3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Επίκληση του OpenFirmware

Συνήθως δεν υπάρχει ανάγκη να ρυθμίσετε το BIOS (γνωστό και σαν OpenFirmware) σε συστήματα αρχιτεκτινικής PowerPC Συστήματα PReP και CHRP είναι εφοδιασμένα με OpenFirmware, αλλά δυστυχώς τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίκλησή του αλλάζουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Θα πρέπει να συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το μηχάνημά σας.

Σε συστήματα Macintosh, PowerPC μπορείτε να μπείτε στο OpenFirmware με τον συνδυασμό πλήκτρων Command-option-O-F τη στιγμή της εκκίνησης. Συνήθως ο έλεγχος για τον συνδυασμό αυτόν γίνεται μετά το χαρακτηριστικό ήχο της εκκίνησης αλλά η ακριβής στιγμή ποικίλει από μοντέλο σε μοντέλο. Δείτε το http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html για περισσότερες υποδείξεις.

Η αρχική οθόνη προτροπής του OpenFirmware μοιάζει κάπως έτσι:

ok
0 >

Σημειώστε ότι σε παλιότερα μοντέλα Mac PowerPC o προκαθορισμένος και μερικές φορές hardwired Ι/Ο αλληλεπίδρασης του OpenFirmware με τον χρήστη είναι μέσω της σειριακής (modem) θύρας. Αν μπείτε στο OpenFirmware σε ένα από αυτά τα μηχανήματα θα δείτε μόνο μια μαύρη οθόνη, Στην περίπτωση αυτή ένα πρόγραμμα κονσόλας που τρέχει σε έναν άλλο υπολογιστή συνδεδεμένο στην θύρα του modem χρειάζεται για να αλληλεπιδράσετε με το OpenFirmware.

Σε μηχανήματα OldWorld Beige G3 οι εκδόσεις του OpenFirmware OF 2.0f1 και 2.4,είναι προβληματικές.Τα μηχανήματα αυτά πιθανότατα δεν θα μπορούν να ξεκινήσουν από τόν σκληρό δίσκο αν δεν διορθωθεί το firmware. Ένα patch για το firmware περιέχεται στο βοηθητικό πρόγραμμα System Disk 2.3.1, διαθέσιμο από την Apple στο ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Μετά την αποσυμπίεση του βοηθήματος στο MacOS και την εκκίνησή του επιλέξτε το κουμπί Save για την εφαρμογή των patches στην nvram.

3.6.2. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό

Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να λειτουργήσουν την CPU των 90 MHz στα 100 κοκ. Μερικές φορές αυτό δουλέυει, αλλά είναι πολύ ευαίσθητα εξαρτώμενο από την θερμοκρασία και άλλους παράγοντες και μπορεί στην ουσία να καταστρέψει το μηχάνημά σας. Ένας από τους συγγραφείς του κειμένου αυτού υπερ-χρόνισε (over-clocked ) το σύστημά του για έναν ολόκληρο χρόνο αλλά στη συνέχεια το σύστημα άρχισε να τερματίζει το πρόγραμμα gcc με ένα μη αναμενόμενο σήμα κι ενώ έκανε την μεταγλώττιση του πυρήνα. Κατεβάζοντας την συχνότητα της CPU πίσω στην κανονική της τιμή έλυσε το πρόβλημα.

Ο μεταγλωττιστής gcc είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που αρχίζει να παγώνει εξαιτίας κάποιων κακών τμημάτων μνήμης (ή άλλων προβλημάτων υλικού που αλλάζουν δεδομένα κατά μη προβλέψιμο τρόπο) κι αυτό γιατί φτιάχνει τεράστιες δομές από δεδομένα τα οποία διατρέχει επανειλημμένα.Ένα σφάλμα στις δομές αυτές θα το αναγκάσει να εκτελέσει μια μη νόμιμη εντολή/οδηγία ή να προσπαθήσει να προσβεί μια ανύπαρκτη διεύθυνση μνήμης. Το σύμπτωμα αυτής της κατάστασης είναι το σταμάτημα του προγράμματος gcc από ένα απρόσμενο σήμα.

3.6.2.1. Περισσότερη μνήμη από 64 MB

Ο πυρήνας του Linux δεν μπορεί πάντα να ανιχνεύσει πόση μνήμη RAM έχετε. Αν συμβαίνει αυτό κοιτάξτε στην ενότητα ÔìÞìá 5.2, “Παράμετροι εκκίνησης”.