4.1. Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux

Ο ευκολότερος με διαφορά τρόπος για να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux είναι από ένα Επίσημο σετ CD-ROM του Debian. Μπορείτε να αγοράσετε ένα τέτοιο σετ από έναν προμηθευτή (δείτε τη σελίδα CD vendors page). Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε είδωλα των CD-ROM από έναν κατοπτριστή αρχείων του Debian και να φτιάξετε έτσι το δικό σας σετ, αν έχετε μια γρήγορη δικτυακή σύνδεση και έναν εγγραφέα CD (δείτε τη σελίδα Debian CDγια λεπτομερείς οδηγίες). Αν έχετε ένα σετ Debian CD και τα CD είναι εκκινήσιμα από το μηχάνημά σας, μπορείτε να προχωρήσετε κατευθείαν στην ενότητα ÊåöÜëáéï 5, Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης; έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αρχεία που οι περισσότεροι χρήστες θα χρειαστούν βρίσκονται στα CD. Αν και ένα πλήρες σύνολο των εκτελέσιμων πακέτων απαιτεί αρκετά CD, είναι απίθανο να χρειαστείτε πακέτα που να βρίσκονται από το τρίτο CD και μετά. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε την εκδοχή της έκδοσης σε DVD, που σώζει αρκετό χώρο στο ράφι σας και σα γλιτώνει από τον μαραθώνιο της διαρκούς αλλαγής CD.

Αν το μηχάνημά σας δεν υποστηρίζει εκκίνηση από CD, αλλά διαθέτετε ένα σετ CD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική στρατηγική όπως δισκέττα, σκληρός δίσκος, usb stick, δικτυακή εκκίνηση, ή φορτώστε χειροκίνητα τον πυρήνα από το CD για να ξεκινήσετε αρχικά τον εγκαταστάτη του συστήματος. Τα αρχεία που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με ένα άλλο μέσο βρίσκονται επίσης στο CD; η οργάνωση της δικτυακής αρχειοθήκης του Debian και του καταλόγου στο CD είναι ταυτόσημα. Έτσι όταν στη συνέχεια δίνονται διαδρομές για αρχεία της αρχειοθήκης για συγκεκριμένα αρχεία που χρειάζεστε για την εκκίνηση, κοιτάξτε γι' αυτά τα αρχεία στους ίδιους καταλόγους και υποκαταλόγους στο CD σας.

Όταν ξεκινήσει ο εγκαταστάτης, θα είστε σε θέση να αποκτήσετε όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα για τον εγκαταστάτη αρχεία από το CD.

Αν δεν έχετε ένα σετ από CD, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε τα αρχεία συστήματος του εγκαταστάτη και να τα τοποθετήσετε σε μία δισκέττα ή ένα σκληρό δίσκο ή ένα usb stick ή έναν συνδεδεμένο υπολογιστή ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του εγκαταστάτη.