4.3. Zápis obrazů disků na diskety

Zavádění z disket se obvykle používá jako poslední možnost na počítačích, které neumí zavést instalační systém jinými prostředky (např. z CD, USB nebo sítě).

Na Macích s disketovými USB mechanikami zavádění selže.

Obrazy disků představují úplný obsah disket v syrové formě. Soubory, jako je např. boot.img, nelze na disketu jednoduše nakopírovat - jejich zápis se provádí speciálním programem přímo do sektorů na disketě.

Příprava disket se liší systém od systému. Tato kapitola se zabývá přípravou disket pod různými operačními systémy.

Až budete mít diskety vytvořené, raději je ochraňte před neúmyslným přepsáním (nastavte mechanický přepínač do pozice zamknuto).

4.3.1. Zápis disket pod Linuxem nebo jiným unixovým systémem

Přímý zápis na diskety může většinou provádět pouze uživatel root. Založte do mechaniky prázdnou disketu a příkazem

dd if=soubor of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

zapište soubor na disketu. (4.2 – „Stažení souborů z debianích zrcadel“ vám řekne, co máte napsat místo soubor.) /dev/fd0 bývá označení disketové jednotky. (Na systému Solaris je to /dev/fd/0). Disketu vyjměte až po zhasnutí kontrolky na mechanice, protože příkaz dd vám může vrátit příkazový řádek, ještě než systém dokončí zápis souboru. Na některých systémech lze vyjmout disketu z mechaniky pouze softwarově. (Solaris má pro tento účel příkaz eject.)

Některé systémy se snaží automaticky připojit disketu, jakmile ji vložíte do mechaniky. Abyste mohli na disketu zapisovat přímo, budete muset tuto funkci vypnout. Postup se bohužel liší systém od systému, takže se na podrobnosti vyptejte svého systémového administrátora. Například na Solarisu musíte pro přímý přístup k disketě obejít volume management: Nejprve se programem volcheck (nebo ekvivalentním příkazem ve správci souborů) ujistěte, že disketa je připojená. Poté normálně použijte výše zmíněný příklad s programem dd, pouze /dev/fd0 nahraďte za /vol/rdsk/nazev_diskety, kde nazev_diskety je jméno diskety, jaké jste jí přiřadili při formátování. (Nepojmenované diskety mají standardní jméno unnamed_floppy.)

Na powerpc vysunete disketu příkazem eject (možná jej budete muset doinstalovat).

4.3.2. Zápis disket ze systémů DOS, Windows a OS/2

Pokud máte přístup k PC, můžete k zapsání obrazů na diskety využít některý z následujících programů.

Pod MS-DOSem můžete použít programy rawrite1 a rawrite2. Před použitím těchto programů se přesvědčete, že jste skutečně v DOSu. Spuštění programu dvojitým kliknutím z Windows Exploreru nebo z DOSového okna ve Windows nemusí fungovat.

Pro Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP a novější použijte program rwwrtwin. Pro jeho správnou funkci budete muset ve stejném adresáři rozbalit i knihovnu diskio.dll.

Tyto nástroje se nachází na oficiálních CD-ROM s Debianem v adresáři /tools.

4.3.3. Zápis disket v MacOS

Pro vytvoření disket z jejich obrazů existuje AppleScript Make Debian Floppy, který si můžete stáhnout z ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit. Použití je snadné. Jednoduše ho nechte na ploše a přetáhněte na něj jednotlivé obrazy disket. Aby program fungoval, musíte mít AppleScript nainstalovaný a povolený ve správci rozšíření (extensions manager). Před samotným zápisem na disketu budete ještě dotázáni, zda opravdu chcete disketu smazat.

Také můžete použít přímo program Disk Copy nebo freewarovou utilitu suntar. V následujících ukázkách používáme jako příklad obrazu soubor root.bin.

4.3.3.1. Zápis disket programem Disk Copy

Jestliže vyrábíte diskety ze souborů umístěných na původních Debian GNU/Linux CD, pak jsou hodnoty Type a Creator nastavené správně. Následující kroky musíte provést pouze pokud jste si stáhli obrazy z některého z debianích zrcadel.

  1. Stáhněte si Creator-Changer a otevřete jím soubor root.bin.

  2. Změňte „Creator“ na hodnotu ddsk (Disk Copy), a „Type“ na DDim (binární obraz diskety). Pole jsou citlivá na malá/velká písmena.

  3. Důležité: ve Finderu si příkazem Get Info zobrazte informace o obrazu diskety a zatrhněte položku File Locked, aby MacOS nemohl odstranit zaváděcí bloky, kdybyste omylem obraz připojili.

  4. Pokud ho ještě nemáte, z http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-North_American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disk_Copy_6.3.3.smi.bin si stáhněte program Disk Copy.

  5. Spusťte Disk Copy a z menu Utilities vyberte položku „Make a Floppy“. V následujícím dialogu vyberte zamknutý obraz diskety. Budete požádáni o vložení diskety a potvrzení, že ji opravdu chcete smazat. Po skončení kopírování by se měla disketa vysunout.

4.3.3.2. Zápis disket programem suntar

  1. Z http://hyperarchive.lcs.mit.edu/HyperArchive/Archive/cmp/suntar-223.hqx si stáhněte program suntar, spusťte ho a z menu Special vyberte položku „Overwrite Sectors...“.

  2. Na požádáni vložte disketu a stiskněte Enter (začít na sektoru 0).

  3. V dialogovém okně pro načtení souboru vyberte soubor root.bin.

  4. Po úspěšném zápisu diskety vyberte z menu File položku „Eject“. Pokud se při zápisu vyskytly chyby, disketu vyhoďte a zkuste to s jinou.

Než disketu, kterou jste právě vytvořili, použijete, zapněte na ní ochranu proti zápisu! Kdybyste ji totiž omylem v MacOS připojili, ten by ji vesele zrušil.