3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació

Aquesta secció explica el procés de configuració prèvia a la instal·lació del maquinari, si s'escau, que cal fer abans d'instal·lar Debian. Normalment es tracta de fer comprovacions dels ajusts del firmware del sistema, i de vegades de canviar-los. El “firmware” és el programari bàsic emprat pel maquinari; és absolutament necessari durant el procés d'arrencada (després d'engegar l'ordinador). Els problemes de maquinari coneguts que afecten la fiabilitat de Debian GNU/Linux en el vostre sistema també s'indiquen.

3.6.1. Cridant OpenFirmware

Normalment no hi ha necessitat de configurar la BIOS (anomenada OpenFirmware) als sistemes PowerPC. Els PReP i CHRP van equipats amb OpenFirmware però malauradament la manera de treballar amb ella varia entre fabricants. Haureu de consultar la documentació del maquinari que va venir amb la vostra màquina.

Als Macintosh PowerPC podeu cridar OpenFirmware si premeu Command-option-O-F durant l'arrencada. Normalment les combinacions s'activen després de la campana, però el moment concret varia de model a model. Podeu consultar http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html per més pistes.

Una sessió d'OpenFirmware s'assembla a això:

ok
0 >

Poseu atenció que als antics models de Mac PowerPC la interacció per part de l'usuari amb l'OpenFirmware predeterminada o fins i tot cablejada és mitjançant el port sèrie (mòdem). Si cridau l'OpenFirmware a aquestes màquines sols veureu una pantalla negre. En aquests casos és necessari un programa de terminal executant-se a un altre ordinador connectat al port del mòdem per interactuar amb l'Openfirmware.

L'OpenFirmware de les màquines OldWorld Beige G3 i les versions OpenFirmware 2.0f1 i 2.4 està romput. Aquestes màquines no podran arrencar des del disc dur sinó s'aplica un pedaç. Podeu trobar un pedaç pel firmware dins l'utilitat System Disk 2.3.1, disponible des d'Apple a ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Després de desenpaquetar l'utilitat dins MacOS i executar-la, premeu el botó «Save» per instal·lar el pedaç a nvram.

3.6.2. Aspectes del maquinari que cal tenir en compte

Molta gent ha provat de fer funcionar llurs CPU de 90 MHz a 100 MHz, etc. Això funciona de vegades, però n'afecta la temperatura i altres factors, i pot espatllar realment el vostre sistema. Un dels autors d'aquest document va forçar durant un any la freqüència de treball del seu sistema, i després, en iniciar-se aquest, el programa gcc s'avortava amb un senyal inesperat mentre es compilava el nucli del sistema operatiu. En tornar a baixar la freqüència de la CPU al nivell recomanat va desaparèixer el problema.

El compilador gcc és sovint el primer element que no funciona a causa del mal estat dels mòduls de memòria (o d'altres problemes de maquinari que modifiquen les dades de manera indeterminable) ja que construeix estructures de dades enormes i les recorre de manera repetida. Un error en aquestes estructures farà que s'execute una instrucció il·legal o que s'accedisca a una adreça inexistent. Símptoma d'això és l'acabament del gcc amb un senyal inesperat.

3.6.2.1. Més de 64 MiB de RAM

El nucli del Linux no sempre pot detectar la quantitat de RAM. Si és aquest el cas vegeu Secció 5.2, “Paràmetres d'arrencada”.