2.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από τους δίσκους εκκίνησης. Πιθανόν να χρειαστεί να φορτώσετε τον οδηγό δικτύου σαν module.