2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/powerpc/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής PowerPC που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική PowerPC, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 3.1 υποστηρίζει έντεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
Macintosh 68k mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM και StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Βασισμένη σε Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική PowerPC. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Υπάρχουν τέσσερεις κύριες υποστηριζόμενες υποαρχιτεκτονικές για την αρχιτεκτονική powerpc:PMac (Power-Macintosh), PReP, APUS (Amiga Power-UP System) και μηχανήματα CHRP. Κάθε υποαρχιτεκτονική έχει την δικιά της μέθοδο εκκίνησης. Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη πυρήνων (γεύσεις) που υποστηρίζουν διαφορετικές παραλλαγές επεξεργαστών.

Υλοποιήσεις σε άλλες powerpc αρχιτεκτονικές, όπως οι Be-Box και MBX, προετοιμάζονται αλλά δεν υποστηρίζονται ακόμα από το Debian. Ίσως να έχουμε και μια 64-μπιτη υλοποίηση στο μέλλον.

2.1.2.1. Γεύσεις του πυρήνα

Υπάρχουν τέσσερις γεύσεις του πυρήνα για powerpc στο Debian βασιζόμενοι στον τύπο της CPU:

powerpc

Τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν αυτό το είδος πυρήνα, που υποστηρίζει τους επεξεργαστές PowerPC 601, 603, 604, 740, 750, και 7400. λα τα συστήματα Apple Power Macintosh συμπεριλαμβανομένων των G4 χρησιμοποιούν έναν από αυτούς τους επεξεργαστές.

power3

Ο επεξεργαστής POWER3 χρησιμοποιείται σε παλιότερα συστήματα 64-μπιτων server της IBM: γνωστά μοντέλα περιλαμβάνουν τα IntelliStation POWER Model 265, pSeries 610 και 640, και RS/6000 7044-170, 7044-260, και 7044-270.

power4

Ο επεξεργαστής POWER4 χρησιμοποιείται σε πιο πρόσφατα συστήματα 64-μπιτων server της IBM: γνωστά μοντέλα περιλαμβάνουν τα pSeries 615, 630, 650, 655, 670, και 690.

Ο επεξεργαστής Apple G5 βασίζεται επίσης στην αρχιτεκτονική POWER4 και χρησιμοποιεί αυτό το είδος πυρήνα.

apus

Αυτό το είδος πυρήνα υποστηρίζει τα συστήματα Amiga Power-UP System.

2.1.2.2. Η Υποαρχιτεκτονική Macintosh (pmac)

Η Apple (και για ένα σύντομο διάστημα μερικοί άλλοι κατασκευαστές — για παράδειγμα η Power Computing), κατασκευάζει μια σειρά υπολογιστών Macintosh βασισμένων στον επεξεργαστή PowerPC. Από την άποψη της αρχιτεκτονικής υποστήριξης κατηγοριοποιούνται σε NuBus, OldWorld PCI και NewWorld.

Υπολογιστές Macintosh που χρησιμοποιούν τη σειρά επεξεργαστών 680x0 δεν ανήκουν στην οικογένεια PowerPC αλλά αντίθετα είναι μηχανήματα m68k. Τα μοντέλα αυτά αρχίζουν με “Mac II” ή έχουν ένα 3-ψήφιο αριθμό μοντέλου όπως Centris 650 ή Quadra 950. Τα μοντέλα PowerPC της Apple πριν τον iMac έχουν τετραψήφιους αριθμούς.

Συστήματα NuBus δεν υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή από το debian/powerpc.H αρχιτεκτονική του μονολιθικού πυρήνα Linux/PPC δεν έχει υποστήριξη για τα μηχανήματα αυτά, οπότε κάποιος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον μικροπυρήνα MkLinux Mach, τον οποίον δεν υποστηρίζει ακόμα το Debian. Tα μηχανηματα αυτά περιλαμβάνουν τα:

  • Power Macintosh 6100, 7100, 8100

  • Performa 5200, 6200, 6300

  • Powerbook 1400, 2300 και 5300

  • Workgroup Server 6150, 8150, 9150

. Ένας πυρήνας Linux και περιορισμένη υποστήριξη για τα μηχανήματα αυτά είναι διαθέσιμα στο http://nubus-pmac.sourceforge.net/

Συστήματα OldWorld είναι τα περισσότερα μηχανήματα Power Macintosh με έναν οδηγό δισκέττας και ένα PCI bus. Τα περισσότερα συστήματα Power Macintosh βασισμένα σε επεξεργαστές 603, 603e, 604 και 604e είναι μηχανήματα OldWorld. Τα συστήματα Beige G3 είναι επίσης OldWorld.

