3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών

Η κατάτμηση του δίσκου αναφέρεται απλά στην πράξη του χωρισμού του δίσκου σας σε τμήματα. Κάθε τμήμα γίνεται έτσι ανεξάρτητο από τα άλλα. Είναι χονδρικά ισοδύναμο με την τοποθέτηση τοίχων εσωτερικά σε ένα σπίτι. Αν προσθέσετε έπιπλα σε ένα δωμάτιο αυτό δεν θα επηρρεάσει κανένα από τα υπόλοιπα δωμάτια.

Αν έχετε ήδη ένα λειτουργικό σύστημα στο μηχάνημα και θέλετε να "κολλήσετε" το Linux στον ίδιο δίσκο θα πρέπει να επανατμήσετε το δίσκο. Το Debian απαιτεί τα δικά του τμήματα δίσκου. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε τμήματα δίσκου των Windows ή του MacOS. Ίσως να μπορεί να μοιραστεί κάποια τμήματα με άλλα συστήματα Linux αλλά κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται εδώ. Στην ελάχιστη περίπτωση θα χρειαστείτε ένα τμήμα δίσκου αφιερωμένη ειδικά στο ριζικό σύστημα του Debian.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα διαμόρφωση των τμημάτων του δίσκου σας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαμέρισης για το υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα , όπως το Drive Setup, το HD Toolkit, ή το MacTools. Τα εργαλείο διαμέρισης παρέχουν πάντα έναν τρόπο να δείτε τις υπάρχουσες κατατμήσεις χωρίς να κάνετε κάποιες αλλαγές.

Γενικά η αλλαγή μιας κατάτμησης με ένα υπάρχον σύστημα αρχείων ήδη σε αυτήν, θα καταστρέψει οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει σε αυτήν. Κατά συνέπεια θα πρέπει πάντα να σώζετε τα δεδομένα σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επαναδιαμέριση. Χρησιμοποιώντας την αναλογία με ένα σπίτι που είδαμα και πριν, θα θέλατε πιθανότατα να μετακινήσετε όλα τα έπιπλα σας από τη μέση πριν μετακινήσετε οποιονδήποτε τοίχο, διαφορετικά κινδυνεύετε να τα καταστρέψετε.

Αν ο υπολογιστής σας έχει περισσότερους από έναν δίσκους, μπορεί να θελήσετε να αφιερώσετε έναν δίσκο αποκλειστικά στο Debian. Αν αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο τότε δεν χρειάζεται να διαμερίσετε τον δίσκο πριν την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Το πρόγραμμα διαμέρισης που περιλαμβάνει ο εγκαταστάτης μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλά.

Αν το μηχάνημά σας έχει μόνο έναν δίσκο και θα θέλατε να αντικαταστήσετε τελείως το υπάρχον λειτουργικό σύστημά σας με το Debian GNU/Linux, μπορείτε επίσης να περιμένετε να γίνει η διαμέριση σαν μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης ÔìÞìá 6.3.2.1, “Διαμέριση των Δίσκων σας”),μετά την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Όμως αυτό θα δουλέψει μόνο αν σκοπεύετε να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη από ταινίες, CD-ROM ή αρχεία σε κάποιο συνδεδεμένο μηχάνημα. Σκεφθείτε: αν εκκινήσετε από αρχεία που βρίσκονται στον σκληρό δίσκο και μετά διαμερίσετε αυτόν τον ίδιο δίσκο όντας στο σύστημα εγκατάστασης, και συνεπώς διαγράφοντας τα αρχεία εκκίνησης, τότε θα πρέπει να ευχηθείτε ότι η εγκατάσταση θα είναι περυχημένη για πρώτη φορά στα χρονικά! Το λιγότερο που πρέπει να εξασφαλίσετε στην περίπτωση αυτή είναι να έχετε διαθέσιμα κάποια εναλλακτικά μέσα αναζωογόνησης του μηχανήματός σας.όπως για παράδειγμα τις ταινίες ή CD του αρχικού λειτουργικού συστήματος.

Αν το μηχάνημά σας έχει ήδη αρκετές κατατμήσεις και μπορεί να δημιουργηθεί αρκετός χώρος διαγράφοντας ή αντικαθιστώντας μια ή περισσότερες από αυτές, τότε μπορείτε επίσης να περιμένετε να γίνει η διαμέριση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα διαμέρισης του εγκαταστάτη. Παρόλα αυτά συνεχίστε το διάβασμα στις παρακάτω ενότητες γιατί μπορεί σαν αποτέλεσμα κάποιων ειδικών περιστάσεων όπως η διάταξη των υπαρχουσών κατατμήσεων μέσα στον πίνακα διαμέρισης, να σας υποχρεώσουν να κάνετε έτσι κι αλλιώς τη διαμέριση πριν την εγκατάσταση.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή σας, θα χρειαστεί να διαμερίσετε το δίσκο σας πριν την έναρξη της εγκατάστασης ώστε να δημιουργήσετε τον κατάλληλα διαμερίσιμο χώρο για το Debian. Αν κάποιες καταμήσεις θα ανήκουν σε άλλα λειτουργικά συστήματα τότε θα ήταν καλίτερο να δημιουργήσετε αυτές τις κατατμήσεις με κάποια προγράμματα διαμέρισης από τα ίδια τα λειτουργικά αυτά. Συνιστούμε έντονα να μην προσπαθήσετε να φτιάξετε κάποιες κατατμήσεις για το Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας εργαλεία κάποιου άλλου λειτουργικού συστήματος. Αντίθετα θα πρέπει με αυτά να δημιουργήσετε μόνο τις κατατμήσεις για το αρχικό λειτουργικό σύστημα που θέλετε να διατηρήσετε.

Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο ίδιο μηχάνημα. θα πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα άλλα λειτουργικά πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του Linux. Η εγκατάσταση των Windows ή άλλων λειτουργικών μπορεί να καταστρέψουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το Linux ή να σας ενθαρρύνουν να επαναδιαμορφώσετε κάποιες μη-φυσικές κατατμήσεις.

Μπορείτε να επανέλθετε από τέτοιες ενέργειες ή να τις αποφύγετε, αλλά η εγκατάσταση πριν από ο,τιδήποτε άλλο του αρχικού λειτουργικού σας γλιτώνει από πολλά προβλήματα.

Για να μπορεί το OpenFirmware να ξεκινά αυτόματα το Debian GNU/Linux οι κατατμήσεις του Linux θα πρέπει να εμφανίζονται πριν από οποιεσδήποτε άλλες κατατμήσεις στον δίσκο, ειδικότερα κατατνήσεις εκκίνησης του MacOS. Συγκρατείστε αυτό το στοιχείο πριν κάνετε την προ-διαμέριση: θα πρέπει να δημιουργήσετε μια κατάτμηση "υποδοχής" του Linux που να βρίσκεται πριν από τις άλλες εκκινήσιμες κατατμήσεις στο δίσκο (οι μικρές κατατμήσεις που είναι αφιερωμένες στους οδηγούς δίσκους της Apple δεν είναι εκκινήσιμες). Μπορείτε να σβήσετε αυτή την αρχική κατάτμηση για το Linux με τα εργαλεία διαμέρισης του Linux αργότερα στη διάρκεια της πραγματικής εγκατάστασης και να την αντικαταστήσετε με κατατμήσεις Linux.

Αν έχετε αυτή τη στιγμή έναν σκληρό δίσκο με μια κατάτμηση (μια συνηθισμένη περίπτωση για υπολογιστές γραφείου) και θέλετε να έχετε πολλαπλή εκκίνηση με το αρχικό λειτουργικό σύστημα και το Debian, θα πρέπει να:

  1. Κάνετε αντίγραφα ασφαλείας για ο,τιδήποτε υπάρχει στον υπολογιστή σας.

  2. Εκκινήστε με τα μέσα εγκατάστασης του αρχικού λειτουργικού συστήματος, πχ. CD-ROM ή ταινίες. Όταν ξεκινάτε από ένα MacOS CD, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο c κατά την εκκίνηση για να εξαναγκάσετε το CD να γίνει το ενεργό MacOS σύστημα.

  3. Χρησιμοποιήστε εργαλεία του ίδιου του αρχικού λειτουργικού για να δημιουργήσετε κατατμήσεις για αυτό. Αφήστε είτε έναν χώρο "υποδοχής" ή απλά ελεύθερο χώρο για το Debian GNU/Linux.

  4. Εγκαταστήσετε το προτιμητέο λειτουργικό σύστημα στο καινούριο τμήμα δίσκου που του αντιστοιχεί.

  5. Επανεκκινήστε στο παλιό σας λειτουργικό για να ελέγξετε ότι όλα είναι ενταξει και για να κατεβάσετε τα αρχεία εκκίνησης του Debian installer.

  6. Ξεκινήστε τον εγκαταστάτη του Debian για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του Debian.

3.5.1. Κατάτμηση από MacOS/OSX

Η εφαρμογή Apple Drive Setup μπορεί να βρεθεί στον κατάλογο Utilities στο CD του MacOS. Δεν μπορεί να προσαρμόσει υπάρχουσες κατατμήσεις. Έχει τον περιορισμό ότι κάνει την διαμέριση ολόκληρου του δίσκου δια μιας. Οι κατατμήσεις του δίσκου δεν φαίνονται στο Drive Setup.

Θυμηθείτε να δημιουργήσετε μια θέση υποδοχής για το GNU/Linux, κατά προτίμηση στην πρώτη θέση στην διάταξη του δίσκου. Δεν έχει σημασία ο τύπος αυτής της κατάτμησης αφού θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί αργότερα μέσα από τον εγκαταστάτη του Debian GNU/Linux.

Αν σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε και το MacOS 9 και το OS X, είναι καλίτερο να δημιουργήσετε ξεχωριστές κατατμήσεις για το κάθε λειτουργικό σύστημα. Αν εγκατασταθούν στην ίδια κατάτμηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Startup Disk (και βέβαια με επανεκκίνηση) για να επιλέξετε ανάμεσα στα δύο. Η επιλογή αυτή μεταξύ των δύο λειτουργικών δεν μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή της επανεκκίνησης. Αν όμως έχετε διαφορετικές κατατμήσεις για το καθένα, τότε θα εμφανιστούν αντίστοιχα διαφορετικές επιλογές για το OS X και το MacOS 9 κρατώντας κάτω το πλήκτρο option κατά την εκκίνηση ενώ διαφορετικές επιλογές μπορούν να τοποθετηθούν και στο μενού εκκίνησης του yaboot. Επίσης το Startup Disk θα απενεργοποιήσει όλες τις άλλες προσαρτήσιμες κατατμήσεις που μπορούν να επηρρεάσουν την εκκίνηση του GNU/Linux. Οι κατατμήσεις τόσο του OS 9 όσο και του OS Χ θα είναι προσβάσιμες είτε από το OS 9 είτε το OS X.

To GNU/Linux δεν μπορεί να προσπελάσει πληροφορία σε ένα σύστημα αρχείων UFS, αλλά υποστηρίζει κατατμήσεις HFS+ (γνωστό και σαν MacOS Extended). Το OS X απαιτεί έναν από τους δυο αυτούς τύπους για την εκκινήσιμη κατάτμησή του. Το MacOS μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε μια κατάτμηση HFS (γνωστό και σαν MacOS Standard) ή και HFS+. Για το μοίρασμα πληροφορίας ανάμεσα στα συστήματα MacOS και GNU/Linux είναι βολική μια κοινή κατάτμηση ανταλλαγής. Κατατμήσεις με HFS, HFS+ και MS-DOS FAT υποστηρίζονται και από το MacOS και από το Linux.