xx, 8xx
MTX, MTX+
MVME2300(SC)/24xx/26xx/27xx/36xx/46xx
MCP(N)750
IBM RS/6000 40P, 43P
Power 830/850/860 (6070, 6050)
6030, 7025, 7043
p640

2.1.2.4. Subarquitectura CHRP

Model nom/número
IBM RS/6000 B50, 43P-150, 44P
Genesi Pegasos I, Pegasos II

2.1.2.5. Subarquitectura APUS

Model nom/número
Amiga Power-UP Systems (APUS) A1200, A3000, A4000

2.1.3. Targeta gràfica

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema x11 de XFree86. La majoria de les targes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a XFree86. Podeu trobar detalls dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a http://www.xfree86.org/. Debian 3.1 ve amb la versió 4.3.0 de les XFree86.

2.1.4. Processadors múltiples

El suport de processadors múltiples — també anomenat “symmetric multi-processing” or SMP — està suportat per aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian 3.1 estàndard no suporta SMP. Açò no impedeix la instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria de arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols utilitzaria la primera CPU.

Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli estàndard de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a Secció 8.4, “Compilant un nou nucli”. En aquest moment, (versió del nucli 2.6.8) la forma de habilitar el SMP és seleccionar l'opció “Symmetric multi-processing support” a la secció “Platform support” de la configuració del nucli.