Οι λεγόμενοι NewWorld PowerMac είναι όλα τα συστήματα PowerMac σε διαφανή έγχρωμα πλαστικά κουτιά. Αυτά περιλαμβάνουν όλους τους iMac, τα iBook, τα συστήματα G4, τα συτήματα G3 μπλε χρώματος, και τα περισσότερα PowerBook κατασκευασμένα από το 1999 και ύστερα. Τα συστήματα NewWorld PowerMac είναι επίσης γνωστό ότι χρησιμοποιούν το σύστημα “ROM in RAM” για το MacOS και έχουν κατασκευαστεί από τα μέσα του 1998 και μετά.

Προδιαγραφές για μηχανήματα Apple είναι διαθέσιμες στο AppleSpecκαι για παλιότερο υλικό στοAppleSpec Legacy.

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός Γενιά
Apple iMac Bondi Blue, 5 Flavors, Slot Loading NewWorld
iMac Καλοκαίρι 2000, Αρχές του 2001 NewWorld
iMac G5 NewWorld
iBook, iBook SE, iBook Dual USB NewWorld
iBook2 NewWorld
iBook G4 NewWorld
Power Macintosh Μπλε και Λευκός (B&W) G3 NewWorld
Power Macintosh G4 PCI, AGP, Cube NewWorld
Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet NewWorld
Power Macintosh G4 Digital Audio, Quicksilver NewWorld
Power Macintosh G5 NewWorld
PowerBook G3 FireWire Pismo (2000) NewWorld
PowerBook G3 Lombard (1999) NewWorld
PowerBook G4 Titanium NewWorld
PowerBook G4 Aluminum NewWorld
Xserve G5 NewWorld
Performa 4400, 54xx, 5500 OldWorld
Performa 6360, 6400, 6500 OldWorld
Power Macintosh 4400, 5400 OldWorld
Power Macintosh 7200, 7300, 7500, 7600 OldWorld
Power Macintosh 8200, 8500, 8600 OldWorld
Power Macintosh 9500, 9600 OldWorld
Power Macintosh (Beige) G3 Minitower OldWorld
Power Macintosh (Beige) Desktop, Όλα-σε-ένα OldWorld  
PowerBook 2400, 3400, 3500 OldWorld  
PowerBook G3 Wallstreet (1998) OldWorld  
Twentieth Anniversary Macintosh OldWorld  
Workgroup Server 7250, 7350, 8550, 9650, G3 OldWorld  
Power Computing PowerBase, PowerTower / Pro, PowerWave OldWorld
PowerCenter / Pro, PowerCurve OldWorld
UMAX C500, C600, J700, S900 OldWorld
APS APS Tech M*Power 604e/2000 OldWorld
Motorola Starmax 3000, 4000, 5000, 5500 OldWorld

2.1.2.3. Υποαρχιτεκτονική PReP

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός
Motorola Firepower, PowerStack Series E, PowerStack II
MPC 7xx, 8xx
MTX, MTX+
MVME2300(SC)/24xx/26xx/27xx/36xx/46xx
MCP(N)750
IBM RS/6000 40P, 43P
Power 830/850/860 (6070, 6050)
6030, 7025, 7043
p640

2.1.2.4. Υποαρχιτεκτονική CHRP

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός
IBM RS/6000 B50, 43P-150, 44P
Genesi Pegasos I, Pegasos II

2.1.2.5. Υποαρχιτεκτονική APUS

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός
Amiga Power-UP Systems (APUS) A1200, A3000, A4000

2.1.3. Κάρτα Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά interface καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του XFree86. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI και PCIe δουλεύουν με το XFree86. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, bus (διαγωγούς), οθόνες και συσκευές pointing μπορούν να βρεθούν στο http://www.xfree86.org/. Το Debian 3.1 έρχεται με την έκδοση 4.3.0 του XFree86.

2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — υπάρχει για την αρχιτεκτονική αυτή. Όμως ο καθορισμένος πυρήνας του Debian 3.1 δεν έχει υποστήριξη για SMP. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό για την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός πυρήνας χωρίς υποστήριξη SMP μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να αξιοποιήσετε τους επιπλέον επεξεργαστές, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον προκαθορισμένο πυρήνα του Debian. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση του πώς να το κάνετε αυτό στο ÔìÞìá 8.4, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”. Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 2.6.8) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας “Symmetric multi-processing support” στην ενότητα “Platform support” των ρυθμίσεων του πυρήνα.