4.3. Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών

Εκκινήσιμες δισκέττες χρησιμοποιούνται γενικά σαν τελευταία λύση για την εκκίνηση του εγκαταστάτη σε συστήματα που δεν μπορούν να ξεκινήσουν από ένα CD ή από άλλο μέσο.

Σύμφωνα με αναφορές η εκκίνηση με δισκέττες αποτυχαίνει σε USB οδηγούς δισκεττών σε Mac.

Τα είδωλα δισκετών είναι αρχεία που περιέχουν το πλήρες περιεχόμενο μιας δισκέττας σε rawμορφή. Τέτοια είδωλα, όπως ένα boot.img, δεν μπορούν απλά να αντιγραφούν σε έναν οδηγό δισκέττας. Απαιτείται η χρήση ενός ειδικού προγράμματος για να γραφεί ένα αρχείο ειδώλου σε δισκέττα σε raw κατάσταση απαιτείται η χρήση ενός ειδικού προγράμματος. Κι αυτό γιατί οι εικόνες αυτές είναι raw αναπαραστάσεις της δισκέττας. Απαιτείται να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο τομέα των δεδομένων από το αρχείο στη δισκέττα.

Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές για τη δημιουργία δισκεττών από είδωλα δισκεττών, που εξαρτώνται από την πλατφόρμα σας. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να δημιουργήσετε δισκέττες από είδωλα δισκεττών σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία των δισκεττών σας, θα πρέπει να θυμηθείτε να εφαρμόσετε το κουμπί της προστασίας εγγραφής, μετά την εγγραφή τους, ώστε να σιγουρευτείτε ότι δεν θα καταστραφούν από αμέλεια.

4.3.1. Γράφοντας Είδωλα Δισκεττών από ένα σύστημα Linux ή Unix

Για να γράψετε ένα είδωλο δισκέττας σε δισκέττα, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσβαση σαν χρήστης root στο σύστημα. Τοποθετήστε μια καλή, κενή δισκέττα στον οδηγό. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εντολή

dd if=file of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

όπου file είναι ένα από τα αρχεία των ειδώλων δείτε ÔìÞìá 4.2, “Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian” για το τι μπορεί να είναι το αρχείο file). Το /dev/fd0 είναι ένα κοινά χρησιμοποιούμενο όνομα για μια συσκευή δισκέττας, που μπορεί να είναι διαφορετικό στο σταθμό εργασίας σας .Η εντολή μπορεί να επιστρέψει στο προτρεπτικό (prompt) πριν να ολοκληρωθεί από το Unix η εγγραφή της δισκέττας, οπότε θα πρέπει να κοιτάξετε για τη φωτεινή ένδειξη του "δισκου σε λειτουργία" και βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει σβήσει και ότι η δισκέττα έχει σταματήσει να περιστρέφεται πριν να την απομακρύνετε από τη συσκευή. Σε κάποια συστήματα θα πρέπει να τρέξετε μια εντολή για την εξαγωγή της δισκέττας από τη συσκευή. .

Κάποια συστήματα προσπαθούν να προσαρτήσουν αυτόματα μια δισκέττα όταν την τοποθετείτε στη συσκευή. Πιθανόν να πρέπει να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό αυτό πριν να σας επιτρέψει ο σταθμός εργασίας σας να γράψετε μια δισκέττα σε raw μορφή. Δυστυχώς, το πώς θα το πετύχετε αυτό αλλάζει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημά σας..

Αν γράφετε μια δισκέττα σε powerpc Linux,θα χρειαστεί να την εξάγετε. Το πρόγραμμα eject το κάνει αυτό με πολύ όμορφο τρόπο, καλό θα είναι να το εγκαταστήσετε.

4.3.2. Γράφοντας είδωλα δισκεττών σε DOS, Windows, ή OS/2

Αν έχετε πρόσβαση σε ένα μηχάνημα i386, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω προγράμματα για να αντιγράψετε τις εικόνες στις δισκέττες.

Τα προγράμματα rawrite1 και rawrite2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το MS-DOS. Για να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα αυτά πρώτα σιγουρευτείτε ότι έχετε εκκινήσει σε DOS. Προσπαθήστε να τα χρησιμοποιήσετε μέσα από ένα παράθυρο DOS στα Windows, καθώς ένα διπλό κλικ στα προγράμματα αυτά από τον Windows Explorer δεν αναμένεται να δουλέψει.

Το πρόγραμμα rwwrtwin τρέχει σε Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP και πιθανά μεταγενέστερες εκδόσεις. Για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να αποσυμπιέσετε την βιβλιοθήκη diskio.dll στον ίδιο κατάλογο.

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βρεθούν στα επίσημα CD-ROM του Debian και κάτω από τον κατάλογο /tools.

4.3.3. Εγγραφή ειδώλων δισκέττας από το MacOS

Ένα AppleScript, το Make Debian Floppy, διατίθεται για την εγγραφή δισκεττών από τις διατιθέμενες εικόνες των δισκεττών. Μπορείτε να το κατεβάσετε από τον σύνδεσμο ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit. Για να το χρησιμοποιήσετε απλά αποσυμπιέστε το στην επιφάνεια εργασίας σας, και στη συνέχεια τραβήξτε οποιοδήποτε αρχείο εικόνας δίσκου σε αυτό. Θα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Applescript εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στον διαχειριστή επεκτάσεων. Το πρόγραμμα Disk Copy θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τη δισκέττα και να προχωρήσετε στην εγγραφή του αρχείου εικόνας σε αυτήν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το εργαλείο του MacOS Disk Copy, ή το ελεύθερο εργαλείο suntar. Το αρχείο root.bin είναι ένα παράδειγμα μιας εικόνας δισκέττας. Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους για τη δημιουργία μιας δισκέττας από μια εικόνα δισκέττας με αυτά τα εργαλεία.

4.3.3.1. Εγγραφή Ειδώλων Δίσκων με το Disk Copy

Αν δημιουργείτε το είδωλο δισκέττας από αρχεία που βρίσκονταν αρχικά στο επίσημο CD του Debian GNU/Linux τότε οι παράμετροι Type και Creator είναι ήδη σωστά ρυθμισμένοι. Τα παρακάτω Creator-Changer βήματα είναι απαραίτητα μόνο αν κατεβάσατε τα αρχεία από έναν κατοπτριστή αρχείων του Debian.

  1. Αποκτήστε το Creator-Changer και χρησιμοποιήστε το για να ανοίξετε το αρχείο root.binfile.

  2. Αλλάξτε την παράμετρο Creator σε ddsk (Disk Copy), και την παράμετρο Type σε DDim (binary floppy image). Προσέξτε ότι στα πεδία υπάρχει διάκριση κεφαλαίων-πεζών.

  3. Σημείωση: Στον Finder, χρησιμοποιήστε Get Info για να εμφανίσετε την πληροφορία του Finder για το είδωλο της δισκέττας, και τσεκάρετε με “X” το κουτί File Locked ώστε το MacOS να μην μπορεί να απομακρύνει τα block εκκίνησης σε περίπτωση που το είδωλο προσαρτηθεί κατά τύχη.

  4. Αποκτήστε το Disk Copy; αν έχετε ένα σύστημα MacOS ή CD είναι πιθανόν να έχετε ήδη το εργαλείο αυτό, διαφορετικά δοκιμάστε στο http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-North_American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disk_Copy_6.3.3.smi.bin.

  5. Τρέξτε το Disk Copy, και επιλέξτε Utilities->Make a Floppy από το μενού Utilities, τότε επιλέξτε το κλειδωμένο αρχείο ειδώλου από τον διάλογο που εμφανίζεται. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε μια δισκέττα και στη συνέχεια αν θέλετε πραγματικά να τη διαγράψετε. Όταν τελειώσετε θα αποβάλλει τη δισκέττα.

4.3.3.2. Εγγραφή Ειδώλων Δίσκων με το suntar

  1. Αποκτήστε το πρόγραμμα suntar από το http://hyperarchive.lcs.mit.edu/HyperArchive/Archive/cmp/suntar-223.hqx. Ξεκινήστε την εφαρμογή suntar και επιλέξτε “Overwrite Sectors...” από το μενού Special.

  2. Εισάγετε τη δισκέττα όπως σας ζητείται, στη συνέχεια πατήστε Enter (ξεκινώντας από τον τομέα 0).

  3. Επιλέξτε το αρχείο root.bin στον διάλογο ανοίγματος-αρχείου.

  4. Μετά την πετυχημένη δημιουργία της δισκέττας, επιλέξτε File->Eject από το μενού File. Αν υπάρχουν λάθη στην εγγραφή της δισκέττας, απλά δοκιμάστε με μια άλλη.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη δισκέττα που δημιουργήσατε, βάλτε το tab προστασίας εγγραφής! Διαφορετικά αν την προσαρτήσετε τυχαία στο MacOS, το MacOS θα την καταστρέψει.