4.4. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Για την προετοιμασία του USB stick θα χρειαστείτε ένα σύστημα που τρέχει ήδη GNU/Linux και υποστηρίζει USB. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το usb-storage kernel module είναι φορτωμένο (modprobeusb-storage) και προσπαθήστε να βρείτε σε ποια συσκευή SCSI έχει αντιστοιχiσθεί το USB stick (στο παράδειγμα μας χρησιμοποιούμε τη συσκευή/dev/sda). Για να γράψετε στο stick, θα πρέπει πιθανόν να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής.

Σημειώστε ότι το USB stick πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 128 MB (διαφορετικά setups είναι δυνατά αν ακολουθήσετε το ÔìÞìá 4.4.2, “Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος”).

4.4.1. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο εύκολος τρόπος

Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό αρχείο hd-media/boot.img.gz που περιέχει όλα τα αρχεία του εγκαταστάτη (συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα) καθώς και την εντολή yaboot και το αρχείο ρύθμισεών της. Δημιουργήστε μια διαμέριση τύπου "Apple_Bootstrap" στο USB stick χρησιμοποιώντας την εντολή mac-fdisk's C και εξάγετε την εικόνα κατευθείαν σ΄αυτό:

# zcat boot.img.gz > /dev/sda2

Ðñïåéäïðïßçóç

Η χρήση αυτής της μεθόδου θα καταστρέψει ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το USB stick σας.

Μετά από αυτό, προσαρτήστε το USB stick μνήμης (mount /dev/sda2 /mnt), που θα έχει τώρα ένα HFS σύστημα αρχείων, και αντιγράψτε σε αυτό το είδωλο ενός Debian netinst ή businesscard ISO. Σημειώστε ότι το όνομα των αρχείων αυτών πρέπει να τελειώνει σε .iso.Αποπροσαρτήστε το stick (umount /mnt) και έχετε τελειώσει.

4.4.2. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος

Αν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία ή απλά θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο για την τοποθέτηση των αρχείων στο stick.

4.4.2.1. Κατάτμηση ενός USB stick σε PowerPC

Τα περισσότερα stick USB δεν έρχονται προ-ρυθμισμένα ώστε το Open Firmware να μπορεί να εκκινήσει από αυτά, οπότε θα πρέπει να επαναδιαμερίσετε το stick. Σε συστήματα Mac, τρέξτε την εντολή mac-fdisk /dev/sda, αρχικοποιήστε έναν καινούριο χάρτη διαμέρισης με την εντολή i και δηιουργήστε μια καινούρια κατάτμηση τύπου Apple_Bootstrap με την εντολή C. (Σημειώστε ότι η πρώτη "κατάτμηση" θα είναι πάντα ο ίδιος ο χάρτης διαμέρισης). Στη συνέχεια πληκτρολογήστε

$ hformat /dev/sda2

προσέχοντας ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το stick USB. η εντολή hformat περιέχεται στο πακέτο του Debian hfsutils.

Για να ξεκινήσετε τον πυρήνα μετά την εκκίνηση από το USB stick, θα πρέπει να τοποθετήσετε έναν φορτωτή εκκίνησης στο stick. Ο φορτωτής εκκίνησης yaboot μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα σύστημα αρχείων HFS και μπορεί να επαναρυθμιστεί απλά διορθώνοντας ένα αρχείο κειμένου. Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει το σύστημα αρχείων HFS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν αλλαγές στην ρύθμιση του φορτωτή εκκίνησης.

Το συνηθισμένο εργαλείο ybin που έρχεται μαζί με το πακέτο yaboot δεν καταλαβαίνει από συσκευές αποθήκευσης USB, οπότε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το yaboot με το χέρι χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του hfsutils. Πληκτρολογήστε

$ hmount /dev/sda2
$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :
$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot
$ hattrib -b :
$ humount

Και πάλι, προσέξτε να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα για την συσκευή. Η κατάτμηση δεν θα πρέπει να προσαρτηθεί για κάποιον άλλο λόγο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οποία γράφει τον φορτωτή εκκίνησης στην κατάτμηση και χρησιμοποιεί τα εργαλεία για το HFS για να την "σημαδέψει" με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκκινηθεί από το Open Firmware. Έχοντας κάνει όλα αυτά, ο υπόλοιπος χώρος του stick USB μπορεί να προετοιμαστεί χρησιμοποιώντας τα συνηθισμένα εργαλεία του Unix.

Προσαρτήστε την κατάτμηση (mount /dev/sda2 /mnt) και αντιγράψτε τα παρακάτω αρχεία από τις αρχειοθήκες του Debian στο stick:

 • vmlinux (εκετελέσιμο αρχείο πυρήνα)

 • initrd.gz (εικόνα αρχικού δίσκου μνήμης ramdisk)

 • yaboot.conf (αρχείο ρυθμίσεων του yaboot)

 • boot.msg (προαιρετικό μήνυμα εκκίνησης)

 • Προαιρετικά αρθρώματα πυρήνα

Το αρχείο ρυθμίσεων yaboot.conf πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες γραμμές:

default=install
root=/dev/ram

message=/boot.msg

image=/vmlinux
    label=install
    initrd=/initrd.gz
    initrd-size=10000
    append="devfs=mount,dall --"
    read-only

Παρακαλούμε προσέξτε ότι η παράμετρος initrd-size πιθανόν να πρέπει να αυξηθεί ανάλογα με την εικόνα ramdisk που εκκινείτε.

4.4.2.2. Προσθήκη ενός ειδώλου ISO

Τώρα θα πρέπει να τοποθετήσετε οποιοδήποτε είδωλο από Debian ISO (businesscard, netinst ή και το πλήρες CD) στο stick σας (εφόσον χωράει). Το όνομα του αρχείου πρέπει να τελειώνει σε .iso.

Αν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση πάνω από το δίκτυο, χωρίς την χρήση ενός ειδώλου ISO, προφανώς θα παραλείψετε το προηγούμενο βήμα. Επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αρχικό είδωλο ramdisk από τον κατάλογο netboot αντί του καταλόγου hd-media, επειδή το είδωλο hd-media/initrd.gz δεν έχει υποστήριξη για δίκτυο.

Όταν τελειώσετε, αποπροσαρτήστε το USB stick μνήμης (umount /mnt) και ενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής.