4.4. Příprava souborů pro zavedení z USB zařízení

Pro přípravu USB zařízení budete potřebovat počítač s nainstalovaným GNU/Linuxem a podporou USB. Pokud používáte jaderný modul usb-storage, ujistěte se, že je nahraný (modprobe usb-storage) a zkuste zjistit, na které zařízení je navázána vaše USB klíčenka (v tomto příkladu používáme /dev/sda). Pokud klíčenka obsahuje ochranu proti zápisu, vypněte ji.

USB klíčenka by měla mít velikost alespoň 128 MB. Menší velikosti jsou podporovány pouze při ruční výrobě podle 4.4.2 – „Kopírování souborů — pružná cesta“.

4.4.1. Kopírování souborů — jednoduchá cesta

K dispozici máte soubor hd-media/boot.img.gz, který obsahuje všechny instalační soubory (včetně jádra), zavaděč yaboot a jeho konfigurační soubor. Na USB zařízení vytvořte mac-fdiskem oblast typu „Apple_Bootstrap“ (příkaz C) a rozbalte do ní stažený obraz:

# gzip -dc boot.img.gz >/dev/sda2

Varování

Tímto zničíte veškerá data na zařízení, takže se raději dvakrát přesvědčte, že pro svou klíčenku používáte správné jméno zařízení.

Na klíčence nyní bude jedna velká oblast typu HFS. Připojte ji (mount /dev/sda2 /mnt) a nakopírujte na ni ISO obraz malého instalačního CD (netinst). Na názvu obrazu nezáleží, ale musí končit příponou .iso. Nyní stačí klíčenku odpojit (umount /mnt) a je hotovo.

4.4.2. Kopírování souborů — pružná cesta

Pokud máte rádi více pružnosti, nebo jen chcete zjistit „co se děje za oponou“, můžete použít nástedující metodu.

4.4.2.1. Rozdělení USB zařízení na PowerPC

Protože většina USB klíčenek nebývá připravena pro zavádění přes Open Firmware, musíte klíčenku přerozdělit. Na Macintoshi spusťte příkaz mac-fdisk /dev/sda, kde /dev/sda je USB klíčenka. Nejprve musíte inicializovat novou tabulku oblastí příkazem i a pak můžete vytvořit novou oblast typu Apple_Bootstrap příkazem C. (Poznámka: první „oblast“ bude vždy samotná tabulka oblastí.) Poté zadejte:

$ hformat /dev/sda2

Příkaz hformat je obsažen v balíku hfsutils. Pozorně se přesvědčete, že používáte správný název zařízení!

Aby se po zavedení z USB klíčenky spustilo jádro, nainstalujeme na klíčenku zavaděč yaboot, který se umí nainstalovat na HFS oblast. Zavaděč můžete jednoduše konfigurovat úpravou textového souboru, což lze provést z libovolného operačního sytému, který podporuje souborový systém HFS.

Obvyklý nástroj ybin, jež je součástí yabootu, zatím nepodporuje USB zařízení, takže budete muset yaboot nainstalovat ručně pomocí nástrojů z balíku hfsutils. Za předpokladu, že je vaše zvolená oblast /dev/sda2, zadejte:

$ hmount /dev/sda2
$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :
$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot
$ hattrib -b :
$ humount

Tímto zapíšete zavaděč do dané oblasti a pomocí HFS nástrojů ji označíte tak, že z ní bude Open Firmware schopný zavádět. Během procedury nesmí být oblast připojená jiným způsobem. Poté můžete připravit zbytek klíčenky běžnými unixovými utilitami.

Připojte oblast (mount /dev/sda2 /mnt) a nakopírujte na ni následující soubory:

 • vmlinux (jádro)

 • initrd.gz (obraz ramdisku)

 • yaboot.conf (konfigurační soubor yabootu)

 • boot.msg (volitelná zaváděcí hláška)

 • volitelné jaderné moduly

Konfigurační soubor yaboot.conf by měl obsahovat následující řádky:

default=install
root=/dev/ram

message=/boot.msg

image=/vmlinux
    label=install
    initrd=/initrd.gz
    initrd-size=10000
    append="devfs=mount,dall --"
    read-only

Možná budete muset zvýšit hodnotu u parametru initrd-size, protože tato se mění v závislosti na obrazu, který zavádíte.

4.4.2.2. Přidání ISO obrazu

Nyní je čas nakopírovat na klíčenku ISO obraz instalačního CD (businesscard, netinst nebo, pokud se vejde, dokonce celé první CD). Na názvu obrazu nezáleží, ale musí končit příponou .iso.

Pokud nechcete použít ISO obraz a místo toho budete chtít instalovat ze sítě, předchozí krok samozřejmě přeskočte. Kromě toho budete muset použít ramdisk (initrd.gz) z adresáře netboot, protože ramdisk v adresáři hd-media nebsahuje podporu pro instalaci ze sítě.

Jestliže jste hotovi, odpojte klíčenku (umount /mnt) a zapněte ochranu proti zápisu.