4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian

Για να βρείτε τον πλησιέστερο (και άρα πιθανόν τον γρηγορότερο) κατοπτριστή αρχείων δείτε το σύνδεσμο λίστα των κατοπτριστών αρχείων του Debian.

Όταν κατεβάζετε αρχεία από έναν κατοπτριστή αρχείων του Debian, σιγουρευτείτε ότι κατεβάζετε τα αρχεία σε δυαδική κατάσταση, όχι σε αυτόματη ή κατάσταση κειμένου.

4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης

Τα είδωλα της εγκατάστασης βρίσκονται για κάθε κατοπτριστή αρχείων Debian στον κατάλογο debian/dists/sarge/main/installer-powerpc/current/images/— το αρχείο MANIFEST καταγράφει κάθε είδωλο και τον ρόλο της